Головна Інфекційні хвороби Оцінка ефективності медичного виробу Апіколд спрей оральний у лікуванні гострого фарингіту

25 серпня, 2023

Оцінка ефективності медичного виробу Апіколд спрей оральний у лікуванні гострого фарингіту

Автори:
В.В. Березнюк, д.м.н., професор О.А. Чорнокур, к.м.н., доцент, кафедра оториноларингології Дніпровського державного медичного університету

Гострий фарингіт (або гострий катар горла) – ​це запалення слизової оболонки ротоглотки, яке здебільшого з’являється в хворих із гострими респіраторними інфекціями (ГРІ). 
ГРІ – ​найпоширеніші інфекційні хвороби, що уражають усі вікові групи. На ГРІ припадає 25-30% усієї та ≈75-90% інфекційної захворюваності. Основними збудниками є віруси, серед яких переважають риновіруси (30-50%), віруси грипу та коронавіруси (5-15%), віруси парагрипу, адено-, ентеро-, метапневмовіруси (5%) [3].

Лікування гострого фарингіту переважно є місцевим; передбачає застосування аерозолів з антисептиками. За високої температури тіла призначають жарознижувальні препарати.

Одним із дієвих засобів під час лікування ГРІ чи фарингіту вірусної або бактеріальної етіології є Апіколд спрей оральний, до складу якого входять екст­ракт прополісу, гліцерин, олія м’яти перцевої.

Апіколд спрей оральний – ​це комплексний натуральний засіб із прополісом, виготовлений за допомогою апі-технології, яка максимально зберігає лікувальні властивості прополісу. Переваги апі-технології: виробництво без хімічної обробки з використанням низьких температур, кількісне визначення рівня флавоноїдів, виробництво за міжнародними стандартами GMP [2].

Флавоноїди прополісу чинять потужну протизапальну дію: зупиняють вивільнення арахідонової кислоти із клітинних мембран, що, своєю чергою, пригнічує активність ЦОГ‑1, ЦОГ‑2, а також блокує активацію гена, відповідального за експресію ЦОГ‑2, крім того, блокують транскрипцію гена IL-2 [1].

Водночас флавоноїди прополісу чинять противірусну дію, тобто пригнічують внутрішньоклітинну фазу реплікації вірусів, порушуючи роботу вірусної ДНК‑полімерази: порушують синтез вірусних нуклеїнових кислот, перешкоджають розпізнаванню клітинними рецепторами вірусних білків, потраплянню вірусів до клітин-господарів, їхній подальшій реплікації [4].

Апіколд спрей оральний гальмує розвиток, а також розширення бактеріальних біоплівок за рахунок двох різних механізмів: перший – ​утворення на поверхні слизової оболонки захисної плівки, яка складається з екстракту прополісу, гліцерину й захищає слизову оболонку від подальшого ушкодження бактеріями та вірусами (під захисним шаром слизова оболонка швидко відновлюється, що запобігає адгезії мікроорганізмів до слизової оболонки, тобто це впливає на першу стадію утворення бактеріальних біоплівок); другий механізм впливу на бактеріальні біоплівки – ​потужна антибактеріальна дія [5].

Мета дослідження – ​оцінити ефективність впливу медичного виробу Апіколд спрей оральний на клінічні прояви гострого фарингіту.

Було проведено лікування 40 пацієнтів віком від 18 до 52 років із гострим фарингітом (з них чоловіків – ​22, жінок – ​18). Усім хворим протягом 7 днів лікування щодня проводили комплекс обстежень, який передбачав отоларингологічний огляд та оцінку болю за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ).

При фарингоскопії проводилася оцінка таких змін: гіперемія слизової оболонки ротоглотки, збільшення піднебінних мигдаликів, динаміка зернистості зад­ньої стінки глотки за 3-бальною шкалою (0 – ​відсутність ознак, 1 – ​помірний ступінь вираження, 2 – ​сильний ступінь вираження).

Розшифрування больових відчуттів за шкалою ВАШ представлено в таблиці 1, оцінку переносимості й ефективності застосування Апіколд спрею – ​у таб­лиці 2.

Таблиця 1. Больові відчуття за шкалою ВАШ

Ознаки

(9-10 балів)

(6-8 балів)

(3-5 балів)

(1-2 бали)

(0 балів)

дуже сильний біль

сильний біль

середній біль

слабкий біль

відсутність болю

Боляче говорити

+

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

Боляче їсти

+

+

відсутній

відсутній

відсутній

Боляче пити воду

+

+

відсутній

відсутній

відсутній

Боляче ковтати

+

+

+

відсутній

відсутній

Неприємні відчуття в горлі

+

+

+

+

відсутній

 

Таблиця 2. Оцінка переносимості та ефективності Апіколд спрей пацієнтами

Оцінка переносимості (відчуття) після застосування

Дуже добре

Добре

Задовільно

Незадовільно

Оцінка ефективності

Дуже добре

Добре

Задовільно

Незадовільно

Усі хворі під час лікування застосовували Апіколд спрей оральний на запалену ділянку горла 3 р/день, при цьому на слизовій оболонці глотки утворюється захисна плівка з екстракту прополісу та гліцерину.

Результати та обговорення

На рисунках 1-3 представлено результати фарингоскопії пацієнтів на 1-й, 3-й, 5-й та 7-й дні застосування засобу Апіколд спрей оральний.

Під час оцінки результатів обстеження виявлено, що максимальний клінічний ефект спостерігався на 5-й день лікування: зменшення гіперемії слизової оболонки ротоглотки – ​на 56,5%, зменшення піднебінних мигдаликів – ​на 57%, зменшення зернистості задньої стінки глотки – ​на 68,4%.

При оцінці больових відчуттів за шкалою ВАШ значне зниження рівня болю (на 56%) також спостерігалося на 5-й день лікування (рис. 4).

Оцінка переносимості засобу Апіколд спрей оральний у всіх пацієнтів – ​«дуже добре» та «добре». Побічних небажаних явищ, алергічних реакцій, пов’язаних із його застосуванням, не відзначалося.

Рис. 1. Гіперемія слизової оболонки ротоглотки

Рис. 1. Гіперемія слизової оболонки ротоглотки

Рис. 2. Збільшення піднебінних мигдаликів

Рис. 2. Збільшення піднебінних мигдаликів

Рис. 3. Динаміка зернистості задньої стінки глотки

Рис. 3. Динаміка зернистості задньої стінки глотки

Рис. 4. Оцінка болю за ВАШ

Рис. 4. Оцінка болю за ВАШ

Висновки

Застосування медичного виробу Апіколд спрей оральний у пацієнтів із гострим фарингітом уже на 5-ту добу лікування сприяло досягненню максимального клінічного ефекту – ​зменшенню гіперемії слизової оболонки ротоглотки на 56,5%, зменшенню піднебінних мигдаликів – ​на 57%, зменшенню зернистості задньої стінки глотки – ​на 68,4%.

Значне зниження рівня болю (на 56%) за шкалою ВАШ також спостерігалося на 5-й день лікування.

На підставі отриманих результатів медичний виріб Апіколд спрей оральний можна вважати ефективним протизапальним засобом, здатним прискорювати одужання в хворих із гострими запальними захворюваннями глотки.

Список літератури знаходиться в редакції.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 13-14 (549-550), 2023 р

Номер: Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 13-14 (549-550), 2023 р