IX науково-практична конференція «Дні аритмології в Києві»

Дата проведення: 16.11.2017 - 17.11.2017

Місто проведення: м. Київ

 

ОГЛЯД ПОДІЇ

 

ІX науково-практична конференція «Дні аритмології в Києві»: огляд матеріалів

16-17 листопада 2017 року на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» відбулася щорічна ІX Науково-практична конференція Асоціації аритмологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології та електрофізіології серця «Дні аритмології в Києві». Протягом двох днів представники провідних наукових шкіл і центрів кардіологічної допомоги обговорювали сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні порушень ритму серця, здобутки та проблеми української аритмології. Фокус уваги був зосереджений на таких соціально значущих питаннях, як скринінг факторів ризику раптової серцевої смерті (РСС) і встановлення імплантованих кардіовертерів-дефібриляторів (ІКД), розширення показань до інтервенційного лікування фібриляції передсердь (ФП), і багатьох інших.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Терапия пероральными антикоагулянтами в особых клинических ситуациях

У любого пациента, который постоянно принимает пероральный антикоагулянт, будь то антагонист витамина К, блокатор Xa фактора или прямой ингибитор тромбина, могут возникать ситуации, требующие неотложного вмешательства. Так, врачи в своей практике сталкиваются с кровотечениями различной локализации на фоне гипокоагуляции. При подготовке к срочной операции может потребоваться быстрая нейтрализация антикоагулянтного эффекта. Кроме того, существуют особенности и нюансы применения антикоагулянтов у пациентов с коморбидными заболеваниями, при подготовке к восстановлению синусового ритма и плановым инвазивным процедурам. Новые данные, полученные в исследованиях, почти каждый год вносят коррективы в клиническую практику. Поэтому живой интерес участников конференции вызвал симпозиум «Антикоагулянтная терапия в особых клинических ситуациях», в ходе которого обсуждались последние новости доказательной медицины и экспертные рекомендации по вопросам практического применения оральных антикоагулянтов.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ