27.03.2015 Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії

Закінчення. Початок у № 118, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 129. 17. Артеріальна гіпертензія та синдром нічного апное При синдромі нічного апное, або апное уві сні, АГ спостерігається більш ніж у 60% випадків. Захворювання характеризується появою як мінімум 5 епізодів зупинки дихання уві сні за годину. За ніч може спостерігатися 300-600 зупинок дихання. Порушення сну, денна сонливість, слабкість, голосне хропіння, нічна АГ (часто AT вночі значно вищий, ніж в денний період), часті сечовиділенн...

27.03.2015 Диабетическая стопа – приговор или диагноз?

В международном соглашении по проблемам диабетической стопы (2004), основанном на принципах доказательной медицины и выводах 45 авторитетных экспертов из разных стран, подчеркивается, что более 120 миллионов людей в мире страдают сахарным диабетом. Это грозное заболевание опасно прежде всего своими тяжелыми осложнениями, которые связаны с микро- и макроангиопатиями (кардиопатия, почечная недостаточность, ретинопатия, синдром диабетической стопы).  При сахарном диабете нарушения трофики ни...

27.03.2015 Дієтопрофілактика ожиріння

Ожиріння як хвороба цивілізації На весь людський рід останнім часом звалилися так звані хвороби цивілізації (атеросклероз, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, інсульт, цукровий діабет, ожиріння, остеопороз, рак, гіпертонічна хвороба, карієс зубів та ін.), які прямо пов’язані з неправильним, нераціональним, незбалансованим харчуванням. Усі ми добре знаємо, що вживати висококалорійні, рафіновані продукти, переїдати, приймати їжу у значних кількостях на ніч шкідливо і навіть небезпечно. Від...

27.03.2015 Европейский конгресс кардиологов глазами ведущих специалистов Украины

Европейский конгресс кардиологов, проходивший в сентябре этого года в Стокгольме, собрал рекордное количество участников и гостей за всю историю существования – около 20 тыс. ведущих ученых. Организационный комитет получил более 9 тыс. тезисов научных работ из 83 стран. В условиях насыщенной программы конгресса основной проблемой для участников была, пожалуй, невозможность присутствовать на всех интересующих заседаниях, поскольку нередко одновременно их проходило около 20.  На конгрессе бы...

27.03.2015 Епідеміологія цукрового діабету в Україні

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), епідеміологія є основною дисципліною для вивчення потреб населення в службах охорони здоров’я, для оцінки проведених ними профілактичних і лікувальних заходів. Епідеміологічний метод є головним і при вивченні захворюваності населення на цукровий діабет, закономірностей виникнення і розвитку захворювання, його ускладнень, організації медичної допомоги хворим. При вивченні епідеміології цукрового діабету користуються загальноприйняти...

27.03.2015 На прийомі у юриста

Маю дитину 1991 року народження, розлучена. Прошу дати роз’яснення з приводу пільг як одинокій матері (додаткової відпустки, соціальної податкової пільги). Н.В. Науменко, м. Київ Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» одинокій матері за наявності однієї дитини і більше до 18 років надано право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю сім календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. Пункт 5 частини 12 статті 10 Закону України «Про відпустки» визначає одинок...

27.03.2015 Одни оккупируют легкие, другие – мышцы, третьи – кишечник, четвертые – мозг... Гельминтозы в педиатрической практике

«Все живое на земном шаре попало в очень цепкую гельминтологическую паутину, которая сплеталась миллионы лет, – писал академик К.И. Скрябин, известный гельминтолог, основатель научной школы. – Поселяясь в живом организме, эти агрессоры быстро осваиваются там, начинают размножаться. Одни оккупируют легкие, другие – мышцы, третьи – кишечник, четвертые – мозг. Даже в крови и костной ткани можно их встретить. Они способны вызывать самые серьезные заболевания у человека». Существуют болезни, которые...

27.03.2015 Применение модифицирующих средств замедленного действия при остеоартрозе

Остеоартроз (ОА) – одно из самых распространенных заболеваний синовиальных суставов, сопровождающееся высоким уровнем инвалидности. Совершенствование методов лечения ОА является одной из актуальнейших проблем медицины. EULAR (2003) рекомендует включение в схему лечения больных ОА модифицирующих средств замедленного действия – глюкозамина (ГКЗ), хондроитин сульфата (ХС), гиалуроновой кислоты, влияющих на метаболизм хрящевой ткани и стимулирующих процессы синтеза в ней.  Фармакологические эф...

27.03.2015 Протокол лікування дітей з пієлонефритом

Продовження. Початок у № 126. Поширеність хвороб сечостатевих органів серед дітей за останні 5 років в Україні зростає, із них за рахунок нефрологічних захворювань реєструється збільшення інфекцій нирок і сечовивідних шляхів. У 2004 році поширеність хронічного пієлонефриту серед дітей віком до 17 років становила 65,8 випадків на 10 000 дітей.  На жаль, дотепер залишається недостатньо активним виявлення, лікування та диспансерний нагляд за нефрологічними хворими. На допомогу практикуючим л...

27.03.2015 Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії

...

27.03.2015 «Я полюбил страдания...» В одном лице – доктор медицины В. Войно-Ясенецкий и архиепископ Лука. Тернистым был путь его к призванию

Те посетители Киево-Печерской лавры конца XIX ст., кто наблюдал за художественными упражнениями этого подростка – зарисовками монахов и богомольцев, – могли бы сказать: растет будущий Васнецов. Впоследствии подающий большие надежды юноша успешно сдал экзамены и стал слушателем Петербургской академии художеств. Но вдруг засомневался: правилен ли его выбор? Кем быть? Рассматривая свои эскизы лаврских богомольцев, пешком прибывших в славный город Киев за тысяча верст, размышлял: изобразить их ...

27.03.2015 Протокол лікування дітей з пієлонефритом

Закінчення. Початок у №№ 126, 127. 7. РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ При досягненні ремісії хворий обстежується в умовах нефрологічного стаціонару (кабінету) щорічно, амбулаторно – оглядається педіатром 1-2 рази на місяць у перший рік та щоквартально в наступному (при можливості – нефрологом не рідше 1 разу на 6 місяців). Під час огляду звертається увага на регулярність обстеження у ЛОРа, стоматолога, гінеколога, уролога (бажано 1 раз на 6 місяців); дотримання рекомендацій стаціонару...

27.03.2015 Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії

Продовження. Початок у № 118, 119, 120, 125, 126, 127. 11. Артеріальна гіпертензія у хворих похилого віку АГ – найбільш поширена хронічна патологія в осіб літнього і старечого віку. АГ у старості характеризується переважним підвищенням систолічного і пульсового АТ, високою частотою ізольованої систолічної гіпертензії, ятрогенної АГ (переважно в зв’язку з прийомом нестероїдних протизапальних засобів), а також наявністю псевдогіпертензії. Характерна також висока частота постпрандіальної і орто...

27.03.2015 Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії

...

27.03.2015 49-й Европейский конгресс кардиологов. Ключевой вопрос – проблема сердечно-сосудистых заболеваний у женщин

Итак, 49-й Европейский конгресс кардиологов – наиболее значимое событие этого года в кардиологии всего мира – завершился. В числе более 18 тысяч зарегистрированных участников конгресса были представители большинства стран земного шара, что говорит о грандиозности и масштабе международного форума, который принял поистине всемирный размах. В делегацию Украины входили около ста кардиологов, и что особенно важно, среди них было много практикующих врачей, которые имели возможность принять участие в р...