Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 1 (31), березень 2014 р.

Скачати PDF

ДІЄТОТЕРАПІЯ І РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

38-39 Особливості харчування хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні із гіпертрофічною кардіоміопатією
Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко
42-44 Современные подходы к диетотерапии больных с синдромом раздраженного кишечника
Н.Б. Губергриц, Ю.В. Линевский, К.Ю. Линевская и др.