Тематичний номер «Акушерство, Гінекологія, Репродуктологія» № 3 (39) 2020 р.

Скачати PDF

АКУШЕРСТВО

3 Корекція дефіциту заліза та залізодефіцитної анемії у жінок, які дотримуються вегетаріанської і веганської дієти*
Ю. В. Давидова, д. мед. н., професор, завідувач відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології, А. Ю. Лиманська, к. мед. н., Ю. П. Нерознак, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

СЕКСОЛОГІЯ

25-29 Нарис історії розвитку жіночої сексології*
С.О. Возіанов1, член-кор. НАМН України, д. мед. н., професор, директор ДУ «Інститут урології НАМН України», О.В. Ромащенко1, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій; В.М. Григоренко1, д. мед. н., професор, керівник відділу відновної урології та новітніх технологій; С.М. Мельников1, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій; В.В. Білоголовська1, к. мед. н., завідувач відділення ультразвукової діагностики; О.В. Бабич1, Л.Ф. Яковенко2, к. б. н. 1 ДУ «Інститут урології НАМН України», 2 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

16-17 Сучасні принципи діагностики та раціональної антибактеріальної терапії інфекційних захворювань органів сечовивідної системи*
Завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України», доктор медичних наук, професор Сергій Петрович Пасєчніков.

РЕПРОДУКТОЛОГІЯ

4 Покращення репродуктивних результатів: можливості L-аргініну
30-31 Трубно-перитонеальне непліддя: а чи здорові чоловіки?*
М.В. Поворознюк, к. мед. н., Український державний інститут репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ