Тематичний номер «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія» № 3-4 (49-50) 2022 р.

Скачати PDF

АКУШЕРСТВО

3 Залізодефіцитна анемія під час вагітності внаслідок COVID‑19
M. Uta, R. Neamtu, E. Bernad, A.G. Mocanu, A. Gluhovschi, A. Popescu, G. Dahma, C. Dumitru, L. Stelea, C. Citu, F. Bratosin, M. Craina, Університет медицини і фармації Віктора Бабеша, м. Тімішоара, Румунія
10-14 Рання втрата вагітності: сучасний стан проблеми. Частина 2. Діагностика
О.В. Трохимович, д. мед. н., О.Ю. Борисюк, к. мед. н., Г.В. Чубей, к. мед. н., відділення планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
16-17 Диференційований підхід до застосування вітамінно-­мінеральних комплексів на етапі преконцепції, під час вагітності та грудного вигодовування
В.І. Пирогова, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти, О.В. Лаба, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
22-23 Безпечні та безболісні природні пологи: сучасні рекомендації та підходи
О.С. Чабан, д. мед. н., професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; С.М. Геряк, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України; І.Л. Кукуруза, к. мед. н., доцент кафедри акушерства та гінекології № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, керівник обласного перинатального центру ВОКЛ

ГІНЕКОЛОГІЯ

9 Інсулінорезистентність та онкоризики в аспекті репродуктивного здоров’я жінки
Т.Ф. Татарчук, д. мед. н., професор, чл.‑ кор. НАМН України, президент ВГО «Асоціація гінекологів-­ендокринологів України», завідувач відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»; М.Б. Горобейко, д. мед. н., керівник Endocrinology expert centre VERUM; О.Б. Шушкевич, к. мед. н., консул Європейського товариства молодих онкогінекологів (ENYGO EEG), науковий співробітник ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
15 Генітоуринарні менопаузальні симптоми: порівняння вагінального гелю на основі гіалуронової кислоти з кремом на основі естріолу
18-19 Кістково-м’язовий біль під час вагітності: як покращити якість життя у групі вагітних високого ризику
Ю.В. Давидова, д. мед. н., професор, завідувач відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології, А.Ю. Лиманська, к. мед. н., відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
20-21 Високомолекулярна гіалуронова кислота: природний компонент у терапії менопаузального синдрому
24-25 Абдомінальна гістеректомія та якість післяопераційного відновлення: акцент на знеболенні
І.В. Лахно(1), д. мед. н., професор, завідувач кафедри перинатології, акушерства і гінекології, С.В. Коровай(2), д. мед. н., завідувач гінекологічного відділення № 1, О.Ю. Железняков(2), к. мед. н., завідувач гінекологічного відділення № 2, О.М. Новікова(2), завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії (1) Харківська медична академія післядипломної освіти, (2) КНП «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради
26-27 Інозитоли у практиці акушера-гінеколога: актуальні дані доказової медицини
29 Аспекти лікування больового синдрому при ендометріозі
Д. Г. Коньков, д. мед. н., професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
30-31 Застосування антисептиків у лікуванні вагінітів різної етіології

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

4 Актуальний менеджмент рецидивуючої інфекції сечової системи
С.В. Кушніренко, д. мед. н., професор кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ