Тематичний номер «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія» № 1 (52) 2023 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

4-5 Рідкісні причини акушерських і аномальних маткових кровотеч у жінок: діалог акушера та гематолога
Ю.В. Давидова, д. мед. н., професор, завідувач відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; І.Р. Гартовська, к. мед. н., голова Асоціації гематологів України, завідувач Центру гематології та трансплантації кісткового мозку КНП КОР «Київський міський клінічний ­онкологічний центр»
9 Стрес-індуковані дисгормональні порушення репродуктивної системи у жінок: досвід біорегуляційної корекції
11 Фетальне програмування в умовах сьогодення. Випереджаємо наслідки
О.В. Булавенко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, президент ГО «Українська асоціація медичних освітніх симуляційних технологій»
20-23 Лікування та профілактика гіпербілірубінемії у новонароджених: гайдлайн Американської академії педіатрії 2022 року
34 З’їж мене: 10 продуктів, якими можна «заїдати» стрес