Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія» № 3 (17), жовтень 2014 р.

ХІРУРГІЯ

3,6 стр. Профилактика, диагностика и лечение тромбоэмболических осложнений у пациентов хирургического профиля
5 стр. Сравнение профилей нежелательных явлений внутривенного препарата сахарата железа и его симиляра в послеродовом периоде и после гинекологических оперативных вмешательств
E.S. Lee, B.R. Park, J.S. Kim, G.Y. Choi, J.J. Lee, I.S. Lee
7 стр. Трансплантация органов как приоритет современного здравоохранения
В.К. Денисов, Э.Э. Комиссаренко
8-10 стр. До питання антибіотикопрофілактики в хірургії
І.Д. Герич, В.В. Ващук, Т.В. Хомченко, О.М. Морозович
12-15 стр. Паразитарні інвазії жовчних протоків як хірургічна проблема
О.І. Дронов, І.Л. Насташенко
18-19 стр. Декскетопрофен — эффективный и надежный игрок в команде периоперационной мультимодальной аналгезии
22-24 стр. In situ split – новая методика индукции гипертрофии остаточного объема печеночной паренхимы при обширных резекциях печени
А.М. Тищенко, Д.И. Скорый, Р.М. Смачило, Т.В. Козлова, М.Э. Писецкая
27-28 стр. Эффективность и безопасность парекоксиба натрия при острой послеоперационной боли: метаанализ
W. Wei, T. Zhao и Y. Li
31 стр. Досвід проведення операції Ліхтенштейна при пахвинних грижах з використанням місцевої анестезії бупівакаїном
Я.П. Фелештинський, В.В. Сміщук, С.А. Свиридовський, В.Ф. Ватаманюк
32-33 стр. Сучасні підходи до діагностики, прогнозування перебігу та лікування гострого некротичного панкреатиту
В.В. Максим’юк
34-35 стр. Кісти брижі кишечнику
В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, В.В. Сікол, Л.В. Хоменко, В.А. Помирляну, О.Р. Савчин

ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ

41 стр. Посттравматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата
П.С. Зубеев, Н.А. Верещагин, М.Н. Кудыкин
44 стр. Здоровье начинается со стопы
О.А. Лоскутов, Р.А. Сергиенко

РЕВМАТОЛОГІЯ

42-43 стр. Ревматичні синдроми як коморбідний прояв онкологічної патології
О.П. Борткевич, Ю.В. Білявська

СУДИННА ХІРУРГІЯ

38-39 стр. Передовий досвід лікування захворювань вен
Л.М.Чернуха, A. Cohen, І. І. Кобза та ін.