Тематичний номер «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія» № 5 (52), 2022 р.

Скачати PDF

ХІРУРГІЯ

3 Лапароскопічна хірургія: міфи та реальність
Ю.М. Кондрацький, к. мед. н., завідувач відділення, О.Ю. Добржанський, хірург-онколог, А.В. Колесник, хірург-онколог, Є.А. Шудрак, хірург-онколог, М.О. Пепенін, хірург-онколог, відділення пухлин стравоходу та шлунка Національного інституту раку МОЗ України, м. Київ
8-11 Стандарти медичної допомоги «Інвагінація кишечника у дітей»

ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

12-13 Сучасні підходи до лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів
С.С. Страфун, д. мед. н., професор, чл.-кор. НАМН, керівник відділу мікрохірургії та реконструктивно­-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, О.Б. Яременко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

7 Мікробіологічний пейзаж та антибіотикотерапія при мінно-вибуховій травмі
О.А. Лоскутов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

14-15 Мультимодальна аналгезія: сучасні підходи
С.О. Дубров, д. мед. н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, О.М. Нестеренко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Донецького національного медичного університету, І.І. Лісний, д. мед. н., професор, завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку МОЗ України, Р.О. Ткаченко, д. мед. н., професор, завідувач курсу акушерської реанімації кафедри акушерства, гінекології і репродуктології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика
16-28 Стандарти медичної допомоги «Надання допомоги при спонтанному внутрішньомозковому крововиливі»
29-31 Стандарти медичної допомоги «Надання медичної допомоги постраждалим з геморагічним шоком на догоспітальному та госпітальному етапах при травмі»