Тематичний номер «Онкологія» № 2 (58), 2019 р.

Скачати PDF

ОНКОЛОГІЯ

5-6 Современные подходы к тестированию ALK-мутаций при немелкоклеточном раке легкого
Д.А. Шапочка, заведующий отделом молекулярной патологии и генетики, Патоморфологическая лаборатория CSD Health Care, г. Киев
Применение алектиниба в лечении ALK-позитивного НМРЛ
8-10 Інноваційні підходи до лікування раку легені
О.О. Ковальов, Я.В. Шпарик, Д.О. Шапочка, Б. Зарич, О.У. Басак
11 Нові можливості лікування пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легені
13, 15 Пазопаніб у лікуванні сарком м’яких тканин: досвід мультидисциплінарних центрів
Б.А. Ван Тайн, Дж. Трент, США
16-17 Роль аналогів гонадотропін-рилізинг-гормону в лікуванні раку передміхурової залози
Р.М. Молчанов, д. мед. н., професор кафедри хірургії Дніпровської медичної академії
19-22 Огляд оновлених клінічних рекомендацій щодо ведення побічних реакцій при імунотерапії онкологічних захворювань
36 Бібліотека онколога
38-39 Новый тест isoPSA™ для определения риска развития рака предстательной железы
А.А. Мельник, к. биол. н., г. Киев

ГЕМАТОЛОГІЯ

25 Від імунної тромбоцитопенічної пурпури до тяжкої апластичної анемії: еволюція клінічного застосування ельтромбопагу
Доктор медичних наук, професора С.В. Клименко (Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, м. Київ), кандидат медичних наук Ольга Юріївна Міщенюк (Інститут гематології та трансфузіології НАМН України, м. Київ)

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

23 Лікування хронічного лімфоцитарного лейкозу
Професор кафедри гематології і трансфузіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук С.А. Гусєва, Л.В. Михальська, керівник центру гематології Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС (м. Київ), лікар-гематолог клініки CitiDoctor (м. Київ) Є.О. Борисенко
Погляд клініциста на вибір терапії
26-27 Можливості ібрутинібу в лікуванні пацієнтів із хронічним лімфоїдним лейкозом та лімфомою з клітин зони мантії
Завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів і ад’ювантних методів лікування Національного інституту раку, доктор медичних наук, професор І.А. Kрячок (м. Київ), провідний науковий співробітник відділення захворювань системи крові ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», доктор медичних наук Т.П. Перехрестенко (м. Київ)
29 Стратегія лікування пацієнтів з хронічним лімфоцитарним лейкозом: дані доказової медицини
Професор кафедри гематології та трансфузіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук С.А. Гусєва

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

32-33 Диагностические биомаркеры для объективного измерения уровня боли
А.А Мельник, к.б.н., г. Киев

ІСТОРІЯ

37 Історія Храму медичної літератури відтворена в новій книзі
І.В. Пасько, к. істор. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка