Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 4 (83) 2023 р.

Скачати PDF

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

34-35 Міжнародна школа онкогематології з професором Іриною Крячок «Діагностика хронічної лімфоцитарної лейкемії»
І.А. Крячок, В.В. Конашенкова, С.В. Клименко, І.Б. Титоренко

ОНКОЛОГІЯ

3-4 Спадковий рак грудної залози з погляду онкохірургів і патоморфологів
М.Ф. Анікусько, Д.С. Бухтєєв, М.С. Кротевич, Д.О. Шапочка, О.О. Ковальов
11 Сучасні підходи до терапії метастатичного HR+ HER2-негативного раку грудної залози: аналіз практики українських лікарів
Ярослав Шпарик, к. мед. н., доцент, завідувач відділення хіміотерапії КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»
12-13 Порушення кісткового метаболізму при онкологічних захворюваннях: сучасний погляд
доцент кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), лікар-онкохірург вищої категорії, кандидат медичних наук О.С. Зотов; президент Української асоціації остеопорозу, керівниця відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Н.В. Григор’єва
29-30 Ефективність і безпека бригатинібу у пацієнтів з місцево-поширеним або метастатичним ALK+ НДРЛ
Остаточні результати дослідження III фази ALTA-1L
33 Передопераційна імунотерапія у поєднанні з хіміотерапією при тричі негативному раку молочної залози
Погляд на дослідження KEYNOTE-522
39 Меланома шкіри. Принципи біопсії підозрілого пігментного ураження
За матеріалами настанови NCCN, версії 2.2023
40-41 Саркоми м’яких тканин кінцівок та тулуба
Стандарт медичної допомоги

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

5-7 Кардіоонкологічний синдром
О.О. Ковальов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри онкології, онкохірургії та променевої діагностики Запорізького державного медико-фармацевтичного університету
17 Едоксабан для лікування онкоасоційованої венозної тромбоемболії
Результати рандомізованого дослідження Hokusai VTE Cancer
20 Асцит, пов’язаний зі злоякісними новоутвореннями, у пацієнтів, що отримують паліативну допомогу: прогностичний факторний аналіз
22-25 Клінічні рекомендації щодо лікування дорослих онкологічних пацієнтів із тривожними та депресивними розладами
27 Роль мікробіологічного моніторингу у визначенні мікробного пейзажу та поширеності антибіотикорезистентних мікроорганізмів
А.І. Алексєєва, фахівець з епідеміологічного нагляду Медичної лабораторії CSD LAB, м. Київ
31 Внутрішньостравохідні стенти та їх роль у лікуванні захворювань стравоходу
Ю.М. Кондрацький, к. мед. н., завідувач відділення, О.Ю. Добржанський, хірург-онколог, відділення пухлин стравоходу та шлунка, ДНП «Національний інститут раку», м. Київ
42 Розчини людського альбуміну в інтенсивній терапії