Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 6-7 (85-86) 2023 р.

Скачати PDF

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

11 Oптимальне застосування гільтеритинібу для лікування пацієнтів з гострою мієлоїдною лейкемією та FLT3+
А. Вежбовська, доктор медицини, професор; C. Клименко, д. мед. н., професор; T. Перехрестенко, д. мед. н., професор; І. Гартовська, к. мед. н.; О. Міщенюк, к. мед. н.; О. Лисиця; У. Мельник; І. Коренькова; Ю. Кароль, к. мед. н.; Л. Ногаєва
Проєкт резолюції ради експертів
23-24 Ефективність акалабрутинібу у пацієнтів з хронічною лімфоцитарною лейкемією та цитогенетичними факторами несприятливого прогнозу
І.А. Крячок, С.В. Клименко, А.О. Товстоган, Л.М. Лукавецький

ОНКОЛОГІЯ

3 Рак і прискорене біологічне старіння
О.О. Ковальов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри онкології, онкохірургії та променевої діагностики Запорізького державного медико-фармацевтичного університету
4-5 Інгібітори PD-1: нові горизонти в лікуванні меланоми та тричі негативного раку грудної залози
М.С. Єрмаков, М.М. Кукушкіна, Д.В. Помінчук, Н.М. Отченаш
8-10 UPTODATE 4.0: актуальне в онкології – 2023
В. Ляшко, О. Єфіменко, О. Дудін, А. Безносенко, О.О. Ковальов, І. Гуйванюк, В. Романюк, О. Хоптяна
14 Вплив хіміотерапії на репродуктивну систему чоловіка
І.Я. Клявзунік, лікар-уролог, медичний центр Medical Plaza, м. Київ
26-29 Гліобластома
Стандарт медичної допомоги

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

18-19 Онкоасоційована кардіологічна патологія: венозні тромбоемболії
І.О. Дюдіна, к. мед. н., директор Центру симуляційного навчання Навчально-наукового інституту «Європейська медична школа» ПЗВО «Міжнародний європейський університет», м. Київ 
Огляд літератури
21 Позиційна заява щодо застосування альбуміну при цирозі печінки (продовження)
30-31 Лікування захворювань печінки під час вагітності
Клінічні рекомендації EASL

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

2 Рак шийки матки
Сучасні рекомендації щодо скринінгу
2 Січень – місяць обізнаності про рак шийки матки

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

16 Сучасні можливості генетики в Україні у запобіганні розвитку спадкових форм раку
молекулярний генетик відділу молекулярної патології і генетики Медичної лабораторії CSD LAB Д.С. Козаков