Тематичний номер «Урологія. Нефрологія. Андрологія» № 2 (33), 2024 р.

Скачати PDF

УРОЛОГІЯ

3-4 Уромуне®-МВ140 у профілактиці рецидивуючих інфекцій сечовивідних шляхів: інноваційний підхід із доведеною ефективністю
5 Нова підкласифікація та алгоритм лікування хронічного больового синдрому калитки
С. Кравчик, м. Ріверхед, штат Нью-­Йорк, США; С. Парекаттіл, м. Вінтер-­Гарден, штат Флорида, США; Г. Брацлавський, м. Сиракузи, штат Нью-­Йорк, США, та співавт.
6 Ниркова колька: пошук оптимального анальгетика відповідно до сучасних рекомендацій
10 Раціональна періопераційна антибіотикопрофілактика в ендохірургії верхніх сечових шляхів
А.І. Сагалевич, д. мед. н., професор кафедри урології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ
18-27 Малоінвазивна простатектомія з приводу ДГПЗ у практичній роботі уролога
В.І. Горовий, к. мед. н., доцент кафедри хірургії № 1 з курсом урології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова; В.О. Шапринський, д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії № 1, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; О.М. Капшук, доктор філософії, завідувач клінічного високоспеціалізованого урологічного центру з відділом трансплантації органів, Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова; М.Д. Соснін, к. мед. н., доцент кафедри урології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; відділення ендоскопічної урології та літотрипсії ДУ «Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова НАМН України», м. Київ; Р.Г. Церковнюк, к. мед. н., доцент, завідувач урологічного відділення, Подільський регіональний центр онкології, м. Вінниця; Р.П. Морару-­Бурлеску, завідувач відділу урології, нефрології та трансплантації нирки, Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги, м. Черкаси
28-29 Запальний компонент як складова патогенезу ДГПЗ і можливості його корекції
В.В. Спиридоненко, к. мед. н., доцент, старший науковий співробітник відділення сексопатології та андрології, ДУ «Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова НАМН України», м. Київ

АНДРОЛОГІЯ

12-13 Визначний час для тестостерон-­замісної терапії
М. Кхера, президент Товариства сексуальної медицини Північної Америки, професор урології Медичного коледжу Бейлора, США

ОНКОУРОЛОГІЯ

14-15 Оновлена інформація по дослідженню PROBASE: вихідний рівень ПСА у чоловіків віком 45 та 50 років
П. Альберс, професор кафедри урології Університету Генріха Гейне, м. Дюссельдорф, Німеччина