Гастроентерологія

15.11.2020 Гастроентерологія Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки: аспекти діагностики

Виразкова хвороба (ВХ) – ​хронічне рецидивне захворювання, що протікає з чергуванням періодів загострення та ремісії, основною морфологічною ознакою котрого є утворення дефекту (виразки) в стінці шлунка та/або дванадцятипалої кишки (ДПК)....

15.11.2020 Гастроентерологія Актуальні питання сучасної гастроентерології

24-25 вересня в місті Дніпро відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «XII Український гастроентерологічний тиждень». Інститут гастроентерології організував конференцію в режимі онлайн, що дає змогу в цей непростий період не втрачати якості знань і підготовки лікарів. Відбулося цікаве спілкування та була проведена плідна робота з дотриманням усіх протиепідемічних заходів....

15.11.2020 Гастроентерологія Сучасні тенденції в лікуванні захворювань органів травлення: від гастропротекції до метаболічної терапії

Насичена програма XII Українського гастроентерологічного тижня, що відбувся 24-25 вересня, включала доповіді провідних українських експертів щодо діагностики та лікування кислотозалежних захворювань, гелікобактерної інфекції, функціональних розладів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і патології печінки....

15.11.2020 Гастроентерологія Тривала терапія інгібіторами протонної помпи чи фундоплікація: що обрати при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі?

Незважаючи на несприятливі епідеміологічні умови, наукове життя вітчизняної медичної спільноти триває. Так, 24-25 вересня відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю під назвою «XII Український гастроентерологічний тиждень»....

15.11.2020 Гастроентерологія Ураження шлунка та дванадцятипалої кишки в пацієнтів із COVІD-19

Незважаючи на те що в більшості хворих на коронавірусну хворобу (COVID‑19) зазвичай спостерігаються респіраторні симптоми, в деяких із них основним проявом захворювання є ураження шлунково-кишкового тракту (ШКТ). З огляду на це можна зробити висновок, що вірус SARS-CoV‑2 може не тільки уражати легеневу тканину, а й активно інфікувати та розмножуватися в різних відділах гастроінтестинальної системи....

15.11.2020 Гастроентерологія Хронічні захворювання печінки: сучасні можливості медикаментозної корекції симптомів

24-25 вересня у форматі онлайн відбувся XII Український гастроентерологічний тиждень, у рамках якого значна увага традиційно була приділена актуальним клінічним проблемам сучасної гепатології. У численних виступах зарубіжні та вітчизняні вчені розглянули практичні аспекти лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями печінки (ХЗП) з акцентом на покращення якості життя, котра (як добре відомо) значно залежить від можливості зменшити вираженість їхніх клінічних проявів....

03.11.2020 Гастроентерологія Роль каннабиса и его производных при гастроэнтерологической патологии

Статус каннабиса (марихуаны) как наркотического вещества длительное время ограничивал использование этого препарата в исследовательской работе и лечении заболеваний. После легализации в США (медицинское применение марихуаны разрешено в 33 штатах США, рекреационное – в 11 штатах) и многих других странах его использование в медицинских и рекреационных целях за последнее десятилетие значительно возросло. Этому также способствовали многочисленные исследования влияния каннабиса на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)....

03.11.2020 Гастроентерологія Повреждения пищевода вследствие приема нестероидных противовоспалительных препаратов: возможности фармакопротекции

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются каузальным фактором повреждения слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной кишки (ДПК) и пищевода, запуская механизмы развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Известно, что прием НПВП (включая низкие дозы аспирина) существенно увеличивает вероятность развития пептического эзофагита с риском образования язв, кровотечения или формирования стриктуры. В данной статье речь пойдет о частоте и особенностях поражений пищевода у пациентов с остеоартрозом крупных суставов, получающих лечение НПВП, и факторах, повышающих риск развития этой патологии....

03.11.2020 Гастроентерологія Тактика ведения пациентов с алкогольной болезнью печени

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2014 год о неинфекционных заболеваниях, злоупотребление алкоголем является причиной смерти 3,3 млн жителей планеты в год, что составляет 5,9% всех случаев смерти. Кроме того, в 5,1% случаев злоупотребление алкоголем приводит к инвалидизации в результате травм и ассоциированных заболеваний. Доля смертей, связанных с алкоголем, различается в зависимости от пола – смертность среди мужчин (7,6%) в два раза выше, чем среди женщин (4,0%) [49]. ...

03.11.2020 Гастроентерологія Современные подходы к лабораторному обследованию больных с синдромом раздраженного кишечника и диареей

Под понятием «диарея» обычно рассматривается учащенное опорожнение кишечника (как правило, чаще 4 раз в день) с изменением характера каловых масс. Критериями диареи является стойкое повышение содержания жидкости в испражнениях с 60-75% до 85-90% или увеличение их массы – до более 200 г в сутки на фоне западной диеты. Диарея бывает острой и хронической, а ее причины могут быть как органическими, так и функциональными. ...

03.11.2020 Гастроентерологія Клінічна ефективність препарату Антраль® у хворих на хронічний панкреатит

Актуальність проблеми ведення пацієнтів із хронічним панкреатитом (ХП) останніми роками істотно зросла і продовжує зростати в силу багатьох причин [3, 6, 11, 18]. Сумація та потенціювання несприятливих ефектів чинників ризику та дія етіологічних факторів ХП сприяють зростанню захворюваності на ХП та його перебігу, що прогресує, із порушенням зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози (ПЗ), розвитку мальдигестії, мальабсорбції, трофологічної недостатності хворих із порушенням усіх видів обміну [3, 6, 10, 13, 14, 18, 22, 23]. ...

03.11.2020 Гастроентерологія ХХІІ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України – наймасштабніша наукова платформа щорічного єднання всіх спеціалістів галузі

Однією з наймасштабніших вітчизняних подій сучасної гастроентерології є проведення довгоочікуваної щорічної Національної школи гастроентерологів, гепатологів України, у рамках якої учасники мають унікальну можливість отримати неоціненний досвід провідних іноземних та вітчизняних фахівців та більш детально ознайомитися з останніми тенденціями медицини і рекомендаціями авторитетних міжнародних організацій, заснованими на засадах доказової медицини. Під час цього грандіозного заходу щороку виступають найкращі спікери з Європи та України, які з неймовірним натхненням розповідають учасникам школи про власні наукові досягнення, сучасні настанови та цікаві клінічні випадки з практики....