Менінгококова інфекція: питання вакцинації

01.11.2020

Стаття у форматі PDF

4-6 вересня 2020 року відбувся в онлайн-форматі Міжнародний конгрес Української академії педіатричних спеціальностей PRIME Рediatrics 2020. Протягом трьох днів педіатри та сімейні лікарі мали змогу взяти участь у більш ніж двадцяти секціях, присвячених професійній комунікації та правовим аспектам роботи лікаря, питанням, що стосуються грудного вигодовування та догляду за дитиною, сучасним алгоритмам та рекомендаціям стосовно ведення пацієнтів із різними захворюваннями, а також їх профілактиці. На одному із секційних засідань обговорювалися актуальні питання вакцинації, були розглянуті як теоретичні аспекти профілактичних щеплень, так і практичні настанови для лікарів стосовно обов’язкових та додаткових щеплень.

Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук Юрій Степанович Степановський представив доповідь на тему «Нова вакцина від менінгокока в Україні».

– Neisseria meningitidis (N. meningitidis) є збудником різних інвазивних менінгококових захворювань (ІМЗ). Ця бактерія є грамнегативним диплококом, що має 12 серотипів, 6 із яких є причиною більшості випадків ІМЗ (A, B, C, W, Y та Х). Розподіл цих серогруп, які безпосередньо спричиняють інфекцію, є непередбачуваним та відрізняється в різних країнах. 

Варто зауважити, що близько 10-20% людей у світі є носіями N. meningitidis. За даними ряду досліджень та метааналізів, серед усіх носіїв менінгокока 4,5% становлять немовлята та 24% – підлітки. Менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним шляхом, тому основним фактором ризику поширення N. meningitidis є перебування у місцях великого скупчення людей. Також у світі є ендемічні осередки ІМЗ – «менінгококовий пояс», що знаходиться в центральній Африці (екваторіальна зона) та включає в себе 26 країн. Спорадична захворюваність на ІМЗ становить близько 1-3% серед усього населення, а в епідеміологічних осередках – 20-30%. Найвищий рівень захворюваності фіксують серед немовлят та дітей молодше 4 років, на другому місці – люди молодого віку. Летальність від ІМЗ в Україні становить 14-17%. 

Враховуючи високий рівень носійства та смертності від менінгококової інфекції, були розроблені менінгококові вакцини, що включають у себе найбільш поширені серогрупи N. meningitidis. Деякі країни ввели ці щеплення у свій національний календар імунізації. В Україні зареєстровані дві чотиривалентні кон’юговані вакцини, одна з них – Німенрикс® (фармацевтична компанія «Пфайзер»). Вперше вона була ліцензована в Європейському Союзі (ЄС) 20 квітня 2012 року, а наразі дозволена в більш ніж 65 країнах, включаючи держави ЄС, Бразилію, Чилі, Кувейт, Катар, Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати. Вакцина Німенрикс® включена до національних календарів щеплень в Австрії, Канаді, Чилі, Греції, Італії, Нідерландах, Іспанії, Австралії та Великій Британії. Після впровадження вакцинації проти менінгокока частота випадків ІМЗ у Європі постійно зменшується, однак розподіл серогруп, що спричинюють інфікування, залишається непередбачуваним та постійно змінюється. Це зумовлює необхідність щеплень, що забезпечують широке покриття проти декількох серологічних типів N. meningitidis.

Німенрикс® – менінгококова вакцина, що містить полісахариди серогруп A, C, W-135, Y, які кон’юговані з білком-носієм правцевого анатоксину. Антикапсульні менінгококові антитіла захищають від ІМЗ за рахунок комплемент-опосередкованої бактерицидної активності. Ці властивості препарату були підтверджені в численних дослідженнях, які включали різні вікові групи: 6 тижнів – 24 місяці, 2-10 років, 11-17 років та особи старше 18 років.

Українські рекомендації щодо вакцинації від менінгококової інфекції передбачають застосування полісахаридних вакцин за станом здоров’я, за епідеміологічними показаннями та згідно з інструкцією виробника. За станом здоров’я необхідно проводити вакцинацію пацієнтам із функціональною чи анатомічною аспленією, в тому числі хворим на серповидно-клітинну анемію; особам, які перенесли спленектомію (планову або ургентну); хворим, яким була проведена трасплантація гемопоетичних стовбурових клітин (через 6-12 місяців після процедури); при захворюванні на первинні імунодефіцити (при нестачі компонентів системи комплементу, факторів H, D чи пропердину); при ВІЛ-інфекції незалежно від рівня CD4+ чи клінічної стадії; тим, хто приймає екулізумаб/равулізумаб при парадоксальній нічній гемоглобінурії (коли виявляються антитіла проти компоненту С5 системи комплементу). За епідеміологічними показаннями при зростанні рівня захворюваності з генералізованими формами щепленню підлягають особи, які мешкають на ендемічних територіях чи перебувають у вогнищах інфекції, спричиненої менінгококом відповідної серогрупи, а також ті, хто планує відвідати ці зони, – мандрівники. До групи підвищеного ризику також належать працівники бактеріологічних лабораторій та курці. У цих клінічних випадках вакцинацію проти менінгококової інфекції слід рекомендувати наполегливо. Але, за інструкцією виробника, Німенрикс® можна застосовувати всім людям старше 6 тижнів. Адже потенційно кожна людина може захворіти на менінгококову інфекцію з тяжким перебігом та високим ризиком смертності. Протипоказання до застосування вакцини Німенрикс® незначні та включають гіперчутливість до діючої речовини або будь-якої допоміжної сполуки, що входить до складу вакцини.

Важливо розглянути практичну складову застосування вакцини Німенрикс®: коли та як вакцинувати пацієнтів? Якщо розпочинати щеплення у віці 6 тижнів – 6 місяців, потрібно вводити 2 дози вакцини з інтервалом 2 місяці та бустерну дозу в 12 місяців. Дітям віком від 6 до 12 місяців вводиться 1 доза як первинна профілактика та 1 бустерна доза. Старшим дітям та дорослим необхідно вводити 1 дозу. Якщо людина здорова та завершила повний курс первинної імунізації вакциною Німенрикс®, вона не потребує додаткового введення препарату. Якщо ж особа належить до групи ризику за станом здоров’я чи за епідеміологічними показниками, застосовуються такі ж схеми вакцинації, як у здорових людей, але з додаванням бустерних доз. При первинній імунізації вакциною Німенрикс® до 6 років як бустер препарат застосовують через 3 роки, а далі – через кожні 5 років. Якщо ж початок щеплень проти менінгококової інфекції припав на вік старше 7 років, бустерну дозу необхідно вводити кожні 5 років.

Важливо, що Німенрикс® можна використовувати одночасно з іншими щепленнями. Так, у немовлят віком 6-12 тижнів можна поєднувати цю вакцину з комбінованою вакциною DTap-HBV-IPV/Hib (проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції типу b) та PCV10 (десятивалентна пневмококова кон’югована вакцина). Дітям старше 1 року Німенрикс® можна використовувати разом з вакцинами проти HAV та HBV (вірусного гепатиту А і В), MMR (кору, краснухи, паротиту), MMRV (кору, краснухи, паротиту, вітряної віспи), PCV10, неад’ювантним щепленням для сезонної профілактики проти грипу, DTap-HBV-IPV/Hib, а також із PCV13 (13-валентна пневмококова кон’югована вакцина) на другому році життя. Особам від 9 до 25 років вакцину Німенрикс® можна вводити одночасно з бівалентною (тип 16 та 18) рекомбінантною вакциною проти вірусу папіломи людини (HPV2). Якщо необхідно застосовувати її з іншими вакцинами у вигляді ін’єкцій, вводити їх потрібно в різні ділянки тіла. Також варто пам’ятати, що у пацієнтів, які отримують імуносупресивне лікування, введення вакцини може не викликати належну імунну відповідь.

Ефективність вакцини Німенрикс® була проаналізована в численних дослідженнях у різних країнах світу. Наприклад, у третій фазі відкритого рандомізованого контрольованого дослідження, що було проведено в Естонії, Німеччині та Іспанії, в якому взяли участь 2095 немовлят віком 6-12 тижнів, препарат продемонстрував співставні імунні реакції після 2-3-ї дози первинної серії проти менінгокока в порівнянні з вакцинами MenC-СRM та MenC-TT. Варто зауважити, що щеплення у кожному дослідженні були обрані з наявних ліцензованих засобів у кожній країні, де проводилися випробування (J.M. Arribas et al., 2018).

Інше дослідження, що проводилося у 12 центрах Фінляндії за участю 1000 дітей віком 12-23 місяці, продемонструвало, що одна доза вакцини Німенрикс® викликала бактерицидну імунну відповідь проти серогруп A, C, W, Y, співставну з MenС-CRM з та без MMRV (T. Vesikari et al., 2012).

У дослідженні, що проводилося у Фінляндії, брали участь 304 дитини віком 12-23 місяці. Було продемонстровано, що імунна відповідь на Німенрикс® зберігається протягом 5 років. Крім того, імунні реакції, спричинені цією вакциною, залишаються вищими, ніж на вакцину MenС-CRM (T. Vesikari et al., 2012).

Відкрите контрольоване дослідження, що проводилося у Франції та Німеччині, включало 261 особу. Було продемонстровано, що імунна відповідь на Німенрикс® у дітей 2-10 років зберігається протягом 68 місяців після вакцинації. Ефективність порівнювалася з MenС-CRM (M. Knuf et al., 2013).

Однією з найважливіших характеристик вакцини Німенрикс® є те, що вона має сприятливий профіль безпеки, який є подібним у всіх людей старше 6 тижнів. Безпека препарату була оцінена у великих клінічних дослідженнях у більш ніж 10 тисяч осіб, які отримали більше однієї дози вакцини, включаючи 1 тисячу немовлят, 5 тисяч дітей віком від 12 місяців до 10 років, 2300 підлітків віком 11-17 років та 2300 дорослих старше 18 років.

Рис. 1. Ефективність вакцини Німенрикс® (MenACWY-TT) порівняно з MenС-CRM та MenC-TT для різних серогруп менінгокока при імунізації немовлят віком 6-12 тижнів

Рис. 2. Ефективність вакцини Німенрикс® (MenACWY-TT) порівняно з MenС-CRM з та без MMRV для різних серогруп менінгокока при імунізації немовлят віком 12-23 тижні

Рис. 3. Стійкість імунної відповіді на вакцину Німенрикс® (MenACWY-TT) порівняно з MenС-CRM для різних серогруп менінгокока при імунізації немовлят віком 12-23 тижні протягом 5 років

Рис. 4. Стійкість імунної відповіді на вакцину Німенрикс® (MenACWY-TT) порівняно з MenС-CRM для різних серогруп менінгокока при імунізації дітей віком 2-10 років

ІМЗ – це патологія з переважно тяжким перебігом, яка може супроводжуватися розвитком менінгіту, менінгококцемії та сепсису. Ці захворювання мають доволі високий ризик ускладнень та летальності. Тому в багатьох країнах світу клінічні рекомендації передбачають вакцинацію від менінгокока. В Україні такі щеплення поки не входять у національний календар імунізації, але рекомендовані. У нашій країні імунопрофілактику можна проводити препаратом Німенрикс®, який забезпечує захист від 4 серогруп збудника, що найчастіше спричинюють тяжке захворювання. Препарат добре зарекомендував себе у численних клінічних дослідженнях, має сприятливий профіль безпеки та рекомендований з 6-го тижня життя.

Підготувала Роксоляна Денисюк

Тематичний номер «Педіатрія» №4 (55) 2020 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

27.07.2021 Педіатрія Ревматологія Трофологічний статус і саплементація вітаміном D дітей із ревматичними хворобами

Ревматичні хвороби займають вагоме місце в структурі тяжкої соматичної патології та інвалідності в дитячому віці. За останні роки досягнуто суттєвих успіхів у вивченні особливостей їх патогенезу та клінічного перебігу, розширилися діагностичні та лікувальні можливості в сфері дитячої ревматології. ...

27.07.2021 Алергія та імунологія Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія 30-та Вільнюська конференція-школа дитячої пульмонології та алергології: фокус на імплементацію європейських стандартів в Україні

Імплементація міжнародного досвіду діагностики та лікування найбільш поширених патологічних станів дитячої пульмонології та алергології має велике значення у становленні та вдосконаленні медичної системи України, а також підвищенні якості надання медичної допомоги населенню країни. ...

27.07.2021 Педіатрія Синдром сухого ока у дітей: діагностика та лікування

Протягом тривалого часу вважалося, що синдром (хвороба) сухого ока (ССО) є більш характерним для дорослих. Однак результати недавніх досліджень вказують на те, що патологія розповсюджена і серед дитячого населення. Пандемія, перехід школярів на дистанційне навчання, зменшення тривалості прогулянок на свіжому повітрі зумовили збільшення поширеності ССО серед дітей. ...

26.07.2021 Педіатрія Профіль безпеки та переносимості біластину при хронічній кропив’янці у дітей

Хронічна кропив’янка (ХК) – захворювання, що вкрай негативно впливає на якість життя та щоденну діяльність дітей, погіршуючи сон та знижуючи продуктивність навчання у школі. Враховуючи тривалість лікування, хороша переносимість фармакологічних засобів має неабияке значення для досягнення успішного контролю симптомів захворювання та високої комплаєнтності лікування....