Лікування та профілактика рубців шкіри: сучасний стан проблеми

08.12.2020

Стаття у форматі PDF

Профілактика та лікування шкірних рубців завжди були актуальними питаннями в практиці сучасного лікаря. Це пояснюється тим, що формування рубця є одним з основних етапів реабілітації всіх післяопераційних і посттравматичних пацієнтів. Патологічні рубці формуються також і в результаті термічних, хімічних, променевих пошкоджень шкіри та можуть виникати на тлі деяких захворювань шкіри (постакне).

В утворенні рубця основна роль належить надмірному відкладенню сполучної тканини. Швидкість загоєння та подальший зовнішній вигляд є ключовими питаннями наших пацієнтів. Виникнення естетичних проблем, свербіння, біль і контрактури можуть суттєво вплинути на якість життя пацієнта як фізично, так і психологічно. Різноманітність рубців зумовлена різними механізмами утворення. Найчастіше в практиці лікаря трапляються гіпер­трофічні та келоїдні рубці, але вони відрізняються частотою виникнення, поширенням дефекту та наслідками (табл. 1).

Утворення рубця відбувається переважно за допомогою колагену. Утім, на формування рубця впливає багато додаткових факторів (табл. 2).

Тривалий час вибір підходів до терапії руб­ців базувався на власному досвіді фахівця, котрий її призначав, оскільки клінічні дослідження, на які могли б орієнтуватися лікарі, були відсутні. Лікування рубців проводили фізіотерапевтичними, медикаментозними та променевими методами. Серед засобів, які найчастіше застосовувалися раніше, – ​глюко­кортикоїди, кріотерапія рідким азотом, лазеро­терапія та рентгенотерапія, ін’єкції алое чи склоподібного тіла. Із часом до лікування шкірних рубців долучилися пластичні хірурги, проте при оперативному втручанні для досягнення ефективного лікування рубців обов’язковим є післяопераційний супровід із використанням місцевої терапії. Наприкінці XX ­століття широко почали застосовувати силіконові пластини. Саме це лікування давало найкращі результати й набуло широкого застосування в комплексній терапії руб­ців.

На початку ХХІ століття вдалося синтезувати знання та досвід із використання най­ефективніших засобів, які застосовувалися для лікування та профілактики шкірних рубців. Резуль­татом цього було створення 2002 року консенсусу Міжнародної консультативної групи з менеджменту рубців, де було систе­матизовано підходи до лікування рубців. У 2012 році рекомендації було оновлено, й у цій редакції в лікуванні рубців на перше місце поставили засоби, що містять силікон [14].

Механізм дії силікону на рубець досі достеменно не відомий, але існують декілька ймовірних із погляду сучасної медицини гіпотез. Здебільшого результати досліджень, у яких вивчали механізми дії силікону, свідчать, що позитивні ефекти зазначеної речовини на рубці опосередковані оклюзією та гідратацією. Продемонстровано, що сприятливий ефект речовин, до складу котрих входить силікон, забезпечується підвищенням температури шкірної поверхні гіпертрофічних опікових рубців на 1,7 °C, що сприяє статистично значущому збільшенню активності колагенази та змінює процес рубцювання. Крім цього, негативно заряджене статичне електричне поле, що утворюється тертям між поверхнею шкіри та силіконом, зумовлює перебудову колагену й інволюцію рубців [2, 3].

Тобто пояснення механізму дії продуктів на основі силікону полягає в тому, що зменшується трансепідермальна втрата вологи та нормалізується стан гідратації кератиноцитів, що в результаті сприяє зниженню активності поза­клітинного матриксу [4].

Дослідження (контрольовані порівняльні, обсерваційні та ін.), які проводилися з використанням силіконового гелю, переконливо підтвердили ефективність цього засобу в лікуванні як гіпертрофічних, так і келоїдних рубців. Саме тому засоби, що містять силікон, на сьогодні займають першу позицію в міжнародних рекомендаціях із лікування рубців [14]. У низці рандомізованих конт­рольованих досліджень переконливо доведено, що гель на основі силікону ефективний у лікуванні гіпертрофічних рубців [5-7]. Результати інших порівняльних клінічних досліджень підтверджують, що силіконовий гель, нанесений із туби, ефективний у лікуванні аномального рубцювання.

Зокрема, K. Y. Chan і співавт. продемонстрували, що на тлі лікування силіконовим гелем рубці були значно більш плоскими, менш червоними й більш податливими. Крім того, значно покращувався стан пацієнта: лікування супроводжувалося меншим болем і свербінням, аніж у разі застосування плацебо [8].

Такі самі результати отримали Chernoff і співавт.: рубці, проліковані силіконовим гелем, були менш червоними та піднятими [9]. Е. Fonseca Capdevila та співавт., вивчаючи силіконовий гель у лікуванні рубців, підтвердили, що його застосування значно покращило результати лікування. Рубці були менш червоними, твердими, а їхня висота була меншою. Пацієнти відзначали зменшення болю та свербіння [10]. М. Мurison і W. James [11], а також М. Sepehrmanesh [12] у своїх дослідженнях іще раз підтвердили ефективність цього методу лікування рубців: у результаті застосування силіконового гелю всі рубці мали менше почервоніння, підвищення, твердості та свербіння, зменшувався біль.

М. Signorini та М. Clementonil у проспективному рандомізованому в паралельних групах порівняльному дослідженні виявили, що якість рубця була значно кращою в групі лікування силіконовим гелем (через 6 міс спостереження). Частота гіпертрофічних або ­келоїдних рубців становила 7% у групі силіконового гелю проти 26% у групі порівняння [13].

Отже, дослідження, проведені за останні десятиліття, переконливо продемонстрували високу ефективність силіконового гелю в лікуванні як гіпертрофічних, так і келоїдних рубців. Саме тому в оновлених міжнародних клінічних рекомендаціях щодо лікування рубців зазначено, що «силіконовий гель треба застосовувати як першочергову терапію на початкових стадіях лікування рубців і для запобігання утворенню гіпертрофічних і келоїдних рубців» [14].

Сьогодні вітчизняні лікарі мають змогу використовувати у своїй практиці високо­ефективний і безпечний гель ­Наскар ­компанії Amaxa (Велика Британія).

Наскар – ​це гіпоалергенний прозорий силіконовий гель, який швидко висихає, для лікування рубців різного походження (в тому числі рубців, які виникли в результаті: загальних хірургічних операцій, травм, застарілих ран, кесаревого розтину, опіків, укусів, акне й інших захворювань шкіри). Утворюючи захисний шар, який є газопроникним і водонепроникним, гель зволожує та захищає рубець від хімічного й бактеріального впливу, дає рубцю змогу нормалізувати цикл синтезу колагену. Завдяки цьому при використанні гелю ­Наскар пом’якшуються та розгладжуються рубці, зникають свербіння й дискомфорт, почервоніння та зміни кольору рубців. Цей продукт застосовується для попередження та лікування всіх типів рубців, у тому числі келоїдних і гіпер­трофічних.

Гель ­Наскар довів свою ефективність як у монотерапії, так і в комплексному лікуванні в комбінації з іншими інвазивними методами для покращення загального результату, включаючи хірургічне висікання й ушивання, ін’єкції та здавлювальні пов’язки.

Запорукою доброго результату терапії рубців є застосування ефективних і безпечних засобів лікування відповідно до сучасних рекомендацій. Гель ­Наскар (Amaxa, Велика Британія) повністю відповідає всім цим вимогам.

Список літератури знаходиться редакції.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 20 (489), 2020 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Дерматологія

21.04.2024 Дерматологія Алгоритм лікування псоріазу як психодерматологічної патології

У лютому відбувся онлайн-майстер-клас «Персоніфікація сучасної медицини. Важливі питання гендерних особливостей перебігу захворювань внутрішніх органів. Вплив психоемоційних та інших складових», організований кафедрою терапії, інфекційних хвороб і дерматовенерології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), а також ГО «Українська академія функціональної медицини та гастропсихології» (м. Київ). ...

08.01.2024 Дерматологія Онкологія та гематологія Злоякісна меланома шкіри

Щорічна захворюваність на злоякісну меланому шкіри (МШ) коливається в межах від 3-5 на 100 тисяч населення (країни Середземномор’я) до 12-35 на 100 тисяч (північні країни), тоді як в Австралії та Новій Зеландії може сягати 50 на 100 тисяч населення. Захворюваність на меланому постійно зростає впродовж останніх 40 років з тенденцією до стабілізації смертності, окрім чоловіків похилого віку. ...

30.11.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Сульфатіазол срібла в лікуванні опіків: клінічний випадок

Пов’язки із препаратами на основі срібла є однією з основних груп засобів, що застосовуються під час лікування інфікованих ран і ран із високим ризиком інфікування, в т. ч. опікових. Іони срібла каталізують окислення генетичного матеріалу бактеріальної клітини, що є основним механізмом їхньої бактеріостатичної та бактерицидної дії на грампозитивні й грамнегативні бактерії, а також фунгіцидного ефекту. Широкий вибір препаратів срібла, доступних на сьогодні, надає можливість підібрати засіб відповідно до потреб і вподобань пацієнта. В рекомендаціях Асоціації з науково обґрунтованого лікування ран (2020) згадуються засоби на основі іонного, металевого та нанокристалічного срібла, а також сульфату срібла й інших його солей....

30.11.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Мистецтво топічної терапії у дерматології

Під час розгляду принципів терапії дерматологічних хворих зазвичай мається на увазі системне та зовнішнє лікування. Саме так і за таким порядком ми відзначили напрями підходу до курації хворих на дерматози з огляду на ухвалений у нас принцип послідовності терапії. Але! В європейських стандартах лікування, європейських монографіях і довідниках спочатку щодо терапії захворювань шкіри надається опис топічної терапії, а вже потім висвітлюються сучасні напрями системного підходу....