Щодо лікування пацієнтів із метастатичною нерезектабельною меланомою IV стадії в Україні

11.07.2023

Найпоширенішою практикою лікування пацієнтів із метастатичною нерезектабельною меланомою IV стадії в Україні є призначення дакарбазину – 60% хворих отримують цей цитостатичний засіб; 10% пацієнтів приймають хіміотерапевтичний препарат темозоломід, 5% – ломустин. Комбінацію карбоплатин + паклітаксел застосовують у 5% випадків. 

Серед інших доступних в Україні імунотерапевтичних агентів використовують пембролізумаб (10%). У разі меланоми з виявленою мутацією гена BRAF призначають комбінацію інгібіторів BRAF i MEK, щоб сповільнити розвиток резистентності до терапії. В Україні до такої комбінації найчастіше включають дабрафеніб + траметиніб – в 10% випадків.

При метастатичній нерезектабельній меланомі після прогресування на фоні застосування першої лінії лікування використовують варіанти таргетної терапії, насамперед комбінацію траметиніб + дабрафеніб – у 20% випадків, а також інші комбінації хіміотерапевтичних лікарських засобів або монотерапію хіміопрепаратом – у 30% пацієнтів. Ще по 20% припадає на імунотерапію та на спостереження/паліативне лікування. 

У пацієнтів з метастатичною нерезектабельною меланомою після прогресування на фоні лікування комбінацією траметиніб + дабрафеніб у 50% випадків застосовується імунотерапія. Дакарбазин або темолозомід призначають у 20% випадків, комбінацію препаратів карбоплатин + паклітаксел – у 10%. Інша комбінація хіміотерапевтичних засобів або монотерапія має місце у 20% пацієнтів.

Тривалість життя пацієнтів із нерезектабельною меланомою залежить від ведення таких пацієнтів. У разі відсутності лікування при меланомі IV стадії середня виживаність не перевищує 4-6 місяців. При застосуванні хіміотерапії середня виживаність складає 8-12 місяців, тоді як при використанні сучасних біологічних лікарських засобів середня виживаність підвищується до 2 років і більше.

Громадська організація «Українське товариство дерматоонкології» 

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 3 (82) 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Дерматологія

15.05.2024 Онкологія та гематологія Новини з симпозіуму ASCO GI-2024

Щорічний глобальний симпозіум Американського товариства клінічної онкології (ASCO) з раку органів шлунково-кишкового тракту (GI) традиційно відбувається у Сан-Франциско в середині січня. Цього року захід пройшов 18-20 січня з понад 4500 учасниками. Цей симпозіум покликаний проаналізувати останні інноваційні наукові досягнення, орієнтовані на вирішення стратегії лікування раку органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та міждисциплінарні підходи до нього. Гасло ASCO GI-2024 – «Мистецтво та наука лікування раку: від комфорту до одужання» (The Art & Science of Cancer Care: From Comfort to Cure). ...

14.05.2024 Онкологія та гематологія Дитяча онкологія й гематологія: командна робота для збереження майбутнього нації

15-16 лютого відбулася IV науково-практична конференція Української асоціації дитячої онкології та гематології (УкАДОГ) з міжнародною участю. Захід був присвячений актуальним питанням діагностики та лікування онкологічних захворювань у дітей, а також перспективам розвитку спеціальності «Дитячий онколог/гематолог» в Україні та досвіду інших європейських країн. Програма конференції включала доповіді з питань незлоякісної гематології, лейкемій та лімфом, лабораторної діагностики, інфекційних ускладнень та інфекційного контролю, а також супровідної та паліативної терапії. Учасники мали можливість поділитися власним досвідом ведення дітей з онкологічними захворюваннями та обговорити нагальні питання галузі. ...

14.05.2024 Онкологія та гематологія Діагностика і менеджмент гепарин-індукованих тромбоцитопеній

Гепарин-індукована тромбоцитопенія (ГІТ) – імунно-опосередковане високопрокоагулянтне порушення активації тромбоцитів, спричинене утворенням патогенних антитіл до комплексу тромбоцитарний фактор 4 (ТФ4) – гепарин. Це найчастіша імунна медикаментозно-індукована тромбоцитопенія, яка може призвести до загрозливих для життя тромбозів. Розрізняють два типи ГІТ: 1-й – гепаринасоційована тромбоцитопенія, яка є не імунною відповіддю на лікування гепарином, зумовлена прямою взаємодією між гепарином і циркулюючими тромбоцитами, що спричиняє злипання і секвестрацію останніх; 2-й – імунно-опосередкована тромбоцитопенія. ...

14.05.2024 Онкологія та гематологія Секвенування наступного покоління у боротьбі з раком: інновації в діагностиці та лікуванні

Онкологічні захворювання – це серйозна проблема, яка становить загрозу життю мільйонів людей у світі. Діагностика та лікування раку є складними завданнями, що вимагають застосування передових технологій та інноваційних підходів. У цьому контексті одне з провідних місць посідають генетичні дослідження, а саме секвенування наступного покоління (Next Generation Sequencing – NGS), яке відіграє ключову роль у боротьбі з онкологічними захворюваннями, допомагаючи в діагностиці, визначенні прогнозу та виборі індивідуального лікування для пацієнтів....