Щодо лікування пацієнтів із метастатичною нерезектабельною меланомою IV стадії в Україні

11.07.2023

Найпоширенішою практикою лікування пацієнтів із метастатичною нерезектабельною меланомою IV стадії в Україні є призначення дакарбазину – 60% хворих отримують цей цитостатичний засіб; 10% пацієнтів приймають хіміотерапевтичний препарат темозоломід, 5% – ломустин. Комбінацію карбоплатин + паклітаксел застосовують у 5% випадків. 

Серед інших доступних в Україні імунотерапевтичних агентів використовують пембролізумаб (10%). У разі меланоми з виявленою мутацією гена BRAF призначають комбінацію інгібіторів BRAF i MEK, щоб сповільнити розвиток резистентності до терапії. В Україні до такої комбінації найчастіше включають дабрафеніб + траметиніб – в 10% випадків.

При метастатичній нерезектабельній меланомі після прогресування на фоні застосування першої лінії лікування використовують варіанти таргетної терапії, насамперед комбінацію траметиніб + дабрафеніб – у 20% випадків, а також інші комбінації хіміотерапевтичних лікарських засобів або монотерапію хіміопрепаратом – у 30% пацієнтів. Ще по 20% припадає на імунотерапію та на спостереження/паліативне лікування. 

У пацієнтів з метастатичною нерезектабельною меланомою після прогресування на фоні лікування комбінацією траметиніб + дабрафеніб у 50% випадків застосовується імунотерапія. Дакарбазин або темолозомід призначають у 20% випадків, комбінацію препаратів карбоплатин + паклітаксел – у 10%. Інша комбінація хіміотерапевтичних засобів або монотерапія має місце у 20% пацієнтів.

Тривалість життя пацієнтів із нерезектабельною меланомою залежить від ведення таких пацієнтів. У разі відсутності лікування при меланомі IV стадії середня виживаність не перевищує 4-6 місяців. При застосуванні хіміотерапії середня виживаність складає 8-12 місяців, тоді як при використанні сучасних біологічних лікарських засобів середня виживаність підвищується до 2 років і більше.

Громадська організація «Українське товариство дерматоонкології» 

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 3 (82) 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Дерматологія

29.09.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Правильний вибір оптимального засобу – ​запорука ефективної терапії мікозів шкіри

Грибкові захворювання шкіри – ​серйозна та глобальна проблема для охорони здоров’я; майже 1 млрд людей у світі страждають на поверхневі грибкові інфекції шкіри та її придатків. Неінвазивний кандидоз і дерматофітія у 2019 р. склали ≈⅓ загального економічного тягаря США, включаючи як прямі, так і непрямі витрати [2, 6]. Дерматофітії – ​одні з найпоширеніших інфекцій, які спостерігаються в клінічній практиці. У структурі інфекційних дерматозів питома вага дерматофітій сягає 37-40%, у деяких географічних регіонах – ​40-60% [13, 19]. Ще однією з поширених поверхневих грибкових інфекцій шкіри є висівкоподібний (різнокольоровий) лишай, обумовлений Malassezia spp. [6]. Різні фактори, наприклад вік, стать, клімат, соціально-економічний рівень і культурні звички, сприяють виникненню мікозів шкіри....

29.07.2023 Онкологія та гематологія Гострий мієлоїдний лейкоз із мутацією FLT3: особливості захворювання і роль інгібіторів FLT3

Цитогенетичні дослідження останніх десятиріч зробили значний внесок у розуміння механізмів лейкемогенезу і розробку Класифікації пухлинних захворювань гемопоетичної і лімфоїдної тканин ВООЗ, що ґрунтується на патогенетичних особливостях неопластичного процесу [1]....

26.07.2023 Дерматологія Огляд щорічної літньої дерматологічної конференції Товариства асистентів лікарів‑дерматологів (SDPA‑2023)

Із 23 по 25 червня в Бостоні (штат Массачусетс, США) відбувалася щорічна літня дерматологічна конференція Товариства асистентів лікарів-дерматологів (Society Of Dermatology Physician Assistants, SDPA), під час проведення якої, на думку організаторів, учасники мали змогу «необмежено навчатися, спілкуватися та розвивати професійні стосунки з національно визнаним експертним факультетом дерматології»....

26.07.2023 Дерматологія Використання блокаторів інтерлейкіну-17 у дерматології за межами псоріазу

У квітні відбувся онлайн-конгрес «Київські дерматологічні дні-2023: весняний симпозіум», присвячений питанням діагностики, лікування та профілактики дерматологічних захворювань і хвороб із дерматологічними проявами. Співзасновник міжнародного науково-освітнього центру Medical knowledge hub, директор клініки персоналізованої медицини EuroDerm (м. Київ), асистент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), кандидат медичних наук Богдан Вікторович Литвиненко виступив із доповіддю «Блокатори інтерлейкіну-17 (ІЛ-17) у дерматології за межами псоріазу»....