Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 3 (82) 2023 р.

Скачати PDF

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

3-4 Інноваційні стратегії в лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії у пацієнтів групи високого ризику: роль таргетних препаратів
І.А. Крячок, С.В. Клименко, І.Б. Титоренко, Л.М. Лукавецький
9-10 Нові інгібітори протеасом у терапії множинної мієломи
завідувачка відділення онкогематології ДНП «Національний інститут раку» (м. Київ) Т.В. Каднікова; провідний науковий співробітник науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування ДНП «Національний інститут раку» (м. Київ), кандидат медичних наук І.Б. Титоренко
14-15 Сучасні підходи до профілактики та лікування венозної тромбоемболії у практиці лікаря-онколога
І.А. Крячок, С.М. Кожухов, І.І. Лісний, Т.О. Рудюк, Н.В. Довганич
16-17 Використання помалідоміду поза стандартними показаннями при лікуванні хронічних лімфопроліферативних захворювань
І.А. Крячок, Л.М. Лукавецький, Т.В. Каднікова, У.І. Мельник
18-19 Гострий мієлоїдний лейкоз із мутацією FLT3: особливості захворювання і роль інгібіторів FLT3
С.В. Клименко, д. мед. н., професор, Медичний центр СitiDoktor, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

13 Онкологія та дієтичні звички: пошук відповідей на запитання про роль харчування у злоякісному процесі
лікар-гастроентеролог, дієтолог Д.О. Птушкіна
25 Токсичне ураження печінки у пацієнтів з онкологічною патологією: стратегія мультиінгредієнтної метаболічної терапії
доктор медичних наук, професор А.Е. Дорофєєв (Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ)
31 Можливості мікроскопічного дослідження урогенітального мазка з оцінкою за критеріями Hay-Ison у виявленні основних причин аномальних вагінальних виділень у жінок
О. Гайдамак, цитоморфолог, лабораторія цитоморфології Медичної лабораторії CSD LAB, м. Київ

ОНКОПСИХОЛОГІЯ

26-27 Роль психологічної підтримки у комплексному лікуванні онкологічних захворювань
лікар-гематолог та онколог, медичний психолог Є.В. Кущевий