Безпека застосування тестостерон-замісної терапії по відношенню до серцево-судинної системи

08.01.2024

Стаття у форматі PDF

У статті представлено коментарі до дослідження TRAVERSE* , яке оцінювало ризик виникнення довгострокових серцево-судинних подій у чоловіків із гіпогонадизмом, що застосовують тестостерон-замісну терапію.

Ключові слова: гіпогонадизм, тестостерон, тестостерон-замісна терапія, основні несприятливі серцево-судинні події.

На сьогодні відсутні дані потужних рандомізованих досліджень щодо довгострокової ефективності та безпеки тестостерон-замісної терапії (ТЗТ) у чоловіків середнього і старшого віку, які мають вікове зниження рівня тестостерону.

У березні 2015 року Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дійшло висновку про можливе підвищення ризику серцево-судинних ускладнень, пов’язаних із застосуванням ТЗТ. Це призвело до змін маркування у США всіх препаратів тестостерону, що відпускаються за рецептом, щоб звернути увагу на ймовірне підвищення ризику серцевих нападів та інсультів, пов’язаних із використанням зазначених лікарських засобів. Від виробників схвалених продуктів тестостерону вимагалося провести добре сплановане клінічне дослідження для вирішення питання про довгострокову безпеку ТЗТ.

У відповідь на вимогу FDA було розроблено дослідження з оцінювання тривалої ефективності й безпеки ТЗТ щодо серцево-судинних подій у чоловіків із гіпогонадизмом (TRAVERSE), профінансоване консорціумом виробників препаратів для TЗT на чолі з AbbVie у США.

Дизайн дослідження

Дослідження IV фази, багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебоконтрольоване, дослідження не меншої ефективності в паралельних групах.

Пацієнти

Чоловіки середнього та старшого віку, від 45 до 80 років, із наявними серцевосудинними захворюваннями або високим ризиком їх виникнення.

Критерії включення

Повідомлення пацієнта про один або більше симптомів гіпогонадизму (зниження сексуального потягу, або лібідо; послаблення спонтанної ерекції; зниження енергії або втома; низький або депресивний настрій; втрата пахвового чи лобкового волосся або зменшення кількості процедур гоління; припливи).

Симптоми гіпогонадизму в учасників дослідження були лабораторно підтверджені: рівень тестостерону в сироватці крові натще серце становив ˂300 нг/дл (10,4 нмоль/л) на основі двох надійних вимірювань.

Критерії виключення

• Вроджений або тяжкий гіпогонадизм – рівень тестостерону ˂ 100 нг/дл (3,5 нмоль/л)

• Рак передміхурової залози або вузли у тканині передміхурової залози в анамнезі

• Підвищений рівень простатспецифічного антигену ˃3,0 нг/мл

• Тромбофілія, неспровокований тромбоз глибоких вен або емболія легеневої артерії в анамнезі

• Поліцитемія (гематокрит ≥54%)

• Неконтрольована серцева недостатність, гіпертонія або діабет

• Неконтрольований серйозний психічний розлад або ризик суїциду

• Гострий коронарний синдром, інсульт або коронарна чи периферична реваскуляризація за останні 4 місяці

• Лікування препаратами тестостерону або андрогенними стероїдами протягом останніх 6 місяців

Рандомізацію проводили у співвідношенні 1:1 для щоденного застосування 1,62% тестостерон-вмісного гелю Андрожель (n=2596) або відповідного плацебо (n=2602). Первинною серцево-судинною кінцевою точкою був час від рандомізації до першої появи будь-якого компонента основних несприятливих серцево-судинних подій (ОНСП), який визначався як комбінація наступного: (1) смерть від серцево-судинних причин, (2) нефатальний інфаркт міокарда, (3) нефатальний інсульт. Критерій не меншої ефективності вимагав верхньої межі відношення ризиків (ВР) ˂1,5 для 95% довірчого інтервалу (ДІ) серед пацієнтів, які отримували щонайменше одну дозу тестостерону або плацебо.

 Результати

• Пацієнти отримували лікування протягом 21,7±14,1 місяця і знаходилися під спостереженням протягом 33,0±12,1 місяця (середнє значення ± стандартне відхилення).

• Загалом 61,4 і 61,7% пацієнтів припинили лікування в групах ТЗТ і плацебо відповідно.

• Первинна серцево-судинна кінцева точка спостерігалася у 182 (7,0%) пацієнтів у групі, яка отримувала тестостерон, та у 190 (7,3%) чоловіків у групі плацебо (ВР 0,96; 95% ДІ 0,78-1,17; p˂0,001 для не меншої ефективності) (рисунок).

• Згідно з аналізом, у чоловіків із гіпогонадизмом і наявними серцево-судинними захворюваннями або високим ризиком їх виникнення ТЗТ не поступалася плацебо у частоті настання ОНСП.

• Не було виявлено жодних клінічно значущих відмінностей між групами лікування щодо частоти настання вторинних серцево-судинних подій, пов’язаних із безпекою, або окремих компонентів ОНСП.

Рис. Результати дослідження TRAVERSE: порівняння показників первинної кінцевої точки щодо виникнення ОНСП між групами лікування

Рис. Результати дослідження TRAVERSE: порівняння показників первинної кінцевої точки щодо виникнення ОНСП між групами лікування

Значення для клінічної практики

• Результати дослідження TRAVERSE надають переконливі докази кардіоваскулярної безпеки ТЗТ у чоловіків середнього та старшого віку із гіпогонадизмом, навіть з установленими серцево-судинними захворюваннями або кількома факторами ризику виникнення несприятливих серцево-судинних подій.


* Детальна інформація представлена в оригіналі: LincoffA.M. et al. TRAVERSE Study Investigators. Cardiovascular Safety of Testosterone-Replacement Therapy. N Engl J Med. 2023 Jul 13;389(2):107-117.

Тематичний номер «Урологія. Нефрологія. Андрологія» № 4 (31), 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Урологія та андрологія

09.01.2024 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Рак передміхурової залози

Рак передміхурової залози (РПЗ) – злоякісне новоутворення, що розвивається з епітелію передміхурової залози. РПЗ вважається одним із найпоширеніших видів раку у чоловіків та однією з головних причин смерті у чоловіків похилого віку в Україні і світі. Лікарі загальної практики – сімейної медицини, лікарі інших спеціальностей мають бути обізнані щодо основних факторів ризику та початкових клінічних проявів РПЗ з метою їх раннього виявлення та направлення пацієнта до закладу охорони здоров’я (ЗОЗ), що надає спеціалізовану медичну допомогу, а також сприяти виконанню усіх рекомендацій фахівців онкологічного профілю під час протипухлинного лікування та організації належної паліативної допомоги пацієнтам, які виявляють бажання перебувати вдома на термінальних стадіях захворювання. ...

06.01.2024 Урологія та андрологія Диклофенак натрію в лікуванні больового синдрому в урологічній практиці: єдине рішення багатьох проблем

Переважна більшість хворих урологічного профілю страждають від больового синдрому. Гострий біль, який може виникнути внаслідок перенесеного хірургічного втручання на передміхуровій залозі або сечовому міхурі, при гострих запальних захворюваннях сечовивідних шляхів або при нирковій кольці (НК), вимагає невідкладної аналгезії з використанням ефективного та безпечного препарату, який не викликає серйозних побічних явищ. Хронічний біль, який є основним симптомом хронічного простатиту (ХП) та синдрому хронічного тазового болю (СХТБ) у чоловіків, суттєво впливає на якість життя, сексуальну сферу та психоемоційний стан пацієнтів, що також потребує проведення раціональної знеболювальної терапії. Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), зокрема диклофенак натрію, довели свою ефективність за рахунок вираженої знеболювальної й протизапальної дії при оперативних втручаннях в урології, у хворих урологічного профілю з хронічною патологією (ХП/СХТБ) або невідкладними станами. ...

06.01.2024 Урологія та андрологія Травми нирки та сечовивідних шляхів

Ушкодження нирок та сечостатевої системи становлять приблизно 10-20% травм живота у дорослих та дітей. Оптимальний менеджмент цієї категорії хворих передбачає врахування анатомії ушкодження, гемодинамічного статусу та супутніх ушкоджень. Лікування урогенітальної травми спрямоване на відновлення гомеостазу та нормалізацію фізіологічних функцій, особливо у пацієнтів дитячого віку, для яких безопераційне лікування вважається золотим стандартом. Як і при всіх травматичних ушкодженнях, лікування урогенітальної травми має бути мультидисциплінарним, із залученням урологів, інтервенційних радіологів і травматологів, а також лікарів невідкладної допомоги та відділень інтенсивної терапії. У цьому документі представлені настанови Всесвітнього товариства невідкладної хірургії (World Society of Emergency Surgery – WSES) та Американської асоціації хірургії травм (American Association for the Surgery of Trauma – AAST) щодо ведення пацієнтів з травмами нирок та сечостатевої системи. ...

06.01.2024 Урологія та андрологія Профілактика, діагностика та лікування ятрогенних ушкоджень сечових шляхів при невідкладних хірургічних втручаннях на органах ШКТ

Ятрогенне ушкодження сечових шляхів (IUTI) є тяжким ускладненням невідкладних операцій на органах шлунково-­кишкового тракту (ШКТ), що призводить до збільшення післяопераційної захворюваності та смертності, а також має довгостроковий вплив на якість життя. За даними різних досліджень, частота IUTI варіюється від 0,3 до 1,5%. Цей гайдлайн був розроблений Всесвітнім товариством невідкладної хірургії (World Society of Emergency Surgery — WSES) після систематичного огляду літератури та міжнародної експертної дискусії з метою створення рекомендацій, заснованих на доказах, та підтримки лікарів-­клініцистів і хірургів у профілактиці, діагностиці та лікуванні IUTI під час невідкладних операцій на органах ШКТ. ...