Застосування дієтичних добавок калію як доповнення лікування серцево-судинних захворювань

21.04.2024

Стаття у форматі PDF

Артеріальна гіпертензія (АГ) є провідною причиною смерті та інвалідизації у всьому світі. Відповідно до серії досліджень Global Burden of Disease, ≈13% смертей так чи інакше пов’язані з АГ (Forouzanfar M.H. et al., 2017; Lewington S. et al., 2002; World Health Organization, 2009).

Один із провідних напрямів у кардіології – ​вивчення можливостей заходів і засобів, здатних знизити артеріальний тиск (АТ) без фармакотерапії (Leung A.A. et al., 2017). Окрім медикаментів і різнопланових методів модифікації способу життя, ефективне зниження АТ забезпечує підвищення вживання калію як у раціоні, так і за допомогою біодобавок (Leung A.A. et al., 2017; Lawes C.M. et al., 2004; Padwal R.S. et al., 2016). Збільшити вміст калію в харчуванні рекомендують і Всесвітня організація охорони здоров’я (World Health Organization, 2012), і Американська асоціація серця та Американська колегія кардіологів (Eckel R.H. et al., 2014), і Канадська асоціація гіпертензії (Whelton S.P., Blumenthal R.S., 2017; Leung A.A. et al., 2016). Незважаючи на це, вживання калію в західній популяції зростає дуже повільно. Оскільки поведінкова модифікація, необхідна для збільшення вмісту калію в раціоні (тобто зміна харчових звичок), відбувається надзвичайно повільно, доцільною альтернативою є застосування добавок цього мікроелементу (Dickinson H.O. et al., 2006; Aburto N.J. et al., 2013).

Збільшення вмісту калію – ​надійний метод зниження АТ, яким, на жаль, нерідко нехтують (Aburto N.J. et al., 2013; Aaron K.J., Sanders P.W., 2013). Вплив цього заходу спостерігається і на тлі високого рівня вживання натрію, і на тлі низького; за даними дослідження DASH Sodium (Dietary Approach to Stop Hypertension Sodium), становить -5,0/-2,5 мм рт. ст. і -2,2/-1,0 мм рт. ст. відповідно (Sacks F.M. et al., 2001). Здатність збільшення вживання калію достовірно знижувати ­систолічний та діастолічний АТ підтверджено в низці систематичних оглядів і мета­аналізів (Dickinson H.O. et al., 2006; Aburto N.J. et al., 2013; Sanders P.W., 2013; Sacks F.M. et al., 2001; Binia A. et al., 2015; Poorolajal J. et al., 2017). Підвищення вмісту калію в дієті не лише негативно корелює з рівнем АТ, а й зменшує імовірність розвитку серцево-­судинних захворювань (Hiremath S. et al., 2022). Так, відповідно до узагальнення даних включених до метааналізу J. Poorolajal і співавт. (2017) 23 рандомізованих плацебо-контрольованих клінічних досліджень тривалістю щонайменше 4 тиж, добавки натрію забезпечували зниження систолічного АТ на 4,25 мм рт. ст. (95% довірчий інтервал (ДІ) від –5,96 до –2,53 мм рт. ст.), а діастолічного – ​на 2,53 мм рт. ст. (95% ДІ від –4,05 до –1,02). Автори дійшли висновку, що добавки калію чинять достовірний знижувальний вплив на АТ і можуть бути рекомендовані як ад’ювантна терапія для пацієнтів з АГ.

Збільшення вживання калію є не лише ефективним, а й високобезпечним методом профілактики серцево-судинних захворювань. За винятком осіб із тяжкою хронічною хворобою нирок, у відповідь на надходження надмірної кількості калію активуються адаптивні механізми екскреції його надлишку, які дозволяють вивести надлишок цього елементу (Rabelink T.J. et al., 1990; Sarafidis P.A. et al., 2012; Kovesdy C.P. et al., 2007), забезпечивши відсутність небажаних ефектів у більшості популяцій пацієнтів (Aburto N.J. et al., 2013; Poorolajal J. et al., 2017).

Біологічна добавка Корамаг (Acino, Швейцарія) в 1 капсулі містить 286 мг хлориду калію, 99 мг карбонату магнію, 10 мг коензиму Q10, 22 мг екстракту софори японської (Styphnolobium japonicum) та 1 мг D-альфа-токоферолу. Корамаг може бути рекомендовано як дієтичну добавку до раціону харчування як додаткове джерело калію, магнію, коензиму Q10, вітамінів Р та Е з метою підтримки нормального функціонального стану серцево-судинної системи. Збалансоване поєднання калію і магнію сприяє нормальній роботі нервової системи, підтримці в нормі АТ і тонусу м’язів, зменшенню втомлюваності. Своєю чергою, коензим Q10 підтримує енергетичний метаболізм і сприяє покращенню якості життя в осіб із патологічними станами серцево-судинної системи. Рутин і коензим Q10 мають науково підтверджені антиоксидантні властивості, беруть участь в окисно-відновних процесах, сприяють захисту організму від шкідливого впливу вільних радикалів, зниженню проникності та ламкості капілярів, зміцненню судинної стінки, зменшенню агрегації тромбоцитів.

Доведено, що калію хлорид чинить виражений вплив на рівень АТ. Так, у перехресному дослідженні А. Braschi та D.J. Naismith (2008) зниження АТ на тлі застосування калію хлориду було зіставним із показниками за умови застосування калію цитрату (рис. 1). Слід зауважити, що ефективність калію хлориду була вищою в тих пацієнтів, у яких початково спостерігалися вищі показники АТ.

Рис. 1. Зниження АТ на тлі застосування калію хлориду та калію цитрату

Рис. 1. Зниження АТ на тлі застосування калію хлориду та калію цитрату

У дослідженні W. Vongpatanasin і співавт. (2016) калію хлорид збільшував уміст калію в сироватці крові так само дієво, як і калію / магнію цитрат, але не підвищував водночас умісту кальцію та магнію. Це дуже важливо, оскільки при застосуванні комплексних дієтичних добавок необхідно моніторувати баланс кожного з компонентів, не допускаючи перевищення гранично допустимих меж у сироватці крові.

Одним із поширених складників у складі дво- та трикомпонентних антигіпертензивних препаратів є гідрохлортіазид, який унаслідок блокади котранспортера натрію хлориду в дистальних канальцях нефрону здатен зумовлювати гіпокаліємію, гіпонатріємію, гіпомагніємію, гіперкальціємію та гіперхлоремічний алкалоз (Sica D.A. et al., 2011). Саме тому застосування тіазидних діуретиків доцільно доповнювати дієтичними добавками, що містять калію хлорид, наприклад Корамагом. У дослідженні L. Wuermser і співавт. (2000) було продемонстровано, що калію хлорид ефективніше відновлює баланс плазмового аніону хлору, який є критично важливим та сприяє зменшенню екскреції калію (рис. 2).

Рис. 2. Відновлення вмісту аніону хлору на тлі застосування калію хлориду та калію цитрату

Рис. 2. Відновлення вмісту аніону хлору на тлі застосування калію хлориду та калію цитрату

Ефективність добавок калію є дозозалежною, що чітко підтвердив метааналіз J. Poorolajal і співавт. (2017). Що стосується дієтичної добавки Корамаг, то рекомендовано застосовувати її по 1 капсулі 2 р/добу, що забезпечує пацієнту 300 мг елементарного калію на день.

Важливу роль у складі Корамагу відіграє коензим Q10 – ​ендогенний антиоксидант, який також бере участь в енергетичному метаболізмі. Найвища концентрація коензиму Q10 серед усіх тканин організму спостерігається в серці, однак цей рівень знижується в міру старіння. Останнє – ​потужний фактор ризику серцево-судинних захворювань і розвитку ендотеліальної дисфункції, яку запускає окисний стрес, водночас перешкоджаючи біоенергетичним процесам у мітохондріях і знижуючи біодоступність NO. Енергетичне виснаження мітохондрій та зменшення вмісту NO, яке утруднює фізіологічну вазодилатацію, обумовлюють втрату скоротливої функції серця й асоціюються з низьким рівнем коензиму Q10. Клінічні докази свідчать, що тривале застосування дієтичних добавок цього коензиму підвищує його концентрацію в плазмі крові в 3-5 разів, що дозволяє достовірно зменшити окисний стрес і смертність від серцево-судинних захворювань, покращити клінічний прогноз у пацієнтів, яким проводиться коронарне шунтування, запобігти накопиченню окиснених ліпопротеїнів низької щільності в артеріях, зменшити жорсткість судин, протидіяти АГ, поліпшити ендотеліальну функцію (за рахунок зменшення утворення активних форм кисню, збільшення біодоступності NO) (рис. 3) (Rabanal-Ruiz Y. et al., 2021).

Рис. 3. Мультимодальні ефекти коензиму Q10

Рис. 3. Мультимодальні ефекти коензиму Q10

Склад Корамагу вдало доповнює екстракт софори японської, активними речовинами якого є флавоноїди, ізофлавоноїди, тритерпени, глікозиди, алкалоїди, фосфоліпіди тощо. Основні діючі складники екстракту – ​кверцетин, рутин, ізорамнетин, кемпферол, геністеїн і софорикозид. Фармакологічні дослідження свідчать, що окремим компонентам і цільному екстракту софори притаманна низка сприятливих ефектів, зокрема протизапальний, антиоксидантний, антиатеросклеротичний (He X. et al., 2016).

Отже, підвищення вживання калію є раціональним методом профілактики АГ і серцево-судинних захворювань. Оскільки модифікація способу життя і повна перебудова харчових звичок відбуваються повільно та потребують значних зусиль пацієнта, збільшити вміст калію доцільно за допомогою дієтичних добавок. Добавка Корамаг містить не лише калій, а й коензим Q10, екстракт софори японської, магнію карбонат і вітамін Е, що дозволяє цьому засобу ефективно підвищувати вміст калію в сироватці крові, сприяючи профілактиці кардіоваскулярних хвороб.

Підготувала Лариса Стрільчук

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 5 (566), 2024 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Кардіологія Неврологія Терапія та сімейна медицина Особливості ведення пацієнтів із торакалгією

Торакалгія – симптом, пов’язаний із захворюваннями хребта. Проте біль у грудній клітці може зустрічатися за багатьох інших захворювань, тому лікарям загальної практики важливо проводити ретельну диференційну діагностику цього патологічного стану та своєчасно визначати, в яких випадках торакалгії необхідна консультація невролога. В березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль у грудній клітці. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста». Слово мала завідувачка кафедри неврології Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Олена Леонідівна Товажнянська з доповіддю «Торакалгія. Коли потрібен невролог»....

23.04.2024 Кардіологія Вплив АСК на серцево-судинний ризик в осіб із підвищеним рівнем ліпопротеїну (а)

Рівень ліпопротеїну (a) >50 мг/дл спостерігається в ≈20-25% населення і пов’язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань (ССЗ) [1]. Ліпопротеїн (a) задіяний в атерогенезі та судинному запаленні, а також може відігравати певну роль у тромбозі через антифібринолітичну дію і взаємодію із тромбоцитами [2, 3]. Дієта та фізична активність не впливають на рівень ліпопротеїну (a); специфічної терапії для його зниження також не існує. Підвищений ризик ССЗ, пов’язаний з ліпопротеїном (а), залишається навіть у пацієнтів, які приймають статини [4]. Саме тому існує критична потреба в терапії для зниження цього ризику, особливо в первинній профілактиці. ...

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Протизапальний ефект фебуксостату при безсимптомній гіперурикемії: новий аналіз дослідження PRIZE

Запалення відіграє важливу роль у розвитку багатьох хронічних захворювань, зокрема атеросклерозу. Нещодавно було встановлено, що гіперурикемія спричиняє запалення ендотеліальних клітин судин, ендотеліальну дисфункцію та, зрештою, атеросклероз. Експериментальна робота Mizuno та співавт. (2019), у якій було продемонстровано здатність фебуксостату пригнічувати запальні цитокіни, привернула увагу дослідників до протизапальних ефектів уратзнижувальних препаратів. Кількість лейкоцитів – ​надійний маркер запалення, пов’язаний із різними кардіоваскулярними захворюваннями, як-от ішемічна хвороба серця; у багатьох попередніх дослідженнях його використовували для оцінки протизапального ефекту терапевтичного втручання. Мета нового аналізу дослідження PRIZE – ​вивчити вплив фебуксостату на кількість лейкоцитів у пацієнтів із безсимптомною гіперурикемією....