НПК з міжнародною участю «Терапія -2018: досягнення та перспективи»

Дата проведення:  14.03.2018 - 15.03.2018

Місто проведення: м. Вінниця

Перелік країн-учасниць: Україна, Польща, Ізраїль

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету): Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

Адреса: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96

Тел. (0432) 52-32-86, 46-11-27

 

ОГЛЯД ПОДІЇ

 

Терапія 2018: досягнення та перспективи

14-15 березня Вінницька обласна філармонія «Плеяда» вкотре з подільською гостинністю відчинила двері для традиційної щорічної науково-практичної конференції «Терапія 2018: досягнення та перспективи», у центрі уваги якої постали ключові питання найбільш розповсюджених внутрішніх захворювань.

Хедлайнером конференції та водночас модератором виступив засновник та голова Асоціації лікарів Поділля, заслужений лікар України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету (ВНМУ) ім. Н. І. Пирогова, доктор медичних наук, професор Юрій Михайлович Мостовой. Він представив науково-практичну доповідь на тему «Лікування загострень хронічних обструктивних захворювань легень згідно з міжнародними угодами». Співголовами конференції стали ректор ВНМУ ім. М. І. Пирогова, академік НАМН України, професор В. Мороз, директор Департаменту охорони здоров’я Він­ницької облдержадміністрації Л. Грабович та директор Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради О. Шиш. У заході, тематика якого традиційно охоплювала сфери інтересів лікарів-інтерністів, взяли участь біля тисячі практикуючих лікарів з усіх куточків Він­ницької області, а також з багатьох регіонів України. Велику увагу було приділено питанням кардіології, пульмонології, гастроентерології, ендокринології, алергології, інфектології тощо.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Преимущества фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов в лечении фибрилляции предсердий у пациентов с артериальной гипертензией

14-15 марта в г. Виннице состоялась конференция для практических врачей под названием «Терапия‑2018: достижения и перспективы», на которой были рассмотрены актуальные вопросы пульмонологии, кардиологии, ревматологии, гастроэнтерологии и другие аспекты терапии с прицелом на врачей общей практики – ​семейной медицины.

Доклад старшего научного сотрудника отдела нарушений ритма и проводимости сердца ГУ «ННЦ «Институт кардио­логии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины» (г. Киев), кандидата медицинских наук Елены Николаевны Романовой был посвящен особенностям ведения пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и фибрилляцией предсердий (ФП).

Согласно современным рекомендациям внеплановый скрининг ФП рекомендован для пациентов старше 65 лет путем определения пульса или регистрации электро­кардиограммы – ​ЭКГ (класс рекомендации І, уровень доказательств В). У пациентов с транзиторной ишемической атакой или ишемическим инсультом скрининг ФП рекомендовано проводить путем анализа ЭКГ длительностью не менее 72 ч (І, В). Рекомендуется также анализировать записи кардио­стимуляторов и имплантированных кардиовертеров-­дефибрилляторов для определения высоко­частотных пред­сердных эпизодов (AHRE).

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Сучасний погляд на діуретичну терапію в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю

Хронічна серцева недостатність (ХСН) має надзвичайно високі темпи зростання в популяції, зокрема серед населення України. При цьому дуже драматичною видається ситуація щодо частоти загострень ХСН і смертності в пацієнтів із цим синдромом.

Сучасні підходи до діагностики та лікування ХСН, які зазначені в останній версії європейських рекомендації щодо ведення пацієнтів із ХСН, висвітлив у своїй доповіді завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор Валерій Павлович Іванов.

Лектор зазначив, що ХСН має вкрай несприятливий прогноз навіть порівняно з онкологічними захворюваннями різної етіології. Приблизно 50% пацієнтів із маніфестованою ХСН помирають упродовж 4 років; смертність серед хворих на ХСН у 10 разів перевищує цей показник у популяції в цілому. Навіть за наявності сучасного лікування виживаність пацієнтів із клінічно маніфестованою ХСН протягом 5 років є нижчою, ніж при вперше діагностованих злоякісних пухлинах усіх локалізацій.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ