Школа жіночого здоров'я «Гармонія гормонів - основа здоров'я жінки»

Дата проведення: 09.02.2018 - 10.02.2018

Місто проведення: м. Київ

   ПРОГРАМА ЗАХОДУ  


ОГЛЯД ПОДІЇ

 

ЗМІСТ

  1. Школа-семінар «Школа жіночого здоров’я «Гармонія гормонів – ​основа здоров’я жінки»
  2. Антифосфоліпідний синдром: сучасний погляд на добре відому проблему

  3. Менопауза: оптимальні методи для покращення якості життя жінки

  4. Практичний погляд на комплексний підхід до ведення пацієнток з лейоміомою матки

 

Школа-семінар «Школа жіночого здоров’я «Гармонія гормонів – ​основа здоров’я жінки»

   до змісту   

9-10 лютого 2018 року в м. Києві за підтримки Національної академії медичних наук України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України» відбулася школа-семінар «Школа жіночого здоров’я «Гармонія гормонів – ​основа здоров’я жінки». Головна мета проекту – ​професійне зростання лікарів акушерів-гінекологів, розгляд клінічних випадків у форматі міждисциплінарного консиліуму, обмін досвідом, обговорення сучасних тенденцій у діагностиці, лікуванні та профілактиці гінекологічної патології. Освітній інтенсив дозволив охопити найбільш актуальні проблеми акушерсько-гінекологічної сфери. Почесним гостем науково-практичного семінару стала професор кафедри акушерства і гінекології Університету Торонто (Канада) Крістін Дерзко (Christine Derzko). Досвід іноземних колег викликав значний інтерес учасників школи-семінару.

Проведення науково-практичної конференції збіглося з 95-річчям від дня народження талановитого лікаря та видатного вченого Якова Порфирійовича Сольського, який присвятив своє життя медицині. Професійні здобутки Я.П. Сольського поклали початок новій ері у сфері акушерства та гінекології, а його наукові праці стали настільними книгами сучасного лікаря акушера-гінеколога. Вшановуючи пам’ять Вчителя, у рамках заходу проведено засідання «Професор Я.П. Сольський – ​погляд крізь призму поколінь».

Із вступною лекцією «Репро­дук­тив­не здоров’я жінки: реалії та перс­пек­тиви» вис­ту­пила член-кореспондент НАМН Ук­ра­ї­ни, президент ВГО «Асо­­ціація гінеко­логів-ендокрино­логів України», заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут педіатрії, гінекології та акушерства НАМН України», завідувач відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, гінекології та акушерства НАМН України», про­фесор кафедри акушерства, гінеко­логії та перинатології НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук Тетяна Феофанівна Татарчук.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Антифосфоліпідний синдром: сучасний погляд на добре відому проблему

   до змісту   

Огляд найбільш цікавих доповідей, представлених у рамках школи-семінару «Школа жіночого здоров’я «Гармонія гормонів – ​основа здоров’я жінки», яка відбулася в м. Києві 9-10 лютого, продовжимо з’ясуванням сучасного стану проблеми антифосфоліпідного синдрому (АФС) – ​клініко-лабораторного симптомокомплексу, що характеризується венозними та артеріальними тромбозами, патологією вагітності та деякими іншими клінічними проявами та порушеннями, патогенетично пов’язаними з синтезом антифосфоліпідних антитіл.

Програма наукового семінару передба­чала обговорення не тільки проблем, з якими ­щодня стикаються акушери-гінекологи у своїй практичній діяльності, а й менш поширених патологічних станів, які часто перебувають поза увагою лікарів-клініцистів. Одній з таких проблем був присвячений виступ на тему «Антифосфоліпідний синдром очима лікаря акушера-гінеколога» завідувача кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти ДЗ «Дніпро­петровсь­ка медична академія МОЗ України», доктора медичних наук, професора Юліанни Олександрівни Дубоссарської.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Менопауза: оптимальні методи для покращення якості життя жінки

   до змісту   

Кожна жінка незалежно від місця її проживання, виду діяльності та способу життя стикається з такою «проблемою», як менопауза. Цей період в її житті слід розглядати як фізіологічний стан організму, який виникає внаслідок недостатності яєчників, що свідчить про закінчення репродуктивного віку. Інволютивні процеси, які домінують у статевих залозах після досягнення жінкою клімактеричного віку, призводять до зміни зовнішності, самопочуття та стану здоров’я. Згасання функції яєчників негативно позначається на різних сферах – ​починаючи від зміни якості життя (порушення сну, депресія, почуття тривоги та інші психоемоційні розлади) та закінчуючи істотним зниженням працездатності та погіршенням стану здоров’я. Клімактеричні симптоми відзначають від 50 до 85% усіх жінок.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) за 2014 рік, близько 10% населення Землі становлять жінки в періоді менопаузи. Щороку чисельність цієї категорії збільшується ще на 25 млн осіб. Якщо проаналізувати ситуацію в Україні, то 46% жіночого населення становлять особи віком 50 років і старше, в той час як жінки репродуктивного віку (18-49 років) – ​тільки 28% (Т.Ф. Татарчук, 2015). Якщо ця тенденція найближчим часом не зміниться, то, за прогнозами ВООЗ, до 2030 року 1,2 млрд жіночого населення планети перебуватиме в періоді менопаузи. З огляду на поступове збільшення тривалості життя населення, підвищення соціальної, політичної та культурної ролі жінки у сучасному суспільстві, на сьогодні проблеми, пов’язані з менопаузою, стоять, як ніколи, гостро.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Практический взгляд на комплексный подход к ведению пациенток с лейомиомой матки

   до змісту   

9-10 февраля 2018 года в г. Киеве при поддержке Национальной академии медицинских наук Украины, ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», ВОО «Ассоциация гинекологов-эндокринологов Украины» состоялся семинар «Школа женского здоровья «Гармония гормонов – ​основа здоровья женщины».

Основной целью мероприятия стало профессиональное совершенствование медицинских специалистов, а также внедрение, адаптация и продвижение мультидисциплинарного подхода к оказанию квалифицированной медицинской помощи в повседневной клинической практике врача акушера-гинеколога. Для лучшей реализации задуманного организаторами был выбран такой динамичный формат, как разбор клинических случаев в виде мультидисциплинарного консилиума. Благодаря совместным усилиям докладчиков, участников и иностранных гостей была создана благоприятная атмосфера для обмена информацией о современных тенденциях и последних достижениях в диагностике, профилактике и лечении наиболее распространенных и опасных состояний в практике акушера-гинеколога.

Такой формат научно-практической встречи позволил охватить наиболее актуальные вопросы и проблемы ­акушерско-гинекологической сферы. Одной из важных тем, которой было уделено особое внимание, стало определение рационального подхода к ведению пациенток с лейомиомой матки. В частности, обсуждался выбор схем сопроводительной медикаментозной терапии железодефицитных состояний, наиболее распространенных при данной патологии, что особенно актуально перед хирургическим вмешательством. 

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ