Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 11 (528), 2022 р.

Скачати PDF

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

14 Амоксицилін/клавуланат при негоспітальній пневмонії: минуле, сьогодення, майбутнє
15 Фармакологічний нагляд та оцінка безпеки антибіотикотерапії
К. А. Посохова, д.м.н., професор, керівник представників фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ України в Тернопільській області; Л. М. Матюк, головний спеціаліст зі спеціальності «Терапія» Управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

24-25 Клінічний досвід застосування вушних крапель Дроплекс у дітей при лікуванні гострого середнього отиту
Ю.В. Гавриленко, д.м.н., професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ

БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ

26-27 Роль флурбіпрофену в лікуванні гострого больового синдрому
О.Є. Коваленко, д.м.н., професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров’я України, м. Київ

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

28-29 Посттравматичний стресовий розлад: визначення, ризики, алгоритм надання первинної допомоги
Доцент кафедри неврології, психіатрії та наркології медичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, кандидат медичних наук, доктор філософії Андрій Володимирович Гайдабрус
31 Соматично незрозумілі синдроми та функціональні розлади з погляду психіатра
32-35 Захист нейроваскулярного юніту – нова терапевтична ціль при черепно‑мозковій травмі
42-43 Частота і вартість небажаних подій та асоційовані витрати при лікуванні антидепресантами: результати систематичного огляду, мережевого метааналізу й економічного моделювання
Б. Кірнс, К. Купер, М. Орр, М. Іссат, Дж. Гамільтон, А. Кантрел, Університет Шеффілда, Велика Британія