Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 20 (557), 2023 р

Скачати PDF

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

3,6 Противірусна терапія СОVID-19
О.А. Голубовська, д.м.н., професор, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

РЕВМАТОЛОГІЯ

5 Подагра з раннім початком: клінічні особливості терапії
43 Діагностика та лікування системного червоного вовчака
лікар-ревматолог «Клініки сучасної ревматології» (м. Київ), професор, доктор медичних наук Єлизавета Давидівна Єгудіна та головний спеціаліст із ревматології Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, ревматолог вищої кваліфікаційної категорії, доцент, кандидат медичних наук Світлана Анатоліївна Трипілка

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

16 Діагностика та лікування захворювань, що супроводжуються синдромом гострого нежитю
Завідувачка кафедри оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Іванна Василівна Кошель
17 Гострі захворювання ЛОР-органів та їхні ускладнення
Професор Юлія Валеріївна Дєєва
23 Оцінка ефективності застосування комбінованого лікування синдрому постназального затікання у хворих на хронічний риносинусит
В.В. Березнюк, д.м.н., професор, О.А. Чорнокур, к.м.н., кафедра оториноларингології Дніпровського державного медичного університету

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

18-19 Сьогодення та майбутнє бензидаміну: експертна думка
П. Боссі, К. Гуріцзан, Італія; О. Гунтінас-Лічіус, Німеччина; Р. Хайнаросіє, Румунія; Д. Ланчіні, Італія

ПЕДІАТРІЯ

24-25 АльпеКід ХЕПІ ДРІНК: природне рішення для комфорту маленьких животиків
Ю.В. Марушко, д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ

26-28 Сучасні аспекти менеджменту пацієнтів із болем у суглобах та хребті
Л.В. Деримедвідь, д.м.н., професор кафедри фармакології та фармакотерапії Національного фармацевтичного університету; Т.О. Брюханова, к.б.н., доцент кафедри біологічної хімії Харківського національного медичного університету; Д.В. Литкін, к.б.н., заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту прикладної фармації Національного фармацевтичного університету, м. Харків
38-39 Флурбіпрофен: вибір оптимального НПЗП за гострого болю та запалення в пацієнтів із серцево-судинною патологією
Г.О. Проценко, д.м.н., професор, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ

КАРДІОЛОГІЯ

29,35 Інфекційний ендокардит у загальній практиці: клінічні прояви та діагностика
Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2, фтизіатрії, професійних хвороб і клінічної імунології Дніпровського державного медичного університету, кандидат медичних наук Ілона Лоранівна Караванська
30-31 Раміприл: оптимальний інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту завдяки органопротекції та збільшенню тривалості життя
33-34 Фармакотерапія артеріальної гіпертензії: можливості посилення гіпотензивного ефекту за рахунок L-аргініну
Т.Л. Можина, к.м.н., Центр здорового серця доктора Крахмалової, м. Харків
36-37 Фіксована комбінація валсартану, амлодипіну й гідрохлоротіазиду у веденні артеріальної гіпертензії

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

20-21 Гепарин-індукована тромбоцитопенія, або Коли гепарин спричиняє тромбоз
О.О. Мельник, к.б.н., м. Київ