Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 4 (56) 2021 р.

Скачати PDF

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

3 Білі плями в призначенні йодовмісних препаратів
Ю.В. Булдигіна, к. мед. н., провідний науковий співробітник Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України (м. Київ)
6, 8 Гіперпаратиреоз у практиці лікаря загальної практики: діагностична настороженість
О. М. Радченко, д.м.н., професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2, Н. С. Бек, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
17 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Нецукровий діабет»

ДІАБЕТОЛОГІЯ

20 Метформін: нові грані та можливості
А.М. Урбанович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

11 Деменція і хвороба Альцгеймера: акцент на профілактику прогресування когнітивних розладів
Л.К. Соколова, д. мед. н., ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»; В.О. Холін, к. мед. н., ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»; О.С. Чабан, д. мед. н., професор, Націо¬нальний медичний університет ім. О.О. Богомольця; Н.М. Жердьова, д. мед. н., професор, ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»; Ю.М. Сіренко, д. мед. н., професор, ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України
26 Омега-3 поліненасичені жирні кислоти: чому це працює?
Ю.І. Караченцев, академік НАМН України, д. мед. н., професор, директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», М.Р. Микитюк, д. мед. н, професор, заступник директора з наукової роботи, м. Харків

МЕТАБОЛІЧНІ РОЗЛАДИ

9 Новітні можливості допомоги людям з ожирінням – ​контроль ваги за допомогою нового препарату Саксенда®
В. Мороз, генеральний директор компанії «Ново Нордіск Україна»; Б.М. Маньковський, д. мед. наук, професор; Т.Ф. Татарчук, д. мед. н., професор, чл.-кор. НАМН України; Л.К. Соколова, д. мед. н.; Л.А. ­Міщенко, д. мед. н.