Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 1-2 (57-58) 2022 р.

Скачати PDF

ДІАБЕТОЛОГІЯ

4 Сторіччя лікування цукрового діабету: підсумовуючи досягнення і втрати
Б.М. Маньковський, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України
6 Депресія і ЦД діють спільно, підвищуючи загальну смертність
8 Сучасні досягнення в області діабетології: спрощуємо складне
Б. М. Маньковський, д. мед. н., професор, чл.-кор. НАМН України, Н.О.Перцева, д. мед. н., професор, Я.А. Саєнко, к. мед. н.

РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

10 Всеукраїнський національний реєстр хворих на акромегалію та гіпофізарний гігантизм. Аналіз даних
М.Д. Тронько, академік НАМН України, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАН України; Ю.І. Караченцев, академік НАМН України, д. мед. н., професор; А.М. Кваченюк, д. мед. н., професор, О.О. Хижняк, д. мед. н., професор; М.О. Гук, д. мед. н.; О.М. Возняк, к. мед. н., доцент; Л.А. Луценко, к. мед. н.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

6 Вплив уперше виявленого ожиріння на анатомію серця в дітей
20 Мікробіом та ожиріння
Проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти ПЗВО «Міжнародний європейський університет» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Світлана Іванівна Доан