Тематичний номер «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади» № 1 (61) 2023 р.

Скачати PDF

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

9 Інноваційні технології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» та перспектива їх використання в умовах воєнного часу
М.Д. Тронько, д. мед. н., професор, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ

ТИРЕОЇДОЛОГІЯ

13 Порушення функції щитоподібної залози: підвищення ефективності лікування
О.В. Камінський, д. мед. н., ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» (м. Київ)
25 Синдром нетиреоїдної патології: як запобігти гіпердіагностиці захворювань щитоподібної залози
Ю.І. Комісаренко, д. мед. н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

8 Тактика ведення пацієнток з автоімунними ендокринопатіями в післяпологовому періоді
Ю.В. Булдигіна, к. мед. н., ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (Київ)
10 Перша «Школа ендокринолога» 2023: від ендокринних наслідків COVID-19 до здорового способу життя і правильного харчування
М.Д. Тронько, О.В. Добровинська, А.М. Соколова