Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 3 (69) 2023 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3 Екзокринна недостатність підшлункової залози при цукровому діабеті 1 і 2 типу
9-11 Холецистектомія та метаболічний синдром: патогенетичний взаємозв’язок
Т.Д. Звягінцева, д. мед. н., професор, А.І. Чернобай, к. мед. н., доцент, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Харківського національного медичного університету
13-17 Спадковий рак шлунково-кишкового тракту: клінічні практичні рекомендації ESMO щодо діагностики, лікування та подальшого спостереження
22-23 Сучасні стратегії лікування захворювань шлунково-кишкового тракту у практиці педіатра
А. Горобець, Н. Суханова, В. Гончар, І. Матвієнко, М. Маменко
За матеріалами PRIME PEDIATRICS 2023
24-27 Діагностика й лікування неалкогольної жирової хвороби печінки в закладах первинної медичної допомоги та ендокринологічних клінічних установах
Kenneth Cusi, Scott Isaacs, Diana Barb та ін., США
Клінічні рекомендації Американської асоціації клінічної ендокринології (ААСЕ) спільно з Американською асоціацією з вивчення захворювань печінки (AASLD). Частина 1
29-36 Гепатоцелюлярна карцинома: епідеміологія, діагностика, лікування
А.В. Лукашенко, д. мед. н., хірург-онколог, заступник директора з наукової роботи, В.В. Пацко, лікар-онколог, Ю.В. Остапенко, к. мед. н, завідувач відділення, К.Д. Черченко, лікар-онколог, відділення малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології, ДНП «Національний інститут раку МОЗ України», м. Київ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

4-5 Актуальність проблеми гастроентерологічної патології: виклики сучасності
О.М. Левченко, Р.Н. Хайрнасов, М.М. Руденко, О.В. Швець
12 Целіакія: оновлені рекомендації ACG 2023 з діагностики і лікування
21 Патогенетичні засади лікування хронічного панкреатиту: можливість інтеграції академічної та біорегуляційної терапії
професор кафедри терапії та сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, віцепрезидент ГО «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області», член правління ГО «Українська асоціація сімейної медицини» (м. Тернопіль), доктор медичних наук Л.С. Бабінець