Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 1 (71) 2024 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

4-6 Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом
Т.М. Христич, д. мед. н., професор, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка; Д.О. Гонцарюк, к. мед. н., доцент, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
10-11 «Гнатишаківські читання 2023»: мультидисциплінарний підхід в комбінованому лікуванні раку шлунка та підшлункової залози»
Н.А. Володько, О.О. Ковальов, Н. Убога, Н.І. Кіцера, В.І. Коломійцев
15 Дієта для покращення репродуктивного здоров’я
В.В. Шахбазова, акушер-гінеколог медичного центру Medical Plaza, м. Київ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3 Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування
7 Біорегуляційна корекція синдрому функціональної недостатності підшлункової залози
професор кафедри терапії та сімейної медицини Тернопільського Національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, доктор медичних наук Л.С. Бабінець
16-17 Маастрихтський консенсус VI щодо лікування інфекції Helicobacter pylori: фокус на стандартну потрійну терапію
18-22 Гепатоцелюлярна карцинома
Стандарт медичної допомоги

ГЕПАТОЛОГІЯ

13 Можливості терапевтичної корекції метаболічноасоційованої жирової хвороби печінки: фокус на комбінацію адеметіоніну та глутатіону
професор кафедри терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук А.Е. Дорофєєв