Тематичний номер «Акушерство, Гінекологія, Репродуктологія» № 3 (44) 2021 р.

Скачати PDF

АКУШЕРСТВО

3-5 Гіпертонічна хвороба у вагітних: питання та відповіді
І. М. Мелліна, д. мед. н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
Артеріальна гіпертензія (АГ) у вагітних – актуальна проблема сьогодення. Одним із поширених гіпертензивних станів під час вагітності є гіпертонічна хвороба (ГХ). Виношування вагітності у жінок із цією патологією дуже часто супроводжується тяжкими ускладненнями для матері, значними порушеннями стану плода й новонародженого та втратою дитини. У результаті проведення у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України» численних наукових досліджень із вивчення особливостей патогенезу ускладнень у вагітних із ГХ та розробки на їх основі лікувально-профілактичних заходів стало можливим покращення закінчення вагітності у цієї категорії хворих
10 Пацієнтки старшого віку. Пізня вагітність і материнство
І. А. Анчева, д. мед. н, професор кафедри акушерства і гінекології, Одеський національний медичний університет
На науково-практичній конференції «Сучасні напрямки перинатальної та репродуктивної медицини: від теорії інноваційного пошуку до практики», що проходила 16‑17 квітня, із доповіддю «Пацієнтки старшого віку. Пізня вагітність і материнство» виступила доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології Одеського національного медичного університету Ірина Анатоліївна Анчева. Висвітливши актуальну для сучасного акушерства тему, вона наголосила на важливості правильного і своєчасного планування вагітності, забезпечення оптимального нагляду за пацієнтками з урахуванням факторів ризику та допомоги кожній жінці в реалізації репродуктивних планів
14-17 Рання втрата вагітності: сучасний стан проблеми
О. В. Трохимович, д. мед. н., О. Ю. Борисюк, к. мед. н., Г. В. Чубей, к. мед. н., відділення планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
Стаття присвячена дискусійним питанням термінології та їх дефініції, класифікації, етіології й патогенезу переривання вагітності на ранніх стадіях. Обговорення факторів ризику, які, як вважають, пов’язані із втратою вагітності на ранніх термінах, діагностики та лікування виходить за рамки цієї статті й більш детально буде висвітлено в іншій публікації
22-23 Прегравідарна підготовка: покращення прогнозу вагітності
Ю. В. Давидова, д. мед. н., професор, керівник відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології, А. Ю. Лиманська, к. мед. н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
Преконцепційне консультування дає можливість покращити прогноз, а також запобігти ускладненням вагітності. У рамках фахової школи «Академія сучасних поліпрофільних спеціалістів» відбулася конференція «Захист репродуктивного та соматичного здоров’я». У виступах провідних спеціалістів ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України» – Юлії Володимирівни Давидової та Аліси Юріївни Лиманської були висвітлені найважливіші аспекти прегравідарної підготовки та представлені обов’язкові профілактичні заходи у жінок із екстрагенітальною патологією

ГІНЕКОЛОГІЯ

6-7 Ліпосомальне залізо при залізодефіцитній анемії у жінок репродуктивного віку: огляд сучасних даних
За матеріалами: P. Biniwale, B. Pal, T. Sundari, G. Mandrupkar, N. Datar, A.S. Khurana, A. Qamra, S. Motlekar, R. Jain
Дефіцит заліза – найпоширеніший різновид харчової недостатності. Часто прийом пероральних форм заліза асоціюється зі шлунково- кишковими розладами, що негативно впливає на прихильність до лікування. Однак ліпосомальне залізо асоціюється з підвищеним всмоктуванням, завдяки чому не викликає значних побічних ефектів. У контексті даного огляду висвітлено технологію виготовлення ліпосомального заліза, механізми його всмоктування та клінічні докази ефективності при залізодефіциті у жінок репродуктивного віку та вагітних
12 Лікування запальних захворювань органів малого таза – сучасний виклик антибіотикотерапії
Запальні захворювання органів малого таза (ЗЗОМТ) залишаються актуальною гінекологічною проблемою, оскільки при несвоєчасному або неефективному лікуванні можуть призводити до таких ускладнень, як хронічний біль, позаматкова вагітність або безпліддя. У статті представлено огляд досліджень ефективності та безпечності різних антибактеріальних препаратів при лікуванні ЗЗОМТ, а також наведено найбільш оптимальні схеми антибіотикотерапії цих захворювань
19-20 Міома матки у жінок із репродуктивними планами: досягнення максимальної ефективності терапії
В. О. Потапов, д. мед. н., професор, Дніпровський державний медичний університет
У рамках національної конференції з міжнародною участю «Ендометріоз, генітальний пролапс, гінекологічний рак», що проходила 18‑19 червня, із доповіддю «Агоністи ГнРГ у веденні хворих із проблемними міомами матки» виступив завідувач кафедри акушерства і гінекології Дніпровського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Валентин Олександрович Потапов. Свою увагу він головним чином акцентував на консервативному веденні пацієнтів із проблемними міомами, навів дані власного спостереження щодо ефективності терапії й запропонував нові підходи до тактики лікування у парадигмі даної проблеми
25-26 Роль інозитолів у менеджменті синдрому полікістозних яєчників залежно від репродуктивних планів жінки
Г.В. Зайченко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Ведення пацієнтів із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ) – непросте завдання. Ці жінки мають не лише порушення овуляції, а й супутні проблеми зі здоров’ям, в основі яких лежать гіперандрогенія та інсулінорезистентність. Інозитоли, міо-інозитол та D-хіро-інозитол, впливають одразу на декілька ланок патогенезу СПКЯ і мають доказану у клінічних дослідженнях ефективність за цієї патології. У статті наведено рекомендації щодо призначення інозитолів залежно від репродуктивних планів жінки
28-29 Менеджмент клімактеричного синдрому: природне рішення жіночих проблем
Хоча замісна гормональна терапія вважається одним із найбільш ефективних методів лікування клімактеричного синдрому, чимало жінок відмовляються від неї через її побічні ефекти. Тому все більший інтерес викликає фітотерапія менопаузи. І на сьогодні дедалі більше досліджень підтверджують її ефективність. У цій статті представлені найбільш ефективні рослинні екстракти для лікування симптомів менопаузи
34-35 Новини Кокранівської бази по темі «Акушерство та гінекологія»

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

27 Компанія Organon, що спеціалізується на жіночому здоров’ї, розпочинає роботу в Україні
30-31 PedSMART. Вакциноконтрольовані інфекції
завідувачка кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор І.П. Колеснікова; доцент кафедри педіатрії № 2 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук Л.О. Раковська; лікар-педіатр, завідувачка дитячої поліклініки медичної мережі «Добробут», член правління ГС «Українська академія педіатричних спеціальностей» С.О. Гапонова
Наприкінці минулого року Українська академія педіатричних спеціальностей, зважаючи на соціальну важливість вакцинації та потребу в безперервному професійному розвитку з імунопрофілактики для лікарів усіх спеціальностей, провела в онлайн-форматі майстер-курс «PedSMART. Вакциноконтрольовані інфекції»
32-33 Стресс и система гемостаза
А. А. Мельник, к.б.н., г. Киев
Стресс (от англ. stress – давление, нажим, напор) считается проблемой тысячелетия и является широко распространенным явлением на протяжении всей жизни человека, так как сегодняшняя деятельность людей связана со стрессом во всех его аспектах. Несмотря на постоянные дискуссии относительно точного значения этого термина, стресс признан в качестве центральной проблемы в человеческой жизни