Тематичний номер «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія» № 3 (54) 2023 р.

Скачати PDF

АКУШЕРСТВО

9-11 Мігрень у вагітних
Н. Л. Боженко, к. мед. н., М. І. Боженко, кафедра неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ

13 Фітохімічні онкопротектори: нові можливості профілактики естрогензалежних гіперпроліферативних захворювань
Н.А. Гайструк, д. мед. н., професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
14-15 Метаболічний синдром як чинник розвитку і перебігу раку грудної залози
лікар-онкохірург вищої категорії, доцент кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), кандидат медичних наук О.С. Зотов

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

18 Набута гемофілія А: недостатньо діагностований і недостатньо керований стан
19 Дисгормональні порушення жіночої репродуктивної системи в реаліях воєнного часу
Н.А. Гайструк, д. мед. н., професор кафедри акушерства та гінекології № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова