Тематичний номер «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія» № 2 (93) 2024 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

5 Ведення пацієнтів із фібриляцією передсердь: огляд оновлених положень
8 Комбінована ліпідознижувальна терапія – раціональний вибір для профілактики кардіоваскулярних захворювань
М.С. Черська, д.мед.н., завідувачка консультативно-діагностичного відділення ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України» (м. Київ)
12 Місце бета-блокаторів у лікуванні артеріальної гіпертензії: сучасні підходи до ведення пацієнтів
14 Тіазидоподібний діуретик хлорталідон як засіб альтернативної терапії резистентної гіпертензії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок
24 Ефективність комбінації розувастатину та езетимібу в лікуванні пацієнтів із високим ризиком розвитку атеросклеротичних серцево-судинних захворювань
25 Клінічні результати та потенційні плейотропні ефекти застосування едоксабану
27 Ехокардіографія (частина 3)