Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 6 (79) 2022 р.

Скачати PDF

ПАМ’ЯТЬ

5 Назавжди в наших серцях
На спомин Ігоря Дмитровича Іванченка

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

25 Ефективність помалідоміду в лікуванні множинної мієломи: погляд через призму міжнародних досліджень
професор Ягеллонського університету (м. Краків, Польща) А. Юрчишин
29-30 Перехід на нові стандарти діагностики та прорив у лікуванні пацієнтів із хронічним лімфоцитарним лейкозом в Україні
лікар-гематолог Медичного центру СitiDoktor, керівник центру гематології, хіміотерапії гемобластозів та трансплантації кісткового мозку КЛ «Феофанія» Державного управління справами, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор С.В. Клименко; завідувачка науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування Національного інституту раку (м. Київ), доктор медичних наук, професор І.А. Крячок

ГЕМАТОЛОГІЯ

32-33 Роль ранньої профілактики у запобіганні розвитку кровотеч у немовлят з гемофілією А
завідувачка центру патології гемостазу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України, кандидат медичних наук К.В. Вільчевська

ОНКОУРОЛОГІЯ

12 Сучасні аспекти імунотерапії раку сечового міхура та нирковоклітинного раку
професор кафедри урології, нефрології та андрології імені проф. А.Г. Подрєза Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук Д.В. Щукін; старший науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку (м. Київ), доктор медичних наук О.Е. Стаховський
38-43 Протокол надання медичної допомоги хворим на рак нирки
Рекомендовано Спілкою онкоурологів України

ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ

3-4 Мультидисциплінарний підхід у комбінованому лікуванні раку яєчника
Н.А. Володько, К.В. Харченко, А.Б. Вінницька, Р.Р. Ярема, Я.В. Шпарик
21 Імунотерапія пацієнтів онкогінекологічного профілю – що нового?
завідувач хірургічного відділення КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр», кандидат медичних наук М.Ф. Анікусько; головний лікар Лікарні ізраїльської онкології Lisod (м. Київ), доктор медичних наук, професор А.Б. Вінницька
34-35 Сучасні досягнення у лікуванні раку яєчника
Б.Т. Білинський, О.О. Ковальов, А. Фаготті, В.С. Свінціцький, А.І. Рибін, O. Glehen, Л.О. Михайлишин

ОНКОЛОГІЯ

8-10 Ретро- та проспективний аналіз досягнень і проблем у вивченні взаємовідносин «пухлина – організм»
В.Ф. Чехун, д. мед. н., професор, академік НАН України, радник при дирекції Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ
16-17 Оваріальна супресія у світлі останніх тенденцій лікування раку молочної залози у молодих фертильних жінок
доцент кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), член експертного комітету МОЗ України з вибору та використання основних лікарських засобів, кандидат медичних наук О.С. Зотов
19-20 Загальна оцінка здоров'я та якості життя пацієнтів з поширеним NSCL ALK+ у дослідженні III фази ALTA-1L
M.R. Garcia Campelo, H.M. Lin, Y. Zhu, M. Perol, M. Jahanzeb, S. Popat, P. Zhang, D. Ross Camidge
Порівняння ефективності бригатинібу та кризотинібу у пацієнтів з ALK-позитивним недрібноклітинним раком легені, які раніше не отримували терапії інгібіторами тирозинкінази
27 Можливості застосування бригатинібу у лікуванні ALK+ недрібноклітинного раку легені
доцент кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), кандидат медичних наук О.С. Зотов; завідувачка відділення клінічних і наукових досліджень Лікарні ізраїльської онкології LISOD (м. Київ), лікар-онколог, хіміотерапевт, кандидат медичних наук Д.Е. Риспаєва