Тематичний номер «Педіатрія» № 1 (67) 2023 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

12-14 Консенсусні положення щодо надання допомоги дітям із вродженими порушеннями статевого розвитку
Ю.Г. Антипкін, д. мед. н., професор, академік НАМН України, президент Асоціації педіатрів України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; Ю.В. Давидова, д. мед. н., професор, завідувач відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; В.Ф. Петербургський, д. мед. н., завідувач відділу дитячої урології ДУ «Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова НАМН України»; Н.О. Лісневська, адвокат із медичного права; В.В. Баранова, лікар-­психолог відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; Н.А. Спринчук, д. мед. н., завідувач відділення дитячої ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», професор кафедри ендокринології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика; Л. Львофф, секретар Комітету з біоетики Ради Європи
20-22 Атопічний дерматит у дітей віком до 12 років: діагностика і ведення пацієнтів
Рекомендації NICE 2021
28-31 Позалікарняні пневмонії у дітей
Стандарти медичної допомоги

ПЕДІАТРІЯ

3 Знеболення до, під час та після вакцинації: аргументи «за» і «проти»
голова правління ГС «Українська академія педіатричних спеціальностей», декан педіатричного факультету НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор М.Є. Маменко
4-7 Аускультація легень: класифікація дихальних шумів
О.В. Катілов, к. мед. н., доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, С.В. Зайков, д. мед. н., професор, Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ
11 Сучасні аспекти терапії гострого риносинуситу в практиці педіатра
15 Можливості біорегуляційного підходу до лікування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій з точки зору сучасних наукових досліджень гострого запалення
кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних захворювань Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) О.Р. Буц
19 Вроджена гіперплазія кори наднирникових залоз у дітей
І.В. Бабік, к. мед. н., асистент кафедри педіатрії 1 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
23 Коліки у немовлят: від теорії до практики
завідувачка кафедри педіатрії і неонатології № 3 Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор О. Бєлоусова

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

32 Чи потрібно дитині давати додатково вітамін D
І. Волошина, д. мед. н., професор кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології Запорізького державного медуніверситету
32 МОЗ відповідає: електронний рецепт на антибактеріальні препарати