27.03.2015 Приверженность к терапии статинами у пациентов с ХОЗЛ и ИБС

В настоящее время актуальной проблемой является формирование у пациентов с хронической патологией стойкой приверженности к приему препаратов в связи с необходимостью длительного (постоянного) приема лекарственных средств у таких больных. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Вивчення ефективності комплексного рослинного препарату в монотерапії гострого неускладненого бронхіту в дітей

Гострий необструктивний бронхіт у 80-90% випадків має вірусну природу. Найбільш поширеними збудниками захворювання є аденовірус, вірус парагрипу, респіраторно-синцитіальний вірус та риновірус. Незважаючи на це, в медичній практиці в Україні при неускладненому бронхіті досить поширене використання антибактеріальних засобів за відсутності ознак бактеріального процесу. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Особенности лечения пациентов с патологией ЛОР-органов в амбулаторной практике

30-31 октября в г. Киеве проходила научно-практическая конференция с международным участием «Настоящее и будущее семейной медицины», в рамках которой состоялось обсуждение вопросов организации работы профильной службы, подготовки семейных врачей, а также диагностики, профилактики и лечения наиболее распространенных инфекционных и соматических заболеваний. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Цифри, що говорять та мовчать: роздуми про ХОЗЛ, які базуються на статистичному аналізі

Статистика була, є і, мабуть, завжди буде мішенню для скепсису, недовіри, сумнівів та іронії. «Цифри оманливі, я переконався у цьому на власному досвіді, з цього приводу справедливо висловив свою думку Бенджамін Дізраелі: «Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика» (Марк Твен, «Глави моєї автобіографії»). Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Хроническое обструктивное заболевание легких и бронхиальная астма: новые тенденции в диагностике и лечении

В рамках работы Научно-практической конференции «Бронхиальная астма – течение и возможность достижения контроля над заболеванием в зависимости от патофизиологических нарушений и сопутствующей патологии». Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Фармнагляд у галузі фтизіатрії: проблеми та шляхи їх вирішення

Туберкульоз (ТБ) є провідною причиною захворюваності населення і входить у десятку найбільш поширених причин смерті в усьому світі. Поява лікарсько-стійких штамів мікобактерій ТБ стала суттєвою перешкодою для ліквідації цього захворювання у XXI столітті. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Сравнение эффективности и безопасности двух режимов ступенчатой терапии системными кортикостероидами при обострениях бронхиальной астмы

Обострение бронхиальной астмы (БА) – одна из частых причин обращения за неотложной медицинской помощью во всем мире. В США ежегодно с этим состоянием в отделения неотложной помощи поступают примерно 1,8 млн пациентов, из них до 500 тыс. госпитализируются. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Случай вторичного гиповентиляционного синдрома вследствие приема психотропных препаратов

Гиповентиляционный синдром – симптомокомплекс, возникающий вследствие недостаточной вентиляции легких и обусловливающий развитие гипоксемии и гиперкапнии. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Антигістамінні препарати в педіатричній практиці: запитання і відповіді

Протягом останнього десятиліття алергологія швидко розвивається, розширюються наші знання про імунні механізми, що сприяє кращому розумінню алергічних процесів. З кожним роком з’являється все більше лікарських засобів, які дозволяють ефективно контролювати алергічну патологію. Однак безперечне лідерство серед них і сьогодні утримують антигістамінні препарати (АГП). Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Оновлені 2014 року міжнародні документи

Цього року були опубліковані оновлені рекомендації Глобальної ініціативи по боротьбі з астмою (GINA) та новий спільний документ GINA і Глобальної ініціативи по боротьбі з хронічним обструктивним захворюванням легень (GOLD), присвячений такій актуальній проблемі, як перехресний синдром астма/хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Цефодокс в лечении респираторной и ЛОРпатологии: возможности и преимущества

О том, что приближается период осенне-зимнего межсезонья, оториноларингологи, врачи общей практики – семейной медицины, педиатры и терапевты узнают, как правило, не из календаря: едва температурный минимум достигает знака «минус», а золотая осень сменяется ненастьем и слякотью, количество посетителей поликлиники возрастает как минимум вдвое. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Сублингвальная иммунотерапия: позиция Всемирной аллергологической организации

Аллергические заболевания (АЗ), принимая масштабы пандемии, являются в настоящее время серьезной проблемой для здравоохранения в мире. По данным эпидемиологических международных исследований, в западных регионах Европы 20-30% людей имеют как минимум одно аллергическое заболевание. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Ведение взрослых пациентов с госпитальной, вентилятор-ассоциированной пневмонией и пневмонией, связанной с оказанием медицинской помощи: рекомендации ATS/IDSA

Госпитальная пневмония – ГП (hospital-acquired pneumonia, HAP), вентилятор-ассоциированная пневмония – ВАП (ventilator-associated pneumonia, VAP) и пневмония, связанная с оказанием медицинской помощи, – ПСОМП (healthcare-associated pneumonia, HCAP) остаются cущественными причинами заболеваемости и смертности, несмотря на достижения в антимикробной терапии, поддерживающие методы лечения и широкое использование различных мер профилактики. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Новости доказательной медицины

Эффективность монтелукаста при монотерапии или в комбинации с ингаляционными кортикостероидами у детей с неконтролируемой астмой: проспективное исследование. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Астма и беременность

Астма – гетерогенное заболевание, которое характеризуется хроническим воспалением дыхательных путей и диагностируется по респираторным симптомам свистящего дыхания, одышки, стеснения в груди или кашля, вариабельных по длительности и интенсивности, в сочетании с лабильной обструкцией дыхательных путей. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Антибиотикотерапия в пульмонологии: новости доказательной медицины

Антибактериальные препараты фторхинолонового ряда занимают прочные позиции в протоколах лечения респираторных инфекций и являются средствами первой линии терапии мультирезистентного туберкулеза. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Дайджест

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) – это патология, характеризующаяся слабо обратимым и прогрессирующим ограничением скорости воздушного потока, что, как правило, связано с аномальной воспалительной реакцией в легких. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Современные подходы к диагностике и лечению тонзиллофарингита: обзор международных рекомендаций

22-23 сентября в г. Киеве (Пуща-Озерная) проходила ежегодная традиционная осенняя конференция Украинского научного медицинского общества врачей-отоларингологов, в рамках которой обсуждались современные направления диагностики, консервативного и оперативного лечения хронических воспалительных и онкологических заболеваний верхних дыхательных путей и уха. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Атопический дерматит у взрослых: особенности клиники, диагностики и лечения

Атопический дерматит (АД) является хроническим рецидивирующим аллергическим заболеванием, которое наблюдается у лиц с наследственной предрасположенностью к атопии и характеризуется экссудативным и/или лихеноидным поражением и зудом кожных покровов, повышением уровня сывороточного IgE и гиперчувствительностью к специфическим (аллергенным) и неспецифическим раздражителям. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Формування усного мовлення у дітей, що мають вади слуху

В основу сучасної вітчизняної сурдопедагогіки покладено необхідність диференційованого навчання дітей із вадами слуху. Педагогічна класифікація таких дітей ґрунтується на положеннях щодо своєрідності їхнього розвитку. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Патогенетическая терапия острых синуситов у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом

Во всем мире отмечается неуклонный рост распространенности аллергических заболеваний, в том числе дыхательных путей. По данным разных авторов, до 30% взрослого населения планеты и до 40% детей страдают аллергическим ринитом. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Сучасне бачення проблеми лікування бактеріальних інфекцій ЛОР-органів

Гострі запальні захворювання ЛОР-органів – велика група захворювань, кожне з яких середньостатистична людина переносить кілька разів у житті. До цієї групи входять запальні захворювання приносових пазух (гострі риносинусити – ГРС), середнього вуха (гострі середні отити – ГСО) і мигдаликів (гострі тонзиліти або ангіни). Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Бронхиальная астма и хроническое обструктивное заболевание легких в свете новых рекомендаций

В рамках работы научно-практической конференции «Бронхиальная астма и ХОЗЛ в свете новых рекомендаций, на что необходимо обратить внимание в диагностике и лечении» ведущие ученые Украины в области пульмонологии познакомили слушателей с современными представлениями о бронхиальной астме и хроническом обструктивном заболевании легких, которые отражены в международных согласительных документах. Полная версия статьи в формате .pdf...