Когнитивные нарушения в практике терапевта и невролога
Зміни регіональної церебральної перфузії після лікування ніцерголіном хворих із ранньою стадією хвороби Альцгеймера Зміни регіональної церебральної перфузії після лікування ніцерголіном хворих із ранньою стадією хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою формою деменції і клінічно характеризується вираженим дефіцитом когнітивних функцій. Крім того, для пацієнтів із вказаною нозологією характерне суттєве погіршення церебральної перфузії. До вашої уваги наведено огляд статті J. Im. Jooyeon et al. «Changes in Regional Cerebral Perfusion after Nicergoline Treatment in Early Alzheimer’s ...

Вплив ніцерголіну на гемодинаміку у пацієнтів, що перенесли ішемічний інсульт Вплив ніцерголіну на гемодинаміку у пацієнтів, що перенесли ішемічний інсульт

В основі відновлення функцій, порушених внаслідок інсульту, лежить індивідуальна пластичність мозку – здатність до компенсації структурних, функціональних і біохімічних порушень. Для активації процесів пластичності мозку можуть застосовуватися фізіотерапевтичні та медикаментозні методи лікування. Багатосторонній підхід до реабілітації хворих на інсульт визначає доцільність...

Легкие когнитивные нарушения Легкие когнитивные нарушения

Старение мозга ассоциировано со снижением когнитивного функционирования, обычно выходящим за пределы возрастной нормы, но не достигающим порогового для деменций уровня. Для обозначения таких состояний была введена диагностическая категория «легкие когнитивные нарушения». У лиц с такими нарушениями отмечается различный риск развития слабоумия: в случае болезни Альцгеймера – высокий, при сосудистых деменциях – ниже...

Место ницерголина в лечении дисциркуляторной энцефалопатии Место ницерголина в лечении дисциркуляторной энцефалопатии

Ведение пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией представляет собой сложную задачу. Сегодня на фармацевтическом рынке Украины представлено большое количество лекарственных препаратов, в показаниях к применению которых значится этот диагноз. Однако далеко не все лекарственные средства или другие методы лечения, применяющиеся в терапии дисциркуляторной энцефалопатии, прошли клинические испытания...

Терапевтическое использование ницерголина Терапевтическое использование ницерголина

Разработка ницерголина, полусинтетического производного алкалоида спорыньи, состоящего из 5-бромоникотиновой кислоты, этерифицированной эрголином, датируется концом 1960-х годов. Впервые этот препарат был одобрен в 1972 году в Италии, а затем – в различных европейских странах, в Латинской Америке и Японии. На данный момент он зарегистрирован более чем в 50 странах мира под торговым названием Сермион® (Pfizer)...

Особенности функционального состояния мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт Особенности функционального состояния мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт

Ежегодно в мире регистрируется более 15 млн инсультов. Доля ишемических инсультов в общей структуре острых нарушений мозгового кровообращения составляет около 70-80%. Именно по причине своей колоссальной распространенности, высокой медико-социальной значимости и очевидных трудностей терапия ишемического инсульта...

Застосування ніцерголіну для нейрореабілітації та корекції когнітивно-мнестичних розладів у постінсультних пацієнтів Застосування ніцерголіну для нейрореабілітації та корекції когнітивно-мнестичних розладів у постінсультних пацієнтів

В Україні захворюваність на інсульт і смертність від нього є надзвичайно актуальною проблемою. Окрім тяжкої фізичної інвалідизації, інсульт асоціюється також із розвитком когнітивних порушень. Під постінсультними когнітивними порушення ми слід розуміти будь-які когнітивні розлади, які мають тимчасовий зв’язок з інсультом, тобто виявляються у перші 3 місяці після інсульту або згодом...

Систематичний огляд і метааналіз профілю безпеки і переносимості ніцерголіну Систематичний огляд і метааналіз профілю безпеки і переносимості ніцерголіну

Ніцерголін, напівсинтетичне похідне ерголіну, зареєстрований більш ніж у 50 країнах і протягом п’яти десятиліть використовується в лікуванні когнітивних, афективних і поведінкових розладів у літніх пацієнтів. Ефективність препарату при цих захворюваннях забезпечується його впливом на холінергічний дефіцит та інші зміни нейротрансмітерів. Порівняно з іншими похідними ерголіну, ніцерголін має кращий профіль ...

Постинсультные когнитивные нарушения: диагностика, лечение, профилактика Постинсультные когнитивные нарушения: диагностика, лечение, профилактика

Когнитивные нарушения развиваются у 16-60% больных в течение года после перенесенного инсульта. Уже через 6 месяцев после инсульта когнитивную дисфункцию разной степени тяжести выявляют практически у половины пациентов. Для клинической практики важными являются ранняя диагностика постинсультных когнитивных нарушений и проведение адекватной патогенетической терапии...