Актуальна тема «Таргетна терапія саркоми м'яких тканин»
Досвід ефективного застосування пазопанібу для лікування метастатичної позакісткової саркоми Юїнга Досвід ефективного застосування пазопанібу для лікування метастатичної позакісткової саркоми Юїнга

При саркомі Юїнга зазвичай уражаються довгі трубчасті кістки та глибокі м’які тканини кінцівок у дітей і підлітків. Комплексне лікування захворювання за допомогою хірургічних методів, променевої та хіміотерапії дає змогу зменшити вираженість симптомів і покращити віддалені наслідки, проте перебіг метастатичної саркоми Юїнга погано контролюється. ...

Пазопаніб у лікуванні сарком м’яких тканин: досвід мультидисциплінарних центрів Пазопаніб у лікуванні сарком м’яких тканин: досвід мультидисциплінарних центрів

Саркоми м’яких тканин (СМТ) – ​це дуже неоднорідна група рідкісних злоякісних пухлин, що походять з мезенхімальних тканин – ​м’язів, сухожиль, жирової тканини, кровоносних і лімфатичних судин, нервів і навколосуглобових тканин. Гістологічний підтип СМТ визначається тканиною походження; загалом ідентифіковано понад 50 гістологічних підтипів цих пухлин...

Монотерапія пазопанібом після попереднього лікування при метастатичній саркомі матки Монотерапія пазопанібом після попереднього лікування при метастатичній саркомі матки

Саркома матки належить до групи рідкісних гетерогенних сарком м’яких тканин (СМТ), характеризується агресивним перебігом і несприятливим прогнозом. Найпоширенішим гістологічним підтипом саркоми матки є лейоміосаркома (ЛМС) – ​60% випадків, після якої ідуть ендометріальна стромальна саркома (ЕСС), недиференційована саркома та інші. ...

Пазопаниб в лечении распространенной саркомы мягких тканей Пазопаниб в лечении распространенной саркомы мягких тканей

Терапия саркомы мягких тканей (СМТ) представляет собой область значительного научного и клинического интереса. Пазопаниб является мультитаргетным ингибитором тирозинкиназ с доказанным антиангиогенным эффектом. В исследовании II фазы этот препарат продемонстрировал свою активность при лейомиосаркоме, синовиальной саркоме и других типах опухолей мягких тканей, за исключением липосаркомы....

Лечение распространенной метастатической саркомы мягких тканей: обсуждение и обзор последних клинических данных Лечение распространенной метастатической саркомы мягких тканей: обсуждение и обзор последних клинических данных

Саркома мягких тканей (СМТ) представляет собой гетерогенную группу злокачественных новообразований, в которую входят около 50 гистологических подтипов. Исторически сложилось, что существует небольшое количество вариантов системной терапии этого относительно редкого заболевания....