Кеторолак – оптимальне рішення для фармакотерапії гострого болю в нижній частині спини

15.03.2021

Стаття у форматі PDF

Фармакотерапія болю в нижній частині спини

Що стосується гострого болю в нижній частині спини, то як в американських (American College of Physicians, 2017), так і в британських рекомендаціях (National Institute for Health and Care Excellence, 2016) основним фармакологічним варіантом лікування є нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП). Систематичний огляд G.C. Machado та співавт. (2017) виявив високоякісні докази (5 рандомізованих конт­рольованих досліджень, n=814) того, що НПЗП зменшують біль порівняно з плацебо в пацієнтів із гострим болем у попереку (середня різниця – 6,4 бала за 100-бальною шкалою; 95% довірчий інтервал (ДІ) 2,5-10,3).

В американських рекомендаціях також розглядаються міорелаксанти для лікування гострого болю в попереку, але зазначається, що їм притаманні такі небажані явища, як седативний ефект, запаморочення, сонливість. Це обмежує використання зазначеного класу препаратів, особливо в людей літнього віку, в яких такі побічні ефекти можуть призводити до падінь і переломів.

Американські та британські рекомендації різняться щодо використання опіоїдів. Британські настанови підтримують застосування слабких опіоїдів пацієнтами з гост­рим болем у нижній частині спини в тих випадках, коли НПЗП протипоказані. В американських настановах узагалі не рекомендується призначати опіоїди при гострому болю в попереку.

Так само при хронічному болю в нижній частині спини основним фармакологічним варіантом в американських і британських рекомендаціях є НПЗП. Уже згадуваний систематичний огляд знайшов докази (7 рандомізованих контрольованих досліджень, n=2277) того, що короткі курси НПЗП зменшують інтенсивність болю порівняно з плацебо (середня різниця – 11,1 бала за 100-бальною шкалою; 95% ДІ ­8,4-13,8). За хронічного болю прийом НПЗП слід обмежувати коротким курсом (<2 тиж) і призначати з урахуванням протипоказань. Британські рекомендації пропонують застосування гастропротекторних препаратів разом із НПЗП у разі підвищеного ризику розвитку шлунково-кишкових небажаних явищ.

Не рекомендується використовувати парацетамол, трициклічні антидепресанти та бензодіазепіни для лікування хронічного болю в нижній частині спини. На відміну від гострого болю, доказів на користь використання міорелаксантів у разі хронічного болю в попереку недостатньо.

Щодо опіоїдів при хронічному болю в нижній частині спини американські та британські рекомендації знову-таки різняться, але їхні позиції протилежні тим, що стосується гострого болю. Британські настанови взагалі не підтримують застосування опіоїдів за хронічного болю в попереку, натомість американські експерти все-таки вважають ці засоби крайньою опцією для таких пацієнтів.

За матеріалами: Traeger A. et al. Diagnosis and management of low-back pain in primary care.
CMAJ. 2017 Nov 13; 189 (45): E1386-E1395.

Кеторолак – оптимальне рішення для лікування болю в нижній частині спини

Із групи НПЗП за потужним знеболювальним ефектом особ­ливо виділяється кеторолак (­Кетанов®). За аналгетичною дією він перевершує більшість НПЗП, як-от диклофенак, ібупрофен, кетопрофен та ін. (Шавловська О., 2013; Супрун Е., 2016), і зіставний із наркотичними аналгетиками. Знеболювальний ефект 30 мг кеторолаку, введеного внутрішньом’язово, зіставний із дією 10-12 мг морфіну чи 50 мг меперидину (Henschke N. et al., 2008). При цьому незаперечною перевагою кеторолаку порівняно з наркотичними аналгетиками є відсутність впливу на функцію дихання, седативного ефекту, ризику виникнення лікарської залежності (Jelinek G.A., 2000).

Відповідно до результатів експериментальних і клінічних досліджень, кеторолак є ефективним інгібітором ­ЦОГ-1 і ­ЦОГ-2, що регулюють синтез простагландинів, проста­цикліну та тромбоксану А2 з арахідонової кислоти. Результати експериментальних досліджень також свідчать про те, що кеторолак має здатність зменшувати активацію клітин глії спинного мозку, котрі відповідають за больову чутливість (Vane J.R., 1971).

Ефективність кеторолаку добре вивчена в лікуванні помірного та сильного болю в багатьох клінічних ситуаціях, у тому числі при болю в нижній частині спини. Зокрема, за даними подвійного сліпого проспективного дослідження K.R. Veenema та співавт. (2000), у пацієнтів із вираженим болем у спині аналгетична ефективність кеторолаку була зіставна з такою меперидину, тоді як седативна дія й інші побічні ефекти були менш вираженими. В іншому багатоцентровому клінічному дослідженні оцінювали знеболювальну дію кеторолаку при болю в спині, й виявилося, що вона зіставна з ефектом кодеїну при значно меншій частоті небажаних явищ (Innes G., Croskerry P., 1998).

Кеторолак добре переноситься та характеризується низькою частотою побічних ефектів (близько 3%). Найпоширенішими з них є диспепсичні розлади. Обмеження термінів лікування здатне надійно підвищити безпеку терапії (Bjarnason I., 2013). 

Отже, при лікуванні гострого болю в спині кеторолак не поступається опіоїдам за ефективністю, але перевершує їх за профілем безпеки, краще переноситься та сприяє швидшому відновленню й поверненню пацієнтів до звичного способу життя.

Найвідоміший вітчизняним пацієнтам і лікарям препарат кеторолаку ­Кетанов® доступний у парентеральній і таблетованій формах, що дає можливість індивідуалізувати терапію залежно від потреб кожного пацієнта. Ін’єкційна форма забезпечує дуже швидкий ефект і є оптимальним вибором при інтенсивному гострому болю, пероральна форма найзручніша в амбулаторних умовах.

Підготувала Наталя Александрук

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 3 (496), 2021 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Хірургія, ортопедія та анестезіологія

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні стратегії раціональної анестезії/аналгезії у торако-абдомінальній хірургії

У статті розглянуто ключові моменти раціональної анестезії/аналгезії при проведенні торако-абдомінальних операцій із приводу онкологічних захворювань, а також особливості застосування окремих знеболювальних засобів, у тому числі наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, зокрема їхній вплив на післяопераційні результати. Ключові слова: післяопераційний біль, мультимодальна аналгезія, онкологічні захворювання, торако-абдомінальна хірургія, нестероїдні протизапальні препарати, декскетопрофен, Дексалгін®, парацетамол. ...

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Післяопераційна нудота та блювання: чи можлива антиеметична анестезія?

Післяопераційна нудота й блювання (ПОНБ) є частими ускладненнями загальної анестезії, що погіршують ­перебіг післяопераційного періоду, створюючи додатковий дискомфорт для пацієнта та знижуючи його задоволеність результатами лікування. Розвиток ПОНБ може призводити до подовження тривалості перебування у відділенні інтенсивної терапії, необхідності повторної госпіталізації та, відповідно, суттєвого збільшення загальних витрат на лікування (Hill R.P. et al., 2000). ...

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Артроскопія при гемофілії: перемоги, поразки та перспективи

Гемофілія – ​це спадкове захворювання, яке характеризується зниженням або порушенням синтезу факторів згортання крові: VIII (гемофілія А) чи IX (гемофілія В, або хвороба Крістмаса). Одним із найтяжчих проявів захворювання є гемартроз, котрий призводить до характерних змін у суглобі та визначається як спричинене кров’ю захворювання суглоба (blood induced joint disease – ​BIJD). Сучасні підходи до лікування гемофілійної артропатії включають проведення артроскопії, яка в більшості випадків є єдиним методом покращення функції суглоба, запобігання прогресуванню артропатії, а також контролю болю та покращення якості життя хворих на гемофілію. ...

06.07.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Підводні камені загальної анестезії при кесаревому розтині*

Наприкінці минулого року відбувся V міждисциплінарний науковий конгрес із міжнародною участю «Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гінекології та перинатології». У доповіді представлені особливості проведення загального знеболення при кесаревому розтині на прикладі досвіду лікарів-анестезіологів Ізраїлю. Ключові слова: кесарів розтин, попередня оксигенація, швидка послідовна індукція, опіоїди, післяопераційне знеболення....