Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 3 (496), 2021 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

3,52 НПЗП у лікуванні больових синдромів: на першому місці – питання безпеки
49 COVID‑19 и новый международный консенсус по определению смерти мозга
С. И. Бекало, к.м.н., заведующий неврологическим отделением коммунального некоммерческого предприятия «Городская больница № 4», г. Николаев
50-51 Сучасна антигіпертензивна терапія: можливості церебропротекції
54 COVID-19 і психоемоційні розлади: роль нейротрансмітерів, можливості профілактики та лікування
О.Є. Коваленко, д.м.н., професор, Національний університет охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика, ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
55-57 Профілактика та ведення деменції: звіт Комісії Lancet (2020)
61-62 Синдром дифузної м’язової гіпотонії в дітей: проблеми диференційної діагностики та перспективи лікування
Л. Г. Кирилова, д.м.н., О. О. Мірошников, О. О. Юзва, М. Е. Бубряк, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
64 Диклофенак для ін’єкцій із метою купірування больових синдромів у практиці сімейного лікаря
65-67 Нові рекомендації з лікування шизофренії Американської психіатричної асоціації
68-69 Персоналізоване лікування різних фенотипів депресії: роль тразодону в терапії депресії з безсонням

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

14-15 Ренгалін: застосування інноваційних технологій у лікуванні кашлю
Л.Ф. Матюха, д.м.н., професор, завідувачка кафедри сімейної медицини й амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика, м. Київ
22-23 Німесулід при гострих респіраторних захворюваннях: безпека й ефективність
М.М. Селюк, к.м.н., кафедра військової терапії Української військово-медичної академії, м. Київ

ФІТОМЕДИЦИНА

28-29 Парадигма брендів і генериків: погляд клінічного фармацевта
К.О. Зупанець, д.фарм.н., професор, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

КАРДІОЛОГІЯ

39 Івабрадин: нові горизонти в лікуванні стабільної ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності
40 Хронічна серцева недостатність у хворих на ЦД 2 типу: нові рекомендації
43 Контроль артеріального тиску та поліпшення прогнозу пацієнтів із гіпертонією: можливості комбінації телмісартану з амлодипіном
Л.А. Міщенко, д., мед. н., О.Г. Купчинська, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
46-48 Унікальні можливості телмісартану в лікуванні хворих із серцево-судинною патологією
Ю. В. Зінченко, д.м.н., провідний науковий співробітник, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ