Зниження інтелекту після перенесеної коронавірусної хвороби

23.10.2021

Занепокоєння із приводу можливих когнітивних наслідків COVID‑19 стає все більш обґрунтованим. Адже наразі вже відомо, що симптоми тривалого COVID зберігаються у хронічній фазі, до того ж доступні дані досліджень щодо неврологічних проблем у пацієнтів із тяжким перебігом. Пропонуємо до вашої уваги огляд результатів дослід­жен­ня A. Hampshire et al., метою якого було підтвердити або спростувати гіпотезу про негативний вплив збудника COVID‑19 на інтелект (The Lancet, 2021; 39: 1‑10).

Зростає кількість доказів того, що в осіб із тяжкою формою COVID‑19 симптоми можуть зберігатися і після початкової фази хвороби, зокрема на етапі підгострого процесу та в ранній фазі хронізації. У деяких публікаціях цю форму захворювання ще називають «довготривалий COVID» (Baig, 2020; Callard, Perego, 2021). Багато реконвалесцентів скаржаться на «туман у голові» та психологічні симптоми, для яких характерні: астенічний стан і депресія, проблеми з пам’яттю та концентрацією уваги, дезорієнтація, труднощі в пошуку потрібних слів (Rogers et al., 2020).

Раніше в низці статей були представлені докази, що у пацієнтів із COVID‑19 можуть розвинутися неврологічні ускладнення (Ellul et al., 2020; Varatharaj et al., 2020). Також в осіб із неврологічними симптомами було виявлено підвищений рівень антинейрональних автоантитіл у спинномозковій рідині, зміни білої речовини мозку, психологічні та психіатричні наслідки на момент виписки (Kremer et al., 2020; Zanin et al., 2020). SARS-CoV‑2 вже виявляли в окремих ділянках головного мозку померлих від COVID‑19, однак не було валідних підтверджень впливу збудника на інтелект (Pezzini et al., 2020).

Матеріали й методи

Дизайн дослід­жен­ня та критерії включення

Британські вчені за допомогою каналу «BBC2» провели анкетоване онлайн-дослід­жен­ня за участю 81 337 осіб щодо їхніх розумових здібностей у період із січня по грудень 2020 р. Тести були оптимізовані для літніх людей і респондентів із легкими когнітивними й руховими порушеннями. Дослід­жен­ня включало дев’ять когнітивних інструментів серії Great British Intelligence Test, що використовують відмінний від тестів на IQ і точніший метод, а також докладну анкету з пунктами, які відображають широкий спектр соціально-демографічних, економічних, професійних та життєвих змінних.

У травні через пандемію COVID‑19 опитувальник було доповнено пунктами, що стосуються прямого й непрямого впливу вірусу, запитаннями про поширені коморбідні стани та 12 пунктами самооцінки настрою, які представляють такі аспекти, як депресія, тривога, безсоння та втома. Особам, які вказали, що підозрювали у себе наявність COVID‑19, було запропоновано додаткові запитання, зокрема про те, чи відчували вони труднощі з диханням, якими були наслідки цього і чи було отримано позитивне підтверд­жен­ня за допомогою біологічного тесту. Особи, молодші за 16 років, не виключалися – ​їм було запропоновано скорочений перелік запитань, що не стосувалися COVID‑19. Таке рішення було прийняте для прискореного схвалення дослід­жен­ня радою з етики.

Також вчені відсіяли вплив на інтелект супутніх анамнестичних факторів (на кшталт статі, віку, професії, країни проживання) за допомогою узагальненої моделі, яка ґрунтувалася на незалежному наборі даних бази GBIT, зібраних у 269 264 осіб.

Дизайн тестів

Тести для оцінювання когнітивної функції (рис. 1), використані у дослід­жен­ні, надані у відкритому доступі за посиланням gbit.cognitron.co.uk. Основне дослід­жен­ня включало дев’ять тестів, котрі є надійними для різних пристроїв і чутливі до параметрів, які цікавили вчених (вік, стать, рівень освіти), а також підходять для літніх осіб і пацієнтів із помірними когнітивними або руховими порушеннями. Важливою особливістю цих інструментів є те, що вони не настільки сильно cкорельовані, щоб можна було оцінювати тільки одну ключову здатність.

Рис. 1. Когнітивні тести, включені до великого британського інструменту для оцінювання інтелекту
Примітки: 1) Перегрупування блоків – ​тест для оцінки здатності розв’язувати просторові задачі. 2) «Лондонський Тауер» – ​перевірка показників просторового планування. 3) Цифровий діапазон – ​тест для оцінювання робочої пам’яті. 4) Тест для оцінювання просторової короткострокової пам’яті. 5) Оцінка просторової зорової уваги. 6) Уявне обертання – ​тест для оцінки здатності просторово маніпулювати об’єктами в уяві. 7) Оцінювання семантичних міркувань. 8) Оцінка здатності окремих осіб давати правильні визначення рідкісних слів. 9) Оцінювання здатності ідентифікувати та розрізняти емоції.
Адаптовано за A. Hampshire et al., 2021

Результати

Результати тестувань осіб, які перенесли COVID‑19, науковці зіставили з показниками здорових людей з урахуванням статі, віку, раси, рівня доходу, освіти тощо. Вибірки у 81 337 осіб було більш ніж достатньо, щоб нівелювати будь-які індивідуальні відмінності за допомогою статистичних методів.

Як результат, дослід­жен­ня виявило значні ознаки погіршення інтелекту через перенесений COVID‑19. Найсерйозніших збитків коронавірус завдав людям, які перехворіли на тяжку форму із залученням штучної вентиляції легень (ШВЛ). Загальний комплексний показник інтелекту знизився на 0,47 стандартного відхилення (СВ), що приблизно відповідає 7 балам при оцінці IQ (рис. 2).

Рис 2. Когнітивні порушення в осіб із підозрою на COVID‑19 і підтвердженим захворюванням
Примітки: A) Ті, хто повідомили про одужання від COVID‑19, показали гірші результати за загальним балом. Масштаб когнітивного дефіциту збільшувався залежно від рівня лікування, отриманого через утруднення дихання. Б) В осіб, які отримували медичну допомогу, масштаб когнітивного дефіциту був вищим за біологічно підтверджених випадків COVID‑19 порівняно з підозрюваними. Планки похибок вказують стандартні похибки середніх значень.
Адаптовано за A. Hampshire et al., 2021

В осіб, які потребували госпіталізації без ШВЛ, рівень інтелекту знизився на 0,26 СВ. Респонденти, що перехворіли у себе вдома на легку форму COVID‑19, втратили в середньому 0,23 СВ. Для порівняння: інсульт призводить до погіршення інтелекту в середньому на 0,24 СВ.

Найбільших втрат коронавірус завдає здатностям до абстрактних логічних міркувань, планування і концентрації уваги. На додачу, відчутно погіршується вміння працювати із плоскими і тривимірними об’єктами.

Дослідники також вивчали можливий зв’язок між когнітивними порушеннями і часом, який минув із моменту захворювання. Вони проаналізували підгрупу осіб, які проходили тестування в різний час після виявлення перших симптомів COVID‑19 – ​від декількох тижнів до дев’яти місяців. Жодної закономірності виявлено не було. ​Це свідчить про те, що інтелект, який постраждав від коронавірусу, найімовірніше, не відновлюється з часом.

Висновки

Автори дослід­жен­ня наполягають на ретельнішому вив­ченні зниження інтелекту на тлі перенесеного COVID‑19. На їхню думку, за допомогою МРТ та інших методів необхідно надійно перевіряти дані щодо структурних змін у головному мозку, енцефалопатії, дрібних мозкових крововиливів, серйозних психологічних і психіатричних симптомів після одужання від COVID‑19.

Підготував Денис Соколовський

Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 3 (58) 2021 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

30.11.2023 Кардіологія Неврологія Психіатрія Терапія та сімейна медицина Антидепресанти в лікуванні пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями

19-22 жовтня в онлайн-форматі відбувся XXIV Національний конгрес кардіологів, який став важливою подією для медичної спільноти України. Під час заходу обговорювалися найактуальніші кардіологічні нозології сьогодення, а саме ішемічна хвороба серця, гострий коронарний синдром, дисліпідемія, серцева недостатність та інші важливі теми. Окрему увагу було зосереджено на суміжних спеціальностях, пов’язаних із кардіологією. Кандидат медичних наук, лікар-невролог поліклінічного відділення ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. М.Д. Стражеска НАМН України» (м. Київ) Іванна Леонідівна Ревенько представила доповідь «Антидепресанти в лікуванні пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями: призначати не можна відмінити. Де поставити кому?»....

30.11.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Інсульт і когнітивні порушення

29 жовтня щороку відзначається день боротьби з інсультом. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), інсульт посідає 2-ге місце в переліку причин смерті в усьому світі; уражає ≈6 000 000 людей щороку, в глобальному масштабі 70% інсультів і 87% смертельних випадків, пов’язаних з інсультом, а також скорочення тривалості життя, зумовлене інвалідністю, спостерігаються в країнах із низьким і середнім рівнем доходів населення. 22 вересня на XXIV Національному конгресі кардіологів України з доповіддю «Інсульт і когнітивні порушення» виступив завідувач інсультного центру МЦ «Універсальна клініка «Оберіг» (м. Київ), фундатор, засновник ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом» (м. Київ) Юрій Володимирович Фломін....

30.11.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Комплексні біорегуляційні препарати в реабілітаційному лікуванні соматичних, неврологічних і психоемоційних порушень

У листопаді відбулася науково-практична конференція «Реабілітація військових з кардіоцеребральними ураженнями, профілактика ускладнень», у якій взяли участь вітчизняні та зарубіжні фахівці, котрі обговорили проблеми психоневрологічної, фізичної реабілітації цивільних і військовослужбовців, сучасні аспекти нейрофармакології, інші питання....

22.11.2023 Кардіологія Неврологія Можливості лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом поза протоколом. Застосування додаткових лікарських засобів для пацієнтів із ГІІ: правові аспекти та підґрунтя, засноване на законах

Питання юридичної захищеності лікаря у відносинах «лікар – ​пацієнт», «лікар – ​адміністрація лікарні», «лікар – ​держустанови у структурі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ)» останнім часом набувають своєї актуальності. Це стосується практично всіх галузей медицини, в тому числі менеджменту гострого ішемічного інсульту (ГІІ). З огляду на побажання лікарів у червні відбулася науково-практична конференція «Нові горизонти в інсультології: лікуємо інсульт сучасно». У рамках заходу проведено засідання дискусійного клубу «Юридичні аспекти в наданні медичної допомоги пацієнтам із ГІІ», в якому взяли участь провідні інсультологи України й експерти робочої групи МОЗ із надання медичної допомоги хворим на ГІІ разом із професійними юристами в галузі медицини та фармації. Основна мета – ​допомогти лікарям-практикам бути юридично підкованими та впевненими у своїй юридичній безпеці, виконуючи лікарський обов’язок для досягнення першочергової мети – ​здоров’я пацієнта!...