Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 3 (58) 2021 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

5 Впровад­жен­ня міжнародних рекомендацій щодо ведення пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією у клінічну практику
А.В. Шатілло, к. мед. н., Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, м. Харків
9 Особливості діагностики й лікування вертиго та запаморочення
Д. мед. н., професорка Марина Анатоліївна Тріщинська Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ
13 Патогенетична терапія для дітей зі спінальною м’язовою атрофією в Україні: початок лікування
Завідувач кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (м. Київ), к. мед. н. Володимир Юрійович Мартинюк
15 Спастичність після інсульту та ботулінотерапія:  чи допоможе програма медичних гарантій?
К. мед. н., лікар-невролог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини Володимир Анатолійович Голик (КНП «Міська клінічна лікарня № 4» ДМР, м. Дніпро)
17 Баксоколін® – ​нейропротективна дія біоактивних речовин для когнітивної функції
18 Проблеми діагностики транзиторної ішемічної атаки
С.М. Стаднік, д. мед. н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
20 Нестероїдні протизапальні препарати: докази ефективності, факти, міфи
Д. мед. н., професорка, лікарка-ревматологиня МЦ «Клініка сучасної ревматології» Єлизавета Давидівна Єгудіна (м. Київ)
32 Рухові розлади: аспекти патогенетичної та симптоматичної терапії
35 Аналіз довгострокових результатів терапії алглюкозидазою альфа у пацієнтів із хворобою Помпе в реальних клінічних умовах
43 Можливості застосування бетагістину в лікуванні пацієнтів із периферичним вестибулярним запамороченням
45 Біль у спині та міофасціальний синдром: чому і як треба лікувати?
Завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, д. мед. н., професор Михайло Михайлович Орос
48 Психогенні рухові розлади: діагностичні критерії та особливості лікування тремору
Завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, д. мед. н., професор Михайло Михайлович Орос
54 Окрелізумаб: попередні результати піддослідження ENSEMBLE PLUS
56 Роль вальпроатів у лікуванні симптоматичної та рефрактерної епілепсії

ПСИХОТЕРАПІЯ

37 Реалии современной психотерапии: анализ и практика
Д.В. Русланов, к. мед. н., доцент кафедры физического воспитания, Харьковская государственная академия дизайна и искусств

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

22 Роль запалення у розвитку цереброваскулярних захворювань і порушень
Лікарка вищої категорії, завідувачка неврологічного відділення Олександрівської міської лікарні (м. Київ) Лариса Олександрівна Вакуленко
30 Погляд невролога та психіатра на зміни в діагностуванні й лікуванні пацієнтів під час пандемії COVID‑19
40 Соматично обтяжена резистентна депресія: тактика терапії
Д. мед. н., професорка кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ) Олена Олександрівна Хаустова
51 Зниження інтелекту після перенесеної коронавірусної хвороби