Інформаційне повідомлення щодо меланоми шкіри

15.10.2021

Меланома шкіри – злоякісна пухлина нейроектодермального походження (коди за Міжнародною класифікацією хвороб X перегляду C43, C41), що розвивається із трансформованих меланоцитів, що містяться переважно у шкірі. У сучасних епідеміологічних дослідженнях встановлено стрімке зростання захворюваності на меланому шкіри в різних країнах, у тому числі і в Україні. Згідно з даними Національного канцер-реєстру України (http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_22/PDF_E/38-39-mel.pdf), у 2019 р. загальна кількість випадків меланоми (код за МКХ-10 С43) у всіх вікових категоріях дорослих становила 3008; загальна кількість померлих – 877, частка тих, хто не прожив одного року після вперше виявленої меланоми – 9,4%. Захворюваність становить 8,4 на 100 тис. населення. Охоплено спеціальним лікуванням 91,7% первинних хворих. У 2020 р., за даними Національного інституту раку, захворюваність склала 6,1 на 100 тис. населення, частка осіб, які не прожили одного року після вперше виявленої меланоми (2019 р.), – 1,9%.

Частка пацієнтів з меланомою IV стадії, яка відповідає неоперабельній метастатичній меланомі (НММ), у тому числі з BRAF-мутацією, становить 5,1% (дані 2020 р.). Рівень охоплення лікуванням становить у середньому 91%. За даними Національного канцер-реєстру, прогнозований приріст захворюваності становить 3,3% щорічно.

Відкриті дані щодо поширеності BRAF-мутації в Україні не представлені. У світовій практиці частота BRAF-мутації у всіх пацієнтів із метастатичною меланомою оцінюється на рівні 45-50%, у деяких країнах варіює від 29 до 62%. Таким чином, в Україні можна припустити поширеність BRAF-мутації до 45%.

Відповідно до клінічних рекомендацій National Comprehensive Cancer Network, лікування меланоми на ранній стадії передбачає хірургічне висічення пухлини, а при нерезектабельних і метастатичних формах пацієнтам показане застосування тривалої системної медикаментозної терапії.

У 2020-2021 рр. проводилися інтерактивні семінари й опитування онкологів, дерматоонкологів, присвячені визначенню профілів пацієнтів, оцінюванню поточної практики лікування пацієнтів із метастатичною меланомою, у тому числі із BRAF-мутацією.

За підсумками дискусій і відповідей фахівців встановлено, що пацієнти з діагнозом НММ здебільшого не отримують попереднього лікування, при цьому конкретних супутніх захворювань не виділено. Попередній діагноз меланома визначається дерматологами: у 43,6% випадків – під час профілактичних оглядів, у 56,0% – при зверненні до дерматолога з метою діагностики новоутворення шкіри. У разі підозри на наявність злоякісного новоутворення пацієнт направляється до онколога для встановлення заключного діагнозу з визначенням стадії меланоми. Враховуючи часту наявність BRAF-мутації у пацієнтів з метастатичною меланомою (близько 45% випадків) і можливості призначення таргетної терапії, пацієнта направляють на визначення BRAF-мутації. Після підтвердження діагнозу застосовують різні терапевтичні опції.

Найпоширенішою практикою лікування пацієнтів із метастатичною меланомою у першій лінії є хіміотерапія (застосовується у 97% пацієнтів). Найчастіше використовується дакарбазин. Приблизно 3% пацієнтів призначають імунотерапію препаратом пембролізумаб, а також таргетну терапію препаратом вемурафеніб (поодинокі призначення). 

У другій лінії терапії зберігається таке саме співвідношення пацієнтів, які отримують лікування хіміо-, імунопрепаратами (пембролізумаб) та вемурафенібом. Як хіміотерапевтичні препарати застосовуються темозоломід (50% пацієнтів), дакарбазин (40% пацієнтів) та комбінація паклітаксел + карбоплатин (10% пацієнтів).

Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 6 (73) 2021 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

13.11.2023 Онкологія та гематологія Спадковий рак грудної залози з погляду онкохірургів і патоморфологів

У рамках першої секції конференції «Рак грудної залози. Майбутнє сьогодні» було висвітлено сучасні аспекти персоналізованого ведення пацієнток із раком грудної залози (РГЗ). Ключові теми секції включали сучасні підходи до патоморфологічної й молекулярно-генетичної діагностики, хірургічної тактики лікування РГЗ та лімфодисекції. ...

10.11.2023 Онкологія та гематологія Українці можуть пройти безкоштовні генетичні дослідження для лікування раку

Передові технології лікування раку в Україні стають доступнішими. Відтепер пацієнти з раком грудної залози та раком яєчника можуть замовити безоплатне тестування на виявлення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 у Медичній лабораторії CSD LAB....

09.11.2023 Онкологія та гематологія Передова променева терапія

Медичний центр «Клініка Мануфактура», як і багато інших передових лікарень України, прагне перенести кращий медичний досвід лікування раку в Україну, забезпечивши наших лікарів потужною сучасною технікою та умовами, що відповідають ефективному кваліфікованому лікуванню за міжнародними стандартами. ...

09.11.2023 Онкологія та гематологія Меланома шкіри. Принципи біопсії підозрілого пігментного ураження

За матеріалами настанови NCCN, версії 2.2023...