Огляд ефективності та безпеки левоцетиризину в лікуванні кропив’янки

30.08.2022

Стаття у форматі PDF

Левоцетиризин – антигістамінний препарат, ефективність якого доведена в разі як легкої, так і хронічної форми кропив’янки. Він характеризується швидшим початком дії та більшою її тривалістю, ніж багато інших доступних на ринку антигістамінних препаратів, і максимальним пригніченням індукованої гістаміном реакції, що відзначається протягом 2-4 год після введення препарату. Левоцетиризин також виявляє протизапальну дію в пацієнтів з алергічними розладами. Він не має клінічно значущого впливу на когнітивні та психомоторні функції, серцево-судинні параметри. Як препарат вибору левоцетиризин зазвичай добре переноситься дорослими, підлітками та дітьми з алергічними захворюваннями.

Кропив’янка є поширеним захворюванням шкіри, що часто призводить до зниження працездатності через стійкість клінічних симптомів, непередбачуваний перебіг і негативний вплив на якість життя [1]. Усунення виявлених етіологічних чинників та уникнення тригерів є першим кроком лікування [2]. Чимало досліджень продемонстрували, що основним медіатором, який бере участь у розвитку симптомів кропив’янки, є гістамін. У зв’язку з цим сучасні рекомендації розглядають пероральні антагоністи гістамінових рецепторів (H1‑антигістамінні препарати) як першу лінію терапії кропив’янки [3]. Завдяки зв’язку з гістаміновими рецепторами ці препарати запобігають утворенню уртикарних елементів на шкірі та розвитку свербежу. Тому на сьогодні першою лінією лікування кропив’янки є H1-антигістамінні препарати другого покоління [2].

Левоцетиризин є потужним селективним антагоністом Н1-рецепторів гістаміну й належить до Н1-антигістамінних препаратів другого покоління, що забезпечує високу ефективність дії [4] (рис. 1).

Рис. 1. Фармакологічна активність левоцетиризину

Рис. 1. Фармакологічна активність левоцетиризину
 

Терапевтичні властивості левоцетиризину

• Низка досліджень демонструє виражену антигістамінну активність левоцетиризину щодо пригнічення реактивності гістаміну.
• Левоцетиризин має швидкий початок дії та, що не менш важливо, забезпечує тривалу ефективність протягом 24 год (рис. 2).

Рис. 2. Частка пацієнтів із покращенням симптомів алергічного риніту та кропив’янки

Рис. 2. Частка пацієнтів із покращенням симптомів алергічного риніту та кропив’янки

♦ У дослідженні Schoepke та співавт. левоцетиризин порівняно з фексофенадином продемонстрував швидший початок дії (30-90 хв проти 2 год), коротший час досягнення максимального ефекту (3-4 проти 3-6 год) і більшу тривалість дії (щонайменше 24 год проти близько 12 год) щодо впливу на висип, запалення та свербіж [5].

♦ У порівняльному дослідженні ефективності левоцетиризин давав змогу досягти суттєвого зменшення симптомів сезонного алергічного риніту вже в першу годину після застосування порівняно з 3 год, що потрібні для дії дезлоратадину. Крім того, через 24 год після першої дози та безпосередньо перед прийомом другої зменшення симптомів було значно кращим у пацієнтів, які отримували левоцетиризин, порівняно з дезлоратадином [4].

• Левоцетиризин чинить сприятливий вплив на загальну вираженість ознак і симптомів кропив’янки й алергічного риніту.

♦ У дослідженні Fang і співавт. левоцетиризин продемонстрував відчутне зменшення симптомів алергічного риніту та кропив’янки; близько 75% пацієнтів з АР і 80% пацієнтів із кропив’янкою повідомили про повне або помітне покращення окремих симптомів [3].

• Левоцетиризин забезпечує високу ефективність щодо зменшення симптомів кропив’янки в дітей [6].

♦ Зменшує на 60% кількість епізодів кропив’янки у дітей з атопією.

♦ Нівелює прояви загострень супутньої кропив’янки в дітей з атопічним дерматитом.

• Левоцетиризин характеризується вищою ефективністю та тривалішою дією, ніж фексофенадин і дезлоратадин, щодо інгібування індукованого гістаміном утворення пухирів [4].

• Левоцетиризин продемонстрував більш виражене покращення симптомів (свербежу, кількості пухирів, максимального розміру пухирів), ніж біластин, у пацієнтів із хронічною спонтанною кропив’янкою [7] (рис. 3).

Рис. 3. Зміна загального рахунку симптомів та окремих симптомів кропив’янки на тлі лікування левоцетиризином і біластином

Рис. 3. Зміна загального рахунку симптомів та окремих симптомів кропив’янки на тлі лікування левоцетиризином і біластином

• Збільшення дози левоцетиризину до 4 разів є ефективним і безпечним щодо серцево-судинних подій у хворих на кропив’янку, які важко піддаються лікуванню [8].

• Левоцетиризин відіграє важливу роль у покращенні якості життя пацієнтів із кропив’янкою, демонструючи помітне покращення дерматологічного індексу якості життя (DLQI) [4].

• Левоцетиризин характеризується хорошим профілем безпеки та переносимості [4].

♦ Має невеликий об’єм розподілу, що забезпечує підвищену безпеку завдяки його незначному проходженню крізь гематоенцефалічний бар’єр і низькому зв’язку з відповідними церебральними рецепторами.

♦ Фармакокінетичні властивості левоцетиризину майже на змінюються при одночасному прийомі з іншими препаратами. Клінічні випробування не продемонстрували жодних змін із боку пам’яті, уваги та моторики на тлі прийому препарату.

♦ Безпека левоцетиризину підтверджується відсутністю ­кардіотоксичних ефектів і легким характером відомих побічних реакцій (утома, головний біль, запаморочення та сухість у роті) під час лікування, котрі загалом не впливають на самопочуття пацієнта навіть у разі тривалого прийому препарату.

Стаття друкується в скороченні.

Prasad G. et al. Levocetirizine – one of the most effective antihistamines in urticaria. International Journal of Scientific Study. 2021 May; 9 (2): 16-21.

Переклала з англ. Наталя Александрук

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 7-8 (524-525), 2022 р.

 

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Алергія та імунологія

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...

21.04.2024 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Ехінацея Композитум С – ​багатокомпонентна дія на імунну систему

Організм людини – ​це складна жива система, функціонування якої визначається безліччю змінних і задіює величезну кількість механізмів. Зовнішні і внутрішні чинники здатні порушувати регуляцію її діяльності. Однак є механізми, які допомагають ефективно усувати «поломки» в організмі і нормалізувати його стан. Така здатність має назву біорегуляції. Основою біорегуляційної медицини є комплексні біорегуляційні препарати, серед яких одним із найвідоміших є Ехінацея Композитум С. ...

21.04.2024 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Гострий риносинусит

Проблема гострих запальних захворювань верхніх дихальних шляхів (ВДШ), гострого риносинуситу (ГРС) зокрема, є однією з найактуальніших у сучасній клінічній медицині. Останніми роками спостерігають зростання частоти захворювань носа і приносових пазух, що проявляється збільшенням як абсолютних (захворюваності та поширеності), так і відносних (частка в структурі оториноларингологічної патології) показників. В Україні поширеність гострих ринітів, риносинуситів та ринофарингітів сягає 489,9 випадку на 10 тис. населення, а захворюваність – ​5-15 випадків на 1 тис. населення залежно від сезону. Такі хворі становлять 60-65% амбулаторних пацієнтів лікарів-отоларингологів. Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги (УКПМД) призначений забезпечити організацію надання медичної допомоги пацієнтам із ГРС на всіх етапах медичної допомоги для своєчасного виявлення, профілактики та лікування ГРС. ...