Європейський вектор розвитку української онкологічної галузі

14.01.2023

Агресія росії проти України значно змінила інформаційний ландшафт як світового, так і українського медійного простору. Саме тому досить часто важливі події залишаються на зворотному боці медалі, над дизайном якої сьогодні активно працюють Збройні Сили України. Водночас євроінтеграційні процеси, спрямовані на здобуття цивілізованого майбутнього, які значно активізувались після надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, часто залишаються поза суспільною увагою. 

Відомо, що основним критерієм європейських стандартів є якість і тривалість життя людини. Саме тому питання удосконалення системи охорони здоров’я для досягнення європейських стандартів забезпечення рівного доступу громадян до високоякісної медичної допомоги обговорювались при зустрічі віце-прем’єрки з питань євроінтеграції О. Стефанішиної, народного депутата України, голови комісії з радіаційного захисту населення України, академіка О. Копиленка та голови наукової ради з проблем «Злоякісні новоутворення» НАН України, академіка В. Чехуна.

В Україні злоякісні новоутворення спричиняють 13,4% усіх випадків смерті та 25,0% – інвалідизації населення. У зв’язку зі смертністю від раку населення України щорічно втрачає понад 270 тисяч людино-років життя у працездатному віці. Наслідки онкологічних захворювань виходять далеко за межі медичної проблеми і негативно впливають на соціальний та економічний розвиток країни. Чільне місце у зустрічі із віце-прем’єркою О. Стефанішиною зайняв аналіз академіком В. Чехуном європейського досвіду у протираковій боротьбі, його адаптація до сучасних реалій в Україні та звернення президента Європейської організації інститутів раку (ОЕСІ) T. Philip щодо спільних зусиль на шляху імплементації європейських норм і стандартів в українську онкологічну галузь.

Учасники зустрічі підтвердили необхідність поглиблення міжвідомчої координації та посилення спільних зусиль, які сприятимуть реалізації плану України на шляху вступу до ЄС.

За інформацією Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України та Пресслужби НАН України

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 5 (78) 2022 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

27.05.2024 Онкологія та гематологія Супровідна терапія в онкології

Протягом останніх років прогрес у клінічній онкології, який супроводжувався покращенням виживаності пацієнтів та досягненням тривалих ремісій захворювань, парадоксально сприяв появі нових синдромів, що стали наслідками побічних ефектів (ПЕ) успішної протипухлинної терапії. Це питання активно обговорювалося провідними фахівцями у рамках науково-практичної конференції «Терапія супроводу в онкології», яка відбулася 4 квітня....

23.05.2024 Онкологія та гематологія Роль імуногенності пухлини у персоналізованій терапії раку грудної залози

Рак грудної залози (РГЗ) залишається одним з найпоширеніших видів раку у жінок у світі та однією з провідних причин смерті, пов’язаної з онкологічними захворюваннями. Незважаючи на досягнутий прогрес у розробленні нових терапевтичних підходів, резистентність до лікування та несприятливий прогноз у деяких підгрупах пацієнток залишаються серйозною проблемою....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Набута гемофілія А: від клінічної картини до персоналізованої гемостатичної терапії

У статті розглядаються сучасні підходи до діагностики та лікування набутої гемофілії А (НГА) з акцентом на персоналізовану гемостатичну терапію з урахуванням індивідуальної варіабельності клінічної картини, тяжкості перебігу, активності інгібіторів і відповіді на лікування....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Гендерна нерівність в українській хірургії

Команда проєкту «SurgFem: Хірургині для хірургинь» від Global Medical Knowledge Alliance (GMKA) презентувала результати дослідження гендерної рівності в українській хірургії. За результатами 80% лікарок чули, що хірургія не для них, тільки через їхню стать, а 55% опитаних зазнавали домагань з боку колег....