Європейський вектор розвитку української онкологічної галузі

14.01.2023

Агресія росії проти України значно змінила інформаційний ландшафт як світового, так і українського медійного простору. Саме тому досить часто важливі події залишаються на зворотному боці медалі, над дизайном якої сьогодні активно працюють Збройні Сили України. Водночас євроінтеграційні процеси, спрямовані на здобуття цивілізованого майбутнього, які значно активізувались після надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, часто залишаються поза суспільною увагою. 

Відомо, що основним критерієм європейських стандартів є якість і тривалість життя людини. Саме тому питання удосконалення системи охорони здоров’я для досягнення європейських стандартів забезпечення рівного доступу громадян до високоякісної медичної допомоги обговорювались при зустрічі віце-прем’єрки з питань євроінтеграції О. Стефанішиної, народного депутата України, голови комісії з радіаційного захисту населення України, академіка О. Копиленка та голови наукової ради з проблем «Злоякісні новоутворення» НАН України, академіка В. Чехуна.

В Україні злоякісні новоутворення спричиняють 13,4% усіх випадків смерті та 25,0% – інвалідизації населення. У зв’язку зі смертністю від раку населення України щорічно втрачає понад 270 тисяч людино-років життя у працездатному віці. Наслідки онкологічних захворювань виходять далеко за межі медичної проблеми і негативно впливають на соціальний та економічний розвиток країни. Чільне місце у зустрічі із віце-прем’єркою О. Стефанішиною зайняв аналіз академіком В. Чехуном європейського досвіду у протираковій боротьбі, його адаптація до сучасних реалій в Україні та звернення президента Європейської організації інститутів раку (ОЕСІ) T. Philip щодо спільних зусиль на шляху імплементації європейських норм і стандартів в українську онкологічну галузь.

Учасники зустрічі підтвердили необхідність поглиблення міжвідомчої координації та посилення спільних зусиль, які сприятимуть реалізації плану України на шляху вступу до ЄС.

За інформацією Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України та Пресслужби НАН України

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 5 (78) 2022 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Гепатоцелюлярна карцинома

Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК) – злоякісне новоутворення в печінці, що розвивається з гепатоцитів. Рання діагностика і початок лікування пацієнтів із ГЦК запобігає виникненню тяжких ускладнень і покращує якість життя пацієнтів. Медична допомога пацієнтам із ГЦК потребує міждисциплінарної співпраці та інтегрованого ведення хворих мультидисциплінарною командою фахівців, яка займається або спеціалізується на злоякісних новоутвореннях печінки. Саме цьому сприятимуть положення Стандарту медичної допомоги «Гепатоцелюлярна карцинома»....

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія Терапія та сімейна медицина Рак шийки матки. Сучасні рекомендації щодо скринінгу

Традиційно січень є місяцем обізнаності про рак шийки матки (РШМ) – однієї з найпоширеніших патологій у структурі онкогінекологічних захворювань. Протягом цього місяця світ забарвлюється в палітру бірюзового та білого з метою привернення уваги громадськості до проблеми РШМ. ...