Клінічні настанови з лікування інсульту: оновлення, сучасні можливості та виклики

21.03.2023

Стаття у форматі PDF

Інсульт є одним із найпоширеніших захворювань та основною причиною інвалідності серед дорослого населення у світі. Швидке зростання кількості публікацій із результатами клінічних досліджень потребує змін способів розроблення та оновлення ресурсів із доказової медицини, зокрема клінічних настанов. Пропонуємо до вашої уваги огляд статті C. English et al. «Living clinical guidelines for stroke: updates, challenges and opportunities» видання Med J Aust (2022 Jun 6; 216 (10): 510‑514), у якій висвітлено останні оновлення настанов щодо лікування інсульту, створених експертами Національного фонду інсульту Австралії (National Stroke Foundation of Australia) та низки провідних австралійських і новозеландських університетів.

За оцінками експертів, серед населення Австралії загальна кількість випадків інсульту щороку досягає 27 тис., тобто інсульт трапляється що 19 хвилин (Deloitte Access Economics, Stroke Foundation, 2020). Тож клініцисти відчувають гостру потребу в актуальних практичних рекомендаціях щодо надання допомоги в разі інсульті.

Національна рада з охорони здоров’я та медичних досліджень (NHMRC) періодично оновлює Австралійські клінічні рекомендації щодо інсульту. Проте проблема традиційних циклів оновлення настанов, які охоплюють рекомендації на підставі найякісніших доступних на момент публікації доказів, полягає в тому, що ці настанови можуть швидко «застарівати». Так, 2017 року рекомендації з інсульту були опубліковані за допомогою онлайн-платформи MAGICapp, а вже наступного року Національний фонд інсульту Австралії отримав фінансування для тестування так званої living-моделі («живої моделі») настанов для лікування інсульту. Це був перший досвід застосу­вання такої моделі не лише в Австралії, але й у світі.

Living-модель

Living-модель настанов – ​це рекомендації, які розмі­щені на онлайн-платформі та постійно оновлюються в міру появи нових доказових даних. Власне, для користувача доступні можливості перегляду історії оновлень і всіх попередніх версій кожної рекомендації для повної прозорості, а також зберігання останнього оновленого поточного їх варіанта. З моменту опублікування настанов щодо лікування інсульту 2017 року в них з’явилося 35 нових або оновлених рекомендацій. 

Також подібні living-моделі настанов розроблено щодо лікування пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД), COVID‑19 та для підтримки здоров’я матерів і ново­народжених.

У таблиці наведено основні оновлення рекомендацій щодо лікування пацієнтів з інсультом, які ­розроблено протягом останніх чотирьох років для забезпечення їх сучас­ності й актуальності. Важливо, що не було випадків зміни сили рекомендацій убік зменшення.

Таблиця. Порівняння нових та оновлених сильних рекомендацій щодо лікування пацієнтів з інсультомТаблиця. Порівняння нових та оновлених сильних рекомендацій щодо лікування пацієнтів з інсультом

Адаптовано за C. English et al., 2022.

Ключовою перевагою living-моделі настанов є можливість швидкого оновлення рекомендацій у відповідь на появу нових доказів. Як приклад, результати випробування, яке демонструє безпеку та ефективність тромболізису впродовж перших 9 год після початку гострого інсульту були опубліковані у травні 2019 р., а невдовзі після цього – ​систематичний огляд та метааналіз індивідуальних даних пацієнтів (Ma et al., 2019; Campbell et al., 2019). Зважаючи на значущість даних щодо терапії, яка дає змогу врятувати життя, вже до листопада 2019 р. оновлені рекомендації пройшли процес розробки, аналізу і громадських консультацій, після чого були схвалені NHMRC та опубліковані; цей процес тривав менш ніж 6 міс.

Висновки

Автори зазначають, що наразі важко оцінити ­прямий вплив швидких оновлень настанов. Зокрема, було підраховано, що завдяки оновлюваним рекомендаціям приблизно 320 австралійців щороку ­можна врятувати від перед­часної смерті або інвалідності, спричинених тяжким інсультом. Living-моделі настанов відіграють значну роль у прискоренні місцевих і загально­державних системних змін щодо менеджменту цієї популяції.

Надалі планується робота з кількісного ­визначення впливу, зокрема потенційного економічного ефекту і рентабельності інвестицій у living-настанови порівняно з традиційними. Початковий досвід свідчить, що витрати на оновлення рекомендацій із лікування пацієнтів з інсультом що п’ять років та витрати на living-моделі, ймовірно, будуть порівнянними. Хоча останні забезпечують значні переваги щодо збільшення довіри, полегшення доступу до настанов та застосування їх на практиці.

Підготувала Ольга Загора

Оригінальний текст документа читайте на сайті https://informme.org.au

Тематичний номер «Інсульт» №1 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

20.05.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Рекомендації Американської діабетичної асоціації (2024) в парадигмі новітніх стандартів терапії хворих на цукровий діабет

Загальновідомо, що підходи до терапії цукрового діабету (ЦД) швидко трансформуються, адже продовжують з’являтися нові клінічні дослідження, модифікуються технології та методи лікування, які можуть покращити здоров’я, а також якість життя хворих на ЦД. Зі щорічними оновленнями з 1989 року Американська діабетична асоціація (ADA) протягом тривалого часу є лідером у створенні рекомендацій, що відображають найсучасніший стан у цій галузі [1]....

20.05.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм ведення пацієнтів із головним болем

Головний біль (ГБ) – один із найпоширеніших розладів нервової системи, а також одна з найчастіших скарг на прийомі в сімейного лікаря, оскільки переважно він опікується такими пацієнтами. Через значну різноманітність видів ГБ верифікація діагнозу та призначення адекватної терапії можуть бути складними, тому важливо чітко розуміти алгоритм діагностики й лікування цієї патології. ...

20.05.2024 Неврологія Метеорологічні фактори та біль: потенційні механізми та можливості впливу

Одним із багатьох факторів навколишнього середовища, який може впливати на здоров’я та добробут людини, є зміна погодних умов. Сьогодні існує значна кількість наукових спостережень, що досліджують потенційну роль погоди на появу чи підвищення чутливості до болю. Така інформація може допомогти лікарям планувати ефективне лікування метеозалежних пацієнтів із больовими станами, а хворим – ​підтримувати якість повсякденної діяльності....

16.05.2024 Неврологія Психіатрія Лікування пацієнтів із негативними симптомами шизофренії: персоніфіковані підходи

За матеріалами Науково-практичної конференції «Психіатрія, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисциплінарні питання сучасності» (22‑23 березня 2023 р.) ...