Клінічні настанови з лікування інсульту: оновлення, сучасні можливості та виклики

21.03.2023

Стаття у форматі PDF

Інсульт є одним із найпоширеніших захворювань та основною причиною інвалідності серед дорослого населення у світі. Швидке зростання кількості публікацій із результатами клінічних досліджень потребує змін способів розроблення та оновлення ресурсів із доказової медицини, зокрема клінічних настанов. Пропонуємо до вашої уваги огляд статті C. English et al. «Living clinical guidelines for stroke: updates, challenges and opportunities» видання Med J Aust (2022 Jun 6; 216 (10): 510‑514), у якій висвітлено останні оновлення настанов щодо лікування інсульту, створених експертами Національного фонду інсульту Австралії (National Stroke Foundation of Australia) та низки провідних австралійських і новозеландських університетів.

За оцінками експертів, серед населення Австралії загальна кількість випадків інсульту щороку досягає 27 тис., тобто інсульт трапляється що 19 хвилин (Deloitte Access Economics, Stroke Foundation, 2020). Тож клініцисти відчувають гостру потребу в актуальних практичних рекомендаціях щодо надання допомоги в разі інсульті.

Національна рада з охорони здоров’я та медичних досліджень (NHMRC) періодично оновлює Австралійські клінічні рекомендації щодо інсульту. Проте проблема традиційних циклів оновлення настанов, які охоплюють рекомендації на підставі найякісніших доступних на момент публікації доказів, полягає в тому, що ці настанови можуть швидко «застарівати». Так, 2017 року рекомендації з інсульту були опубліковані за допомогою онлайн-платформи MAGICapp, а вже наступного року Національний фонд інсульту Австралії отримав фінансування для тестування так званої living-моделі («живої моделі») настанов для лікування інсульту. Це був перший досвід застосу­вання такої моделі не лише в Австралії, але й у світі.

Living-модель

Living-модель настанов – ​це рекомендації, які розмі­щені на онлайн-платформі та постійно оновлюються в міру появи нових доказових даних. Власне, для користувача доступні можливості перегляду історії оновлень і всіх попередніх версій кожної рекомендації для повної прозорості, а також зберігання останнього оновленого поточного їх варіанта. З моменту опублікування настанов щодо лікування інсульту 2017 року в них з’явилося 35 нових або оновлених рекомендацій. 

Також подібні living-моделі настанов розроблено щодо лікування пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД), COVID‑19 та для підтримки здоров’я матерів і ново­народжених.

У таблиці наведено основні оновлення рекомендацій щодо лікування пацієнтів з інсультом, які ­розроблено протягом останніх чотирьох років для забезпечення їх сучас­ності й актуальності. Важливо, що не було випадків зміни сили рекомендацій убік зменшення.

Таблиця. Порівняння нових та оновлених сильних рекомендацій щодо лікування пацієнтів з інсультомТаблиця. Порівняння нових та оновлених сильних рекомендацій щодо лікування пацієнтів з інсультом

Адаптовано за C. English et al., 2022.

Ключовою перевагою living-моделі настанов є можливість швидкого оновлення рекомендацій у відповідь на появу нових доказів. Як приклад, результати випробування, яке демонструє безпеку та ефективність тромболізису впродовж перших 9 год після початку гострого інсульту були опубліковані у травні 2019 р., а невдовзі після цього – ​систематичний огляд та метааналіз індивідуальних даних пацієнтів (Ma et al., 2019; Campbell et al., 2019). Зважаючи на значущість даних щодо терапії, яка дає змогу врятувати життя, вже до листопада 2019 р. оновлені рекомендації пройшли процес розробки, аналізу і громадських консультацій, після чого були схвалені NHMRC та опубліковані; цей процес тривав менш ніж 6 міс.

Висновки

Автори зазначають, що наразі важко оцінити ­прямий вплив швидких оновлень настанов. Зокрема, було підраховано, що завдяки оновлюваним рекомендаціям приблизно 320 австралійців щороку ­можна врятувати від перед­часної смерті або інвалідності, спричинених тяжким інсультом. Living-моделі настанов відіграють значну роль у прискоренні місцевих і загально­державних системних змін щодо менеджменту цієї популяції.

Надалі планується робота з кількісного ­визначення впливу, зокрема потенційного економічного ефекту і рентабельності інвестицій у living-настанови порівняно з традиційними. Початковий досвід свідчить, що витрати на оновлення рекомендацій із лікування пацієнтів з інсультом що п’ять років та витрати на living-моделі, ймовірно, будуть порівнянними. Хоча останні забезпечують значні переваги щодо збільшення довіри, полегшення доступу до настанов та застосування їх на практиці.

Підготувала Ольга Загора

Оригінальний текст документа читайте на сайті https://informme.org.au

Тематичний номер «Інсульт» №1 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

16.06.2024 Неврологія Ревматологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Біль у спині: ключові ревматологічні знахідки

Біль у спині є поширеною медичною проблемою, яка може значно знижувати якість життя пацієнта. Цей стан має широку етіологію, включаючи дегенеративні, вроджені, запальні захворювання хребта, наслідки перенесених травм тощо. Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) широко використовуються для полегшення болю та запалення у таких випадках. На науково-практичній конференції «Травма та її наслідки. Пошкодження та захворювання хребта. Досягнення та перспективи», яка відбулася на початку весни, доповідь «Біль у спині: ключові ревматологічні знахідки» представила керівник навчального центру Інститут ревматології, доктор медичних наук, професор Єлизавета Давидівна Єгудіна...

16.06.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Ендокринологія Хронічні ускладнення цукрового діабету: чи можемо ми зробити більше?

21 березня в рамках II Міжнародної школи «Сучасний лікар: від теорії до практики» професор кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, лікар-ендокринолог вищої категорії, доктор медичних наук Вікторія Олександрівна Сергієнко представила доповідь, присвячену хронічним ускладненням цукрового діабету (ЦД). Зокрема, було акцентовано увагу на причинах розвитку діабетичної полінейропатії (ДП), розглянуто клінічні варіанти цього ускладнення, діагностичні підходи та основні принципи лікування. Пропонуємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – відповідь»....

16.06.2024 Кардіологія Неврологія Терапія та сімейна медицина Застосування холіну альфосцерату при лікуванні гіпертензивної енцефалопатії: нейропротекція та покращення когнітивних функцій

Артеріальна гіпертензія (АГ) є провідним фактором ризику серцево-судинних захворювань та смерті від усіх причин у всьому світі. Глобальна поширеність АГ зростає насамперед через старіння популяції та несприятливий спосіб життя (низький рівень фізичної активності, споживання значної кількості натрію, низької – ​калію). Особливо значне зростання поширеності АГ спостерігається в країнах низького та середнього рівнів достатку. Незважаючи на активну просвітницьку роботу, обізнаність пацієнтів щодо питань АГ і контроль цієї хвороби залишаються незадовільними (Mills K.T. et al., 2020). Підраховано, що лише 45,6% осіб з АГ знають про наявність у себе цієї хвороби, тільки 36,9% отримують лікування і лише 13,8% досягають контролю артеріального тиску (АТ) (Mills K.T. et al., 2016)....

15.06.2024 Неврологія Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Риногенний головний біль: проблема та рішення

19-20 березня в онлайн-форматі відбувся освітній захід «Академія сімейного лікаря», в рамках якого доцент кафедри отоларингології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), лікар-отоларинголог вищої категорії, доктор медичних наук, професор Юлія Валеріївна Дєєва представила до уваги слухачів доповідь, де розглянула особливості ведення хворих із риногенним головним болем....