Всеукраїнська освітня платформа «Школа сучасної онкології» – навчальні програми, адаптовані до майбутнього

31.03.2023

https://oncoschool.org.ua

Наша наука така велика, що цілого життя

для її вивчення недостатньо.

Гіппократ

Поліпшення доступу до якісної онкологічної допомоги потребує не тільки сучасних лікарень, препаратів і спеціального обладнання, а й безпосередньо залежить від медичного персоналу, який займається лікуванням раку. Медичні працівники є найціннішим активом та основним інструментом для покращення результатів лікування онкологічних пацієнтів. Лікар є сполучною ланкою між наукою, знаннями й ефективними діями, необхідними для діагностики, лікування та догляду за хворими. Тож не дивно, що підготовка медичних кадрів є головним стратегічним компонентом системи охорони здоров’я більшості країн.

Сьогодні очевидно, що в Україні необхідно зосередити увагу на підготовці кваліфікованих і мотивованих лікарів нового покоління, які не відстають у професійному розвитку від своїх європейських колег та здатні до міждисциплінарного командного підходу в лікуванні раку.

В останні десятиліття безпрецедентна швидкість розвитку нових наук і технологій призвела до появи численних онкологічних професій, спеціальностей та підспеціальностей із відповідними програмами підготовки. Сьогодні для лікування онкологічного хворого може знадобитися участь лікарів різних спеціальностей: хірургічних і клінічних онкологів, радіологів, променевих терапевтів, фахівців із ядерної медицини, патологів, молекулярних біологів. В останні роки радикальні зміни в онкологічній практиці були пов’язані з підвищенням ролі нових медичних спеціальностей – лікарів з догляду за хворими, які надають паліативну допомогу та підтримуючу терапію, геріатричних онкологів, психоонкологів. Залежно від виду раку у лікуванні можуть брати участь кардіологи, гастроентерологи, урологи, пульмонологи, дерматологи, панкреатологи, нефрологи, гематологи, гепатологи, гінекологи, неврологи, геріатричні та дитячі онкологи. Всі ці фахівці є рушійною силою системи охорони здоров’я та мають вирішальне значення для забезпечення пацієнтів якісною допомогою. У процес надання допомоги хворим на рак інтегровано також лікарів первинної медико-санітарної допомоги, чия роль є критично важливою для забезпечення профілактики, скринінгу, ранньої діагностики, а також спостереження за пацієнтами після завершення лікування та ведення їх наприкінці життя.

Виживаність при багатьох видах раку справді можна поліпшити, якщо використовувати мультимодальний підхід до протипухлинної терапії. Консиліум, що є запорукою стандарту якості лікування, має складатися з лікарів різних спеціальностей, які працюють разом для оцінки, планування й керування доглядом за хворими на рак. Відсутність такого інструменту в лікувальному закладі може призвести до нераціонального розподілу ресурсів, затягування початку терапії та неправильного лікування, що негативно вплине на якість життя пацієнтів і результат захворювання. Як зазначено в Європейському кодексі протиракової практики (2020), кожен онкологічний хворий повинен мати право на отримання допомоги з боку спеціалізованої міждисциплінарної команди (https://www.europeancancer).

Взаємодія експертів різних медичних спеціальностей з різним професійним досвідом, метою яких є лікування хворих з онкологічним діагнозом, – основний принцип сучасної онкології. Оскільки лікування пацієнтів стає все складнішим, лікарі різних медичних дисциплін повинні не тільки тісно співпрацювати, а й добре знати основи фундаментальної та практичної онкології. Це потребує розроблення принципово нових міждисциплінарних навчальних програм.

Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (2010), мультидисциплінарна освіта у широкому розумінні становить собою педагогічний підхід до викладання та навчання, що сприяє спільній роботі двох або більше медичних працівників. Це визначення повністю відповідає підготовці членів команди з лікування раку.

Існує велика різноманітність методів викладання та навчання, що використовуються для реалізації подібних програм, та інтерес до них у всьому світі продовжує зростати. Проте головною тезою є забезпечення безперервного процесу професійного розвитку, який полягає у здобутті, підтримці та документуванні набутих знань і навичок.

Міждисциплінарна програма навчання лікарів найбільш актуальним питанням клінічної онкології складна. Нові потреби післядипломної освіти онкологічних кадрів диктують необхідність навчання фундаментальним і практичним питанням онкології, навичкам цифрової медицини, роботі зі штучним інтелектом, розуміння основ геноміки та персоналізованої медицини. На сучасному етапі розвитку медицини програма повинна включати питання цифровізації, оскільки ці зміни в охороні здоров’я революціонізували лікування раку.

Так, були створені алгоритми на основі штучного інтелекту, що дозволяють прогнозувати та підвищувати ефективність програм скринінгу. На основі машинного навчання та патологічної діагностики раку за рахунок інтеграції геномних даних підвищено точність радіологічної діагностики. Завдяки впровадженню методів секвенування нового покоління (NGS) й оцінки мегаданих за допомогою методів біоінформатики змінено стратегії лікування онкологічних хворих.

Крім революційного спрямування цифрової медицини, ще одна глибока трансформація, що відбувається у сфері онкологічної освіти, полягає у збільшенні доступності для лікарів програм дистанційного навчання. Для такої форми навчання, яка швидко стала традиційною у всьому світі, використовуються освітні онлайн-заходи, вебінари, презентації й електронні матеріали, вебтрансляції, а також змішане гібридне (фізичне/віртуальне) навчання. Онлайн-вебінари для практикуючих лікарів найчастіше складаються із всебічного аналізу складних і цікавих клінічних прикладів. Формат передбачає активну участь аудиторії в їх обговоренні. Такі регулярні зустрічі допомагають молодим фахівцям на початку кар’єри допустити якнайменше помилок, а онкологам з багаторічним досвідом роботи зіставити свої погляди на лікування хворих з думкою колег з інших медичних центрів. Успішним прикладом такого виду навчання в Україні є проєкт «Як я лікую», який об’єднав навколо проблеми гастроінтестинального раку вже близько 700 онкологів (http://www.gicancerexpert.com.ua).

Ключовою потребою віртуальної освіти має бути забезпечення якості навчальних програм відповідно до сучасного передового досвіду. Для цього потрібна акредитація провайдерів і програм дистанційного навчання в галузі онкології, яка в Україні починає впроваджуватися центром тестування Міністерства охорони здоров’я.

У країнах Європейського Союзу акредитацію постачальників безперервної медичної освіти (НМО) надає Європейська рада з акредитації онкології (ACOE), яка є однією з чотирьох європейських рад з акредитації фахівців (ESAB), визнаних UEMS. Акредитацію ACOE одержують провайдери найвищого рівня якості освіти (acoe.europeancancer.org).

У країнах Євросоюзу давно існує та активно розвивається практика стипендій для молодих онкологів. Наприклад, Міжнародна протиракова спілка (UICC) забезпечує короткострокове міжнародне навчання фахівців, які працюють у всіх аспектах боротьби з раком. Воно включає індивідуальні чи колективні віртуальні зустрічі з провідними експертами для отримання технічних знань та індивідуальних рекомендацій.

Стипендії, засновані 1962 р., є однією з найдавніших та найавторитетніших програм Міжнародної протиракової спілки. Мета цієї програми залишається незмінною протягом багатьох десятиліть: зміцнити кадровий потенціал у галузі боротьби з раком, сприяючи обміну знаннями, досвідом і технічними навичками у профілактиці, ранньому виявленні, діагностиці, лікуванні та паліативній допомозі.

Подібний проєкт під назвою «Покоління лідерів» реалізується в Євросоюзі з ініціативи Європейського товариства медичної онкології (ESMO). Ця програма дає молодим талановитим спеціалістам можливість узяти участь в інтенсивному курсі навчання, який допомагає їм розвинути свої навички, щоб у майбутньому обійняти керівні посади в онкології. З 2016 р. програму завершили понад 130 випускників, а нові учасники розпочнуть навчання цього року.

Навчальна платформа World Cancer Report Updates, яку також підтримує ESMO, пропонує лікарям усіх спеціальностей, залучених до лікування онкологічних пацієнтів, безкоштовний доступ до навчальних матеріалів, що ґрунтуються на обраному контенті зі Світового звіту Міжнародного агентства з вивчення раку (IARC, 2020), а також останніх досягненнях у галузі досліджень з профілактики раку. Спільно розроблені вебінари ESMO-IARC дозволяють отримати уявлення про поточний стан і майбутній розвиток скринінгу раку різних локалізацій.

Такі стипендії та проєкти також дають змогу налагодити співпрацю між онкологічними установами різних країн і створювати віртуальні мережі для практичного навчання молодих спеціалістів.

Одним із загальновизнаних успішних методів післядипломної освіти лікарів є клінічне навчання за допомогою Європейських віртуальних довідкових мереж (ERN). Вони були створені Європейською комісією у 2017 р., щоб полегшити обговорення складних захворювань (включаючи рідкісні види раку), які вимагають спеціалізованого лікування та ресурсів. Ці мережі були високо оцінені онкологічним співтовариством як успішні приклади мультидисциплінарного обговорення складних і рідкісних хвороб з метою вироблення оптимального плану лікування пацієнтів в епоху цифрових технологій. ERN стали прикладом того, як можна покращити співпрацю в галузі охорони здоров’я у всій Європі.

У рамках віртуальних довідкових мереж можуть активно використовуватися подкасти. Мета подкасту – навчати й інформувати. Це не заміна професійної медичної освіти і не засіб для використання в діагностиці або лікуванні конкретних хворих, однак це один із способів донести до слухачів думку відомого фахівця, яка ґрунтується на його досвіді.

Таким чином, у всьому світі форми післядипломної медичної освіти постійно вдосконалюються, проте основним принципом сучасної освіти є її якість та безперервність. Недарма девіз одного з конгресів ASCO – «Я обираю навчання, а не знання. Знання – це запорошена книга, що стоїть на полиці у бібліотеці».

Для ефективного безперервного професійного розвитку лікарів України, які беруть участь у лікуванні раку, нами, співробітниками однієї з найстаріших кафедр онкології в країні, було створено Всеукраїнську освітню платформу «Школа сучасної онкології» (oncoschool.org.ua). Її метою стала реалізація цілісної програми безперервної післядипломної освіти лікарів на основі міждисциплінарної взаємодії та з урахуванням індивідуального підходу до здобуття знань (персоналізована освіта). Завдання Школи сучасної онкології повністю збіглися з нещодавно прийнятим Європейським планом боротьби з раком та новою Європейською освітньою ініціативою «Грамотність у питаннях здоров’я для профілактики та лікування онкологічних захворювань».

Професор Іван Михайлович Воронцов (1904-1986). У 1946 році створив кафедру онкології, яка з 1956 року перебувала у Запорізькому державному інституті удосконалення лікарів (пізніше – Запорізька медична академія післядипломної освіти). «Школа сучасної онкології» створена на багаторічних традиціях цієї кафедри

Всеукраїнська освітня платформа «Школа сучасної онкології» створила новаторський навчальний план для міжпрофесійного навчання та розвитку. Мета полягає у тому, щоб представники різних онкологічних професій удосконалювали свої навички у рамках спільних програм навчання.

Освіта у Школі сучасної онкології поєднує у собі онлайн-компонент з індивідуальними семінарами як самостійного навчання лікарів, так підвищення кваліфікації викладачів. Онлайн-метод є ключовим, оскільки сьогодні він забезпечує максимальну доступність отримання спеціалізованих знань у галузі боротьби з раком.

За допомогою спеціальної платформи Школа прагне надати лікарям можливість спілкуватися один з одним і навчатися на інтерактивних живих сесіях та дискусійних заходах.

Ми заохочуємо зворотний зв’язок і відгуки учасників вебінарів з метою кращого використання онлайн-навчання та інших форм освіти для задоволення професійних потреб онкологічної спільноти. Ми також добре розуміємо, що пасивні методи навчання відходять у минуле, а майбутнє належить лише активному навчанню.

Організатори платформи «Школа сучасної онкології» вважають перспективним створення у майбутньому Всеукраїнської креативної освітньої мережі (наприклад, edu.onco.net) для об’єднання офіційних провайдерів онкології в Український протираковий альянс (УПРА), який зміг би отримати акредитацію ACOE у Євросоюзі.

Інтеграція України у світову систему потребує швидкого та рішучого продовження реформ, у тому числі вдосконалення системи післядипломної освіти. Як казала Червона Королева з книги Льюїса Керролла, «нам тут треба бігти щосили, щоб залишатися на одному місці. Якщо ж ми хочемо кудись потрапити, треба бігти щонайменше вдвічі швидше».

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 1 (80) 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

16.02.2024 Онкологія та гематологія Січень – місяць обізнаності про рак шийки матки

Традиційно січень є місяцем обізнаності про рак шийки матки (РШМ) – однієї з найпоширеніших патологій у структурі онкогінекологічних захворювань. Протягом цього місяця світ забарвлюється в палітру бірюзового та білого з метою привернення уваги громадськості до проблеми РШМ....

16.02.2024 Онкологія та гематологія Рак шийки матки

Сучасні рекомендації щодо скринінгу...

16.02.2024 Онкологія та гематологія Інгібітори PD-1: нові горизонти в лікуванні меланоми та тричі негативного раку грудної залози

23-24 листопада 2023 року у м. Києві на базі Виставкового центру «Парковий» відбулася наймасштабніша подія у сфері онкології – конгрес «UPTODATE 4.0 + Молекулярні зустрічі». Захід об’єднав фахівців різних спеціальностей – онкологів, хірургів, радіологів, морфологів – для обміну досвідом, обговорення даних новітніх досліджень і технологій у галузі онкології. Відбулося кілька цікавих симпозіумів з актуальних питань онкології, серед яких хотілося б виділити два – присвячені сучасним аспектам лікування меланоми та тричі негативного раку грудної залози....

16.02.2024 Онкологія та гематологія UPTODATE 4.0: актуальне в онкології – 2023

23 та 24 листопада 2023 року в Києві проходив 4-й щорічний онкологічний конгрес «UpToDate 4.0 + Молекулярні зустрічі», в якому взяли участь понад 800 лікарів різних спеціалізацій у сфері онкології. Захід об’єднав хірургів, клінічних онкологів, патоморфологів, генетиків і громадських активістів. Конгрес відбувся завдяки плідній співпраці провідних медичних установ, його організаторами виступили Міністерство охорони здоров’я України, Українська спілка клінічних онкологів (УСКО) – OncoHUB, ДНП «Національний інститут раку» (НІР), Медична лабораторія CSD LAB та Глобальний альянс медичних знань (GMKA). ...