Всесвітній день боротьби проти раку

31.03.2023

Щороку 4 лютого світова онкологічна спільнота відзначає Всесвітній день боротьби проти раку (World Cancer Day). Цим показують готовність підтримати хворих і пропагувати заходи боротьби з нездоровим способом життя. 2023 рік не став винятком, цьогорічне гасло – «Закрити розрив у догляді».

Головною метою проведення Всесвітнього дня боротьби проти раку є:

  • підвищення обізнаності про рак як про одне із найтяжчих захворювань сучасної цивілізації;
  • привернення уваги суспільства до профілактики, скринінгу, лікування злоякісних новоутворень;
  • формулювання завдань, що стоять перед світом у боротьбі з онкологічною патологією;
  • заклик до політиків і членів організації «Міжнародна спілка боротьби з раком» ставитися до раку як до політичного пріоритету.

Прогноз лікування при більшості форм онкологінчої патології хороший у разі їх виявлення на ранній стадії. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок. У кожної четвертої жінки в Україні рак молочної залози діагностують вже на пізніх стадіях, коли ефективність терапії значно знижується. Схожа ситуація і зі здоров’ям чоловіків: у 21% випадків рак передміхурової залози виявляють вже за наявності метастазів. Саме тому важливість скринінгу, особливо осіб з групи високого ризику розвитку онкологічних захворювань, є важливим етапом профілактики, про який не варто забувати.

За матеріалами Міністерства охорони здоров’я України та Національного інституту раку

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 1 (80) 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Гепатоцелюлярна карцинома

Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК) – злоякісне новоутворення в печінці, що розвивається з гепатоцитів. Рання діагностика і початок лікування пацієнтів із ГЦК запобігає виникненню тяжких ускладнень і покращує якість життя пацієнтів. Медична допомога пацієнтам із ГЦК потребує міждисциплінарної співпраці та інтегрованого ведення хворих мультидисциплінарною командою фахівців, яка займається або спеціалізується на злоякісних новоутвореннях печінки. Саме цьому сприятимуть положення Стандарту медичної допомоги «Гепатоцелюлярна карцинома»....

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія Терапія та сімейна медицина Рак шийки матки. Сучасні рекомендації щодо скринінгу

Традиційно січень є місяцем обізнаності про рак шийки матки (РШМ) – однієї з найпоширеніших патологій у структурі онкогінекологічних захворювань. Протягом цього місяця світ забарвлюється в палітру бірюзового та білого з метою привернення уваги громадськості до проблеми РШМ. ...

15.03.2024 Онкологія та гематологія Рекомендації MASAC щодо скринінгу гепатоцелюлярного раку в осіб з гепатитами В та С

У пацієнтів з гепатитами, спричиненими інфікуванням вірусом гепатиту В (ВГВ) та вірусом гепатиту С (ВГС), значно підвищується ризик розвитку термінальної стадії захворювання печінки, гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК) та смерті. Захворюваність на ГЦК зростає в багатьох країнах, включаючи США. Цироз, зумовлений інфікуванням ВГВ та ВГС, є основною причиною підвищення захворюваності у США. Також виявлено збільшення кількості випадків неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) та неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ), причому останній стає найпоширенішою причиною цирозу печінки у США. ...