Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 12 (457), червень 2019 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

23 Ефективність сертраліну в лікуванні та профілактиці післяінсультної депресії: метааналіз
R. Feng, P. Wang, C. Gao і співавт.
24-25 Фибромиалгия: этиология, патогенез, принципы диагностики и лечения
В. Н. Мищенко, д.м.н., В. К. Мищенко, ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», Харьковская медицинская академия последипломного образования
26-27 Гострий ішемічний інсульт: розкриваючи максимальні можливості фармакотерапії
Завідувач інсультного блока Київської обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук Н.М. Чемер, доктор медичних наук, професор В.І. Дарій (кафедра нервових хвороб Запорізького державного медичного університету), завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного універ­ситету, доктор медичних наук М.М. Орос
28 Коморбідність болю та депресії: варіанти вирішення проблеми
Професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор О.О. Хаустова, заступник директора з медичної частини навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор В.І. Коростій

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

9-11 На повний голос про наболіле: «реформа» – куди вона тримає шлях?!
І. М. Трахтенберг, д.м.н., професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу токсикології ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

31 На межі неврології та ендокринології: лікування гіпотиреоїдної нейропатії
Доцент кафедри ендокринології Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук В.М. Пилипенко

АЛЕРГОЛОГІЯ

13 Левоцетиризин – современный стандарт терапии аллергического ринита
Заведующий кафедрой оториноларингологии Одесского национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор С.М. Пухлик

КОНФЕРЕНЦІЯ

16-17 Досвід закордонних колег у розвитку первинної медичної допомоги
М. Харріс, Ж.К. Солер, Я. Беднар, C.O. Obasohan, О.П. Волосовець, В.І. Величко, Л.В. Хіміон
21-22 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Рефлексотерапія в Україні: фундатор та послідовники»
О.Є. Коваленко, д.м.н., професор, М.Є. Рубаніста, В.В. Абраменко, к.м.н., ГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»

АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

32-34 Механизмы статинассоциированных побочных эффектов
А. А. Мельник, к.б.н., г. Киев