Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 12 (548), 2023 р

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

10-11 Застосування антигістамінних засобів для симптоматичного лікування інсомнії
М.В. Хайтович, д.м.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ
12-13 Церебральна хвороба дрібних судин: механізми виникнення, клінічні прояви, діагностика та ведення пацієнтів
Р.В. Свістільнік, к.м.н., доцент кафедри неврології та нейрохірургії факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця; Л.В. Степанюк, лікар-невролог, завідувачка Інсультного центру та реабілітації КНП «Хмельницька обласна лікарня» ХОР, м. Хмельницький)
16-17 Місце холінергічної фармакотерапії у корекції постінсультних когнітивних та неврологічних порушень
С.Г. Бурчинський, к.м.н., ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
19-20 Старт хвороби дрібних судин розпочинається з артеріальної гіпертензії: взаємозв’язок, механізми патології та вирішення проблеми патогенетично
М.М. Орос, д.м.н., професор, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

27-28 Вплив вірусного навантаження на тяжкість перебігу ГРВІ
О.А. Голубовська, д.м.н., професор, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

41 Вирішення проблем антисептики: фокус на повідон-йод
S.J. Monstrey, Бельгія

АЛЕРГОЛОГІЯ

46 Синдром Лаєлла: клінічні ознаки, діагностика, лікування
47 Антигістамінні препарати ІІ покоління: як уникнути небажаних лікарських взаємодій
А.Є. Богомолов, д.м.н., професор кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова