Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (567), 2024 р

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

6 Діагностика та лікування когнітивних розладів
14-15 Кардіоваскулярна безпека під час лікування нестероїдними протизапальними препаратами: збалансований підхід
17 Буспірон: лікування тривоги, аугментація лікування депресії та інші поля для застосування
18-19 Актуальні питання психіатрії, наркології та клінічної психології
22-23 Особливості ведення пацієнтів із торакалгією
24 Активна розумова діяльність в умовах сьогодення: нутритивний підхід для збереження когнітивного та фізичного здоров’я
28 Сучасне лікування негативних симптомів при шизофренії
30-31 Що краще при постстресовій тривожності та безсонні – ​комбінація пасифлори з мелатоніном чи з 5-НТР?
О.С. Чабан, д.м.н., професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

3 Біль при риносинуситі: запитання та відповіді
38 Біль у горлі: сучасне мистецтво лікування
В.В. Кіщук, д.м.н., професор, завідувач кафедри ЛОР-хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА 2019

11 Оцінка ефективності препарату Новірин Форте в пацієнтів із тривалим COVID за реактивації вірусу герпесу 6 типу
С.О. Зубченко, д.м.н., професор, О.М. Надіжко, асистент, кафедра клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

АЛЕРГОЛОГІЯ

36-37 Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом
І.В. Гогунська, д.м.н., професор, Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України, м. Київ
40-41 Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань